IPT-föreningens medlemsbrev No 2 2021

Hej alla IPT-are!

”Midsommar har precis passerat och flera av er har kanske gått på semester. Vi i styrelsen vill ändå passa på att skriva några rader om vad som hänt och händer kring IPT både inom och utanför föreningen”….

…Så påbörjade jag ett medlemsbrev till er för ca två veckor sedan. Därefter slukades jag in i det där jobbhålet man ofta behöver ta sig genom för att komma ut på andra sidan; ledighet, frihet, semester. I skrivande stund sitter jag på en blåsig bergshäll i Hamburgsund och gör det sista på ”att göra-listan”. I frihet alltså – men med vissa begränsningar 🙂

Vad har hänt inom IPT-föreningen sedan vi hördes sist?

Ackrediterad blir Certifierad

Delar av styrelsen har lagt ner ett stort arbete att jobba om stadgarna så de är ”up to date”. En viktig sak i detta är att vi numera inte säger att man blir ackrediterad IPT-terapeut utan certifierad IPT-terapeut på B eller C-nivå. Man kan dock bli ackrediterad på D-nivå som handledare med rätt att certifiera. Detta har egentligen gällt hela tiden men vi har inte använt begreppen riktigt rätt.

Gemensamt behandlingsprotokoll vid utbildningshandledning

I handledargruppen, och då framförallt Thomas Ström, Börje Lech och delar av styrelsen har tagit fram ett förslag på ett gemensamt behandlingsprotokoll att använda i utbildnings-terapierna på nivå B och även vidareutveckling på C och nivå D. Utöver att det blir ett pedagogiskt hjälpmedel för terapeut och handledare, så blir det på lång sikt ett gemensamt dokument att ha som en del i sin IPT-portfölj. Vi tror detta kommer öka kvalitet och att allas kompetens kan betraktas utifrån samma mått, vid ex. ställningstagande av att bli ackrediterad handledare. Detta arbete pågår fortsatt. 

Kommande konferenser 

IPTS årliga konferens

Den årliga nationella ”Lunch till Lunch-konferensen”, har vi valt att skjuta fram till i januari. Vi kommer vara i Lund och tänker att vi håller traditionen vid liv att samarbeta med universitetet. Vår nyaste styrelseledamot Åsa Probert är en av de som håller i trådarna. Hon arbetar lägligt inom studenthälsan vid Universitetet i Lund :).

IPT-PTSD – halvdag

I höst, närmre bestämt fredagen 8 oktober kommer vi dock ha en halvdag över zoom med fokus på IPT vid trauma (IPT-PTSD). Tanken är vi som har, om än liten erfarenhet att jobba med IPT och PTSD, berättar om olika ”case”. Man kan även dela med sig av forskning man tagit del av eller om man planerar påbörja något projekt inom trauma och IPT. Tveka inte att dela med dig! På länken här finns mer information om kursinnehållet och hur man anmäler sig.

http://interpersonellpsykoterapi.se/2021/04/21/ipt-konferenser-kurser-2021/

ISIPTs internationella konferens

Missa inte heller den internationella IPT-konferensen arrangerad av ISIPT. Deltagandet sker över zoom även om konferensen utgår från Florida. Läs gärna mer på https://interpersonalpsychotherapy.org/2021-conference/

Är du inte med i ISIPT, eller medveten om den internationella IPT-föreningen?  Läs gärna mer om dem/oss på ISIPTs hemsida.

Kommande kurser

Grundkurs i IPT, nivå A

I september och oktober anordnar IPT-föreningen en teoretisk grundkurs (nivå A) över Zoom. Kursen är förlagd under 5 dagar; 9-10 september, 23-24 september samt 7 oktober och man är även välkommen att delta på traumadagen den 8 oktober. För mer information om kursen se länk nedan. Sprid gärna kunskap om kursen. Det är i dag fyra anmälda. Vi kommer köra kursen oavsett men det är så klart roligt om det blir fler deltagare. Deltagare får i god tid innan tillgång till en metodbank via länk, med kursmaterial, föreläsningar på video samt vissa förberedelseuppgifter.

http://interpersonellpsykoterapi.se/2021/05/20/grundkurs-i-ipt-niva-a-online/

Refresher i IPT för dig som redan gått nivå A.

Har du utbildat dig i IPT sedan tidigare men känner dig ringrostig eller känner att du vill ha en booster av IPT? Du har nu en unik möjlighet att delta vid vår IPT-kurs i höst över zoom för halva priset (3500kr). Ni kommer placeras i olika arbetsgrupper vid gruppövningarna för att nivåanpassa. Vår erfarenhet vid fortbildningar i IPT genom åren är att det varit berikande att blanda erfarenhet vid kurserna varför vi tror att detta upplägg kan gynna samtliga deltagare.

