Kurser/Konferens

Svenska IPT-föreningens 14:e nationella konferens, 22–23 september 2022 i Växjö


Svenska IPT- föreningen IPTS (Interpersonell psykoterapi Sverige) hälsar alla välkomna att delta vid årets nationella konferens i Växjö 22–23 september 2022.

Även detta år genomför föreningen en s.k. ”lunch till lunch-konferens”. Första konferensen genomfördes i Östersund 2009 och har under årens planerats från Lund i Syd till Umeå i norr tillsammans med lokala IPT-nätverk eller universiteten i närområdet. Att samarbeta med psykologprogram/ psykoterapeututbildningar för att planera konferensen känns som ett naturligt sätt att sprida kunskap om metoden samt skapa mötesplats för nya och erfarna behandlare. För första gången genomför vi nu till vår stora glädje, konferensen i samarbete med Linneúniversitetet (LnU) i Växjö; se länk https://lnu.se/ipts2022

Konferensen riktar sig till alla andra som har ett intresse för IPT. Konferensen är gratisför alla IPT-föreningens medlemmar, LnUs psykologstudenter, LnUs personal samt andra som LnU väljer att bjuda in. För övriga kostar konferensen 250 kronor. Syftet med ”lunch till lunch”-möte är att även kunna ses på kvällen under mer spontana former. För de som önskar planerar vi en middag till självkostnadspris på kvällen.

Vi välkomnar alla att bidra på konferensen med att framföra presentationer kring Era erfarenheter av IPT utifrån ett kliniskt, teoretiskt eller vetenskapligt perspektiv. Se mer info om hur ni anmäler ert bidrag nedan.

Introduktionsföreläsning 22 september

Före konferensen hålls en öppen introduktionsföreläsning på förmiddagen 22 september om Vad Interpersonell psykoterapi är, så att den som önskar delta på konferensen men inte har förkunskaper om IPT ändå skall ha behållning av konferensen. I skrivande stund hoppas vi att Unni Bonnedal håller i föreläsningen. Unni är en av Sveriges mest etablerade lärare och handledare i IPT och mycket uppskattad föreläsare. Unni har nu bestämt sig att gå in i en ny roll och bli pensionär ”på riktigt” efter lång ”uttrappning”. Vi är väldigt glada att hon vill avsluta med att berätta för den nya generationens terapeuter om interpersonell psykoterapi. 

Plats

Både konferensen och introduktionsföreläsningen genomförs på Linneuniversitetet i sal Wicksell (K-huset) i Växjö.  

Preliminärt Konferensprogram

Torsdag 22 september:

11:45-12:45 Lunch och registrering

13:00 – 17:00 i Sal Wicksell (K-huset) LnU Växjö; IPTs årliga nationella Konferens under temat ”IPT i vår tid”. Innehållet kommer bla. beröra forskning, riktlinjer, men framför allt vill vi att många IPT- terapeuter i vårt lilla land delar med sig av kliniska erfarenheter i att utöva metoden i olika sammanhang i Sverige. Preliminära resultat kommer presenteras kring den behandlingsstudie som genomförts på BuP i Norrköping bland tonåringar som erhållit IPT-A, för att nämna något. 

Ca 18:00 – Gemensam middag för de som önskar. Kanske på Teleborgs slott https://teleborgsslott.com som ligger intill universitetet eller annan lämplig restaurang. 

Fredag 23 september 

9-12:45 Fortsättning nationell konferens

13:00 Avslutning med gemensam lunchbuffé´ vid Universitetsklubben.

Anmälan till konferensen

Antalet platser är begränsade – först till kvarn. Sista anmälningsdagen är dock 22-08-29. Anmälan till konferensen görs direkt till ordförande Malin Bäck relatera@me.com 

Meddela om du * vill delta vid middag på kvällen, *om du planerar komma redan på torsdagens introduktionsföreläsning på förmiddagen och *om du vill hålla en presentation (se instruktioner nedan). Ange även om du är medlem i IPTS. Anmälan är bindande. 

Att anmäla Din Presentation

Vi ser fram emot att du delar med dig av dina erfarenheter av IPT, oavsett om du är nybörjare eller erfaren sedan länge. Maila din anmälan om presentation till relatera@me.com innan 2022-06-20.

OLIKA FORMER AV PRESENTATIONER:

Muntlig presentation: Framför en muntlig presentation från din kliniska vardag eller pågående forskning med utrymme för frågor på slutet. Varje presentation planeras ta 20 minuter samt utrymme för frågor 5 minuter.

