Program för 8 oktober; IPT vid trauma och PTSD

Program IPT vid trauma och PTSD

Fredagen den 8 Oktober genomför IPT-föreningen sin planerade konferens över zoom. Länk delas i god tid till alla anmälda

Tid 8:30-12:00

8:30

  • Styrelsen hälsar alla välkomna 

8:40

  • IPT vid trauma & PTSD – en översiktlig presentation av behandlingsmodellen och några kliniska reflektioner

Malin Bäck

9:30-10

  • Samtal i smågrupper

10-10:15 Paus

10:15 – 10:30

  • Traumafokuserad IPT inom ätstörningsvården

Sanna Aila Gustafsson

10:30-10:50

  • IPT i Grupp vid kompex PTSD – en planerad pilotstudie

Peter Ankarberg

10:50- 11:15

  • IPT vid trauma; ett exempel på en terapi samt jämförelser med erfarenhet av annan traumabehandling

Mija Edström

11:15 – 11:50

  • Samtal i smågrupper

11:50 – 12:00

  • Slutreflektion i storgrupp, avslutning