IPTS nya styrelse

Tisdagen den 15 mars hade Svenska IPT-föreningen årsmöte över Zoom. Vi tackar avgående styrelsemedlemmar Anna-Karin Åkerman, Anna-Lena Edorsdotter och Martine Köck. Efter konstituerande möte kan vi presentera föreningens nya styrelse; Ordförande Malin Bäck, sekreterare Karin Edholm, kassör Helene Rahm samt Hanna Hartleb, Åsa Probert, Jenny Norlander, Anna Kullman och Liselott Lindegren.

Vi genomför regelbundna styrelsemöten över Zoom. Ta gärna dela v styrelsens arbete via protokoll som vi lägger upp på medlemssidorna på hemsidan. I år planerar vi att ha ett livemöte med hela styrelsen för en styrelseutbildning kring medlemsregister, hemsida mm, speciellt då vi har flera nya i styrelsen.

Planerade aktiviteter i IPTS framåt

Grundkurs i IPT (nivå A) samt refresher för erfarna IPT-terapeuter i Värnamo 22-25 Augusti.

För info och anmälan https://relationellarummet.com/2022/02/20/kurs-i-interpersonell-psykoterapi-ipt-ht-22/

Nationell Konferens på Linneúniversitetet i Växjö 22-23 September!

För att komma till konferensens hemsida, se https://lnu.se/ipts2022