Svenska IPT-föreningens 14:e nationella konferens, 22–23 september 2022 i Växjö

Svenska IPT-föreningens 14:e nationella konferens, 22–23 september 2022 i Växjö Svenska IPT- föreningen IPTS (Interpersonell psykoterapi Sverige) hälsar alla välkomna att delta vid årets nationella konferens i Växjö 22–23 september 2022. Även detta år genomför föreningen en s.k. ”lunch till lunch-konferens”. Första konferensen genomfördes i Östersund 2009 och har under årens planerats från Lund i…

Fortsätt läsa

IPTS nya styrelse

Tisdagen den 15 mars hade Svenska IPT-föreningen årsmöte över Zoom. Vi tackar avgående styrelsemedlemmar Anna-Karin Åkerman, Anna-Lena Edorsdotter och Martine Köck. Efter konstituerande möte kan vi presentera föreningens nya styrelse; Ordförande Malin Bäck, sekreterare Karin Edholm, kassör Helene Rahm samt Hanna Hartleb, Åsa Probert, Jenny Norlander, Anna Kullman och Liselott Lindegren. Vi genomför regelbundna styrelsemöten…

Fortsätt läsa