Föreningen IPTs

Styrelse

Ordförande:   Malin Bäck     relatera@me.com       Värnamo

kassör:            Christine Strand   christinestrand@hotmail.com       Lidköping

Sekreterare:   Unni Bonnedal       unni.bonnedal@gmail.com               Göteborg

ledamöter:

Anna- Karin Åkerman               Linköping

Hanna Hartleb                             Stockholm

Erik Fagerberg   suppleant        Malmö

email: relatera@me.com