Mini Workshop: Presentation av kliniska erfarenheter, tillämplningar av IPT-manualen m.m. där åhörarna kan involveras mer i framförandet i form av övningar, diskussioner etc. Varje Work-shop omfattar 90 minuter.

Format vid anmälan av presentation: 

 • Presentatörer/föreläsare – namn, titel, arbetsplats Titel för presentationen
 • Vilken typ av presentation det avser (muntlig presentationeller Mini-Worshop)
 • Sammanfattning av presentationens innehåll (Max 300 ord)
 • Eventuell utrustning som behöver användas.

Varmt välkommen!

Styrelsen i IPTs


Grundläggande utbildning (nivå A) IPT – Interpersonell psykoterapi

4 heldagar; 22-25 augusti, samt uppföljning över Zoom 16 September (halvdag) 2022

Plats; Värnamo

IPT (Interpersonell psykoterapi) är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m.  IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen att processa känslor och att relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt. IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hens liv. När relationerna förbättras, minskar symtomen. I Socialstyrelsens riktlinjer kring depression rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

Svenska IPT-föreningen IPTS, har sedan flera år arrangerat egna utbildning i IPT. Kurserna som samtliga blivit fulltäckande har varit mycket uppskattade. Under pandemin genomfördes kurserna över Zoom, senast hösten 2021. Nu vill vi dock äntligen bjuda in till en kurs som sker på plats, där vi kan ses i samma lokal 🙂 . Vi ger då grundkursen i IPT, det vi kallar nivå A, vilket innebär att man förvärvar en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli certifierad IPT-terapeut. För mer information kring certifieringsskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida  www.interpersonellpsykoterapi.se

Vi anordnar samtidigt möjlighet för de som redan är IPT-terapeuter att delta vid kursdagarna som en ”refresher”. Detta upplägg prövades förra året och uppskattades mycket av både nybörjare och erfarna. 

Förkunskapskrav: Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en del föreberedelseuppgifter innan kursstart; bla. en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar.

KURSMÅL & KURSINNEHÅLL

Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se www.interpersonellpsykoterapi.se

Innehåll ur kursen

 • Introduktion till IPT, Generella IPT strategier, teori, historik och Intitialfas
 • Initialfas; diagnostik, inventering & fokusformulering
 • Behandlingsfas; Generella strategier & fokusområden
 • Avslutningsfas, summering & utvärdering
 • Genom gång av Behandlingsprotokoll, ARRS och annat som rustar för att kunna påbörja utbildningshandledning.

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som korta föreläsningspass varvade med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Förberedelseuppgifter kommer genomföras före kursstart, dels genom att ha tagit del av inspelat föreläsningsmaterial, dels genom att ha förberett en fingerad patient att öva på. Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.com eller tel: 070–5490329

KURSLITTERATUR

 • Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2017) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press
 • Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK . Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression” 
 • Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.

KURSLEDARE

Malin Bäck, leg. Psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D), har gått sina IPT- utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London och isIPT-institute Iowa. Malin är styrelseledamot i svenska IPT-föreningen IPTS, är webeditor för ISIPT och driver kvalitets och utvecklingsfrågor kring interpersonell psykoterapi. Kliniskt arbetar Malin inom specialistpsykiatrin i Värnamo sedan många år. Hon är även i egenskap av doktorand i klinisk psykologi via Linköpings universitet involverad i forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi. Hennes avhandling handlar om olika förändringsaspekter kring IPT. Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329

PLATS

För andra gången genomför förenignen kursen i Värnamo i Småland. Man tar sig lätt till Värnamo med tåg, buss eller bil. Kursen kommer genomföras centralt i Värnamo med gångavstånd från både Järnvägsstation och de centrala hotellen Designhotellet Scandic, Best Western samt flera små prisvärda pensionat.

KOSTNAD

Kostnad 9500kr exkl.moms. Anmälan före 220510 ger 500kr rabatt. Kursdeltagaren står själv för kurslitteraturen. Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2022. Kursen är förlagd i Värnamo. Lokal styrs av antalet deltagare, varför detta meddelas senare.

ANMÄLAN

Anmälan görs direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com Betalning sker via faktura, vilken skickas när Ni mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

Varmt välkommen!


Konferenser

Missa inte nästa nationella IPT- konferens som föreningen i år planerar ihop med Linneúniversitetet i Växjö. Boka in 22-23 September!