Summering av IPTS´13:e nationella konferens

”Utgå från den aktuella patienten, var nyfiken, anpassa”

Summering av IPTS´13:e nationella konferens.

27 Januari 2022 i ”Lund”

IPT-konferensen inleddes med att ordförande Hanna Hartleb hälsade alla välkomna, berättade om IPT-föreningens arbete under året och presenterade dagens program. Föreningen har nästan 250 medlemmar och denna konferens var den 13:e sedan den första i Oktober 2009 i Östersund. Konferensen som skulle varit i Lund över två dagar genomfördes nu över Zoom pga restriktioner i samband med Omikron. Många som hade anmält sig kunde tyvärr inte delta ens digitalt pga förkylningssymtom och annan sjukdom. Till hösten, närmre bestämt 22-23 september hoppas vi dock kunna ses live i Växjö i samarbete med Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet. Vi hoppas även att Lunds Universitet vill ta emot oss ett annat år.

IPT-föreningens konferenser brukar inleda med en introduktionsföreläsning om IPT så att även den som inte kan IPT kan ha behållning av att delta. Detta gjorde vi inte i år. Däremot spelade vi in en introduktionsföreläsning om IPT som vem som vill kan ta del av som är intresserad av att veta mer om metoden. Föreläsningen kan ses här:

IPT Vad är det? – En introduktionsföreläsning

Kulturella anpassningar av IPT – många möjligheter och några fallgropar

Åsa Probert, Studenthälsan, Lunds universitet, 

Åsa delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta med studenter som kommer från olika kulturer. Hon påminde oss om hur viktigt det är att inte ta för givet att vi delar samma syn på.. . ja någonting, egentligen.

Synen på vad som är hjälpsamt och normalt är styrt av vår kultur och därför behöver man utgå från varje enskild patient när vi formulerar fokus och mål för terapi. Samtidigt som Åsa ville skicka med att vi behöver bli bättre på att inte ta kulturen för given så menade hon att hon vunnit stor terapeutisk framgång när hon arbetar med IPT oavsett varifrån studenterna kommer. Här finner du Åsas presentation att ladda ner:

Men denna bild påminde Åsa om att den bild av samhället, de värderingar som styr oss svenskar och den dikurs som råder kring vad som är självklart är i minoritet om man ser till hela jordens befolkning. Vår syn på psykisk ohälsa och hur vi skall orientera oss interpersonellt kan inte tas för given.

 Interpersonell psykoterapi med tonåringar (IPT-A) – en överblick samt erfarenheter av att jobba med IPT på BUP

Hanna Hartleb och Anna-Lena Edorsdotter, Umeå Universitet 

Under större delen av förmiddagen berättade Hanna och Anna-Lena om specifika teman när man arbetar med IPT med tonåringar, likheter och skillnader mellan IPT-A och IPT i dess orginalform. De har bägge arbetat inom barnpsykiatrin som IPT-terapeuter och elade med sig tankar och reflektioner. Johanna Kullgard och Liselott Lindegren från BuP i Norrköping bidrog också, berättade om sin implementering av IPT och frestade oss med att få ta del av deras behandlingsresultat som kommer presenteras vid konferensen i Växjö i september.

Här ovan kan du komma åt Hanna & Anna-Lenas presentation.


Hur har du haft det sedan vi sågs sist? – Preliminära resultat från en kvalitativ analys om terapeutiskt samskapande utifrån ”mående och händelseprat” i Interpersonell psykoterapi

Malin Bäck Linköpings Universitet & Katarina Lindstedt Örebro Universitet 

Här är en inspelad version av denna föreläsning på önskemål från dem som inte kunde delta på eftermiddagen. Om ni har någon reflektion kring dessa preliminära resultat så tar Malin & Katta gärna del av detta. Hör av er till dem i så fall relatera@me.com


Erfarenheter av att studera internetbehandling med IPT (IPT-IT)

Malin Bäck, Linköpings Universitet

Malin delade slutligen med sig av erfarenheter och tankar kring att pröva IPT i internetformat. Nedan hittar du presentationen att ladda ner. Här finner du även filmer med föreläsning om Malins reflektioner kring såväl INDIGO-sudien och SOLUS-studien – men på engelska då dessa spelades in i samband med den internationella konferensen med ISIPT i höstas. Eller.. de är på Svengelska, Malins engelska är heller än bra 😉

I samband med att Malin och terapeuterna som deltagit i studien delade med sig av erfarenheter och upplägg lyftes frågan om det inte blir lite tekniskt och opersonligt att inte ha ett mellanmänskligt möte i behandlingen utan mer att man skriver till varandra. En av terapeuterna i INDIGO-studien svarade;

De patienter jag hade i Indigo hade samtliga en så pass omfattande problematik att de hörde till specialistpsykiatri snarare än primärvård. Jag hade inte rekommenderat internetbehandling om jag mött dem på mottagning för bedömning. Ändå gjorde de stora framsteg som förvånade mig. Jag tycker inte att rollen som terapeut i Indigo var teknisk eller utan känsla även om den var väldigt annorlunda än den vanliga terapeutrollen. I Indigo var det lite som att det parallellt med att patienten gjorde sin behandling så brevväxlade vi om denna behandling (och om liv och mående mer allmänt förstås). Det blev lite som ett gemensamt reflekterande över terapin som föregick någon annan stans. I brevväxlingen skrevs mycket om svåra saker i livet och måendet som berörde mig känslomässigt och som jag är övertygad om berörde patienten också. Dessutom blev denna brevdialog annorlunda än den i en vanlig terapi på så sätt att både jag och patienten hela tiden hade tillgång till alla våra meddelande till varandra.

THE INDIGO STUDY – KIND OF BLUE. A RCT of Internet Delivered IPT to Improve Depression.
How to conduct IPT in an internetbased platform – INDIGO. Some reflections.
Loneliness & IPT : Guided Internet-Based IPT for Loneliness: Reflections from a IT-IPT study

Konferensen avrundades av Hanna och delar av styrelsen. Vi hälsar alla välkomna till den 14:e nationella IPT-konferensen i Växjö den 22 – 23 September 2022.