Fortbildning i IPT

Många medlemmar hör av sig med en önskan om att kunna fördjupa sina kunskaper i IPT både teoretiskt och kliniskt. Förra hösten ordnade föreningen ett antal webinarier som var uppskattade. Förhoppningsvis kan vi återkomma med dessa framåt. Vi har dock bestämt att även skissa på en fördjupningskurs i IPT för dig som är certifierad IPT terapeut. Malin Bäck och Anna-Karin Åkerman har tänkt skissa på ett kursupplägg som vi i stunden tänker handlar om både en repetition och fördjupning av behandlingsmanual, såväl kring teori och praktik.  Anpassning till olika målgrupper är också inslag som kan finnas med i denna kurs. Hör gärna av dig om du har tankar om vad just du tycker en fortbildningskurs i IPT bör innehålla. 

Har du inte kommit igång med handledning som du önskar?

Har du gått teorikursen men av olika skäl inte gått vidare till utbildningshandledning? Behöver du hjälp att få kontakt med handledare eller att få vara del av en handledningsgrupp? Hör av dig till oss eller prata med någon av handledarna på IPT-föreningens hemsida så kanske vi kan samordna något. Då frågan ofta kommer upp angående vad B-nivån brukar kosta; så tror jag att man i runda slängar kan säga att nivå B brukar hamna på ca 30000 kronor även om det varierar mellan handledare och upplägg.  

Forskning & Utveckling – kommande, pågående & genomförda IPT-projekt

Sverige har tidigare bidragit kring studier i IPT bland annat vad gäller depression och ätstörning; Sundsvallsstudien KIPPS, Multicenterstudien LURIPP, Nevonens studie om sekventiell behandling vid bulimi samt RIKSÄTS IPT-studie vid Bulimi & samtidig depression.  

SOLUS

I juni publicerades artikeln om den ensamhetsstudie SOLUS, som är en del av Anton Källs avhandling, där KBT och IPT i internetförmedlat självhjälpsformat jämförs med varandra och med väntelista. Artikeln i sin helhet finns att ladda ner här. https://www.karger.com/Article/FullText/516989  

Som framgår visade KBT i detta format på bättre resultat än IPT. Jag som var klinisk handledare i projektet tycker dock att det var väldigt lärorikt och kan se än tydligare hur viktigt det är att definiera de begrepp vi rör oss kring i psykoterapi när vi vill pröva en ny målgrupp eller jämföra två metoder med varandra. Exempelvis så mäter man i denna studie ”känsla av ensamhet”, vilket i IPT nog i alla fall till viss del ses som ett depressivt symtom. Ensamhet, isolation, alienation, utanförskap osv är dock begrepp IPT rör sig kring både som ett onset eller som en konsekvens av det dåliga måendet och som vi både mäter och tar oss an på ett annat sätt än i andra behandlingsmetoder. Om detta kommer jag prata på den internationella konferensen i november. Vi tror nog att ensamhet kan mötas med IPT men om det skall göras som självhjälp över internet behöver angreppssättet göras på ett annat sätt. För att göra en behandlingsmanual som anpassas utifrån ofrivillig ensamhet (som jag nog hellre vill kalla det) kräver mycket, mycket, mycket arbete, vilket dessvärre inte fanns när SOLUS genomfördes. Sedan var det även utmaningen att leverera IPT i IT-format. Självklart vet jag inte om det är det som avspeglar resultaten men jag inbillar mig att det kan bli tungt för deltagaren att doppa ner sig i och vara kvar i sin känsla av ensamhet för att förstå så mycket om den som det bara går, i ett internetformat, utan att få dela det med en terapeut (för någon annan finns ju inte om en känner att en är ensam lixom..). Detta till skillnad från KBT som hade mer framåtdrivande intentioner att ta sig bort från känslan ensamhet. Det är svårt att externalisera och bena mellan ensamhet, nedstämdhet och interpersonell sårbarhet och det hade vi nog inte verktyg för full ut i manualen som togs fram för studien. För den som blir nyfiken på temat vill jag tipsa om Peter Strangs bok ”Att höra till” och Robert Putmans ”Den ensamme bowlaren”. För att inte tala om dokumentären ”The Swedish theory of love”.

INDIGO

Som jag skrev i vårt senaste medlemsbrev har vi under 2021 haft en pågående depressionsstudie; INDIGO, där Jag, psykologkandidaterna Arvid Lundberg, Erik Ekeflod, Nils Viberg och Olivia Fahlrot, doktorand Anton Käll, systemutvecklare George Vlaescu, alla under ledning av Gerhard Andersson, tagit fram ett behandlingsprogram i internetformat utifrån IPT vid depression som prövats mot väntelista. Resultaten avseende den randomiserade designen finns att läsa i två psykologuppsatser som jag kommer presentera mer ingående i ett annat inlägg på IPT-föreningens hemsida. Kortfattat kan sägas att resultaten bland deltagarna som genomförde programmet var goda, både vad gäller depression, upplevd livskvalitet och nöjdhet med själva behandlingen. Vi konstaterar dock att behandlingsmaterialet som kan ses som en betaversion, bör omarbetas av flera skäl och testas ytterligare i klinisk miljö. En får lära sig hela tiden, efterhand, vad som fungerar bäst och det kräver i sanning sina människor att göra IT-IPT till en ”känslomässigt processande semistrukturerad behandling, där deltagaren aktivt stödjs att ta stöd av andra, allt i skenet av valt fokusområde” . I veckan avslutas även terapierna från deltagarna ur väntelistan, vilka genomförts av ett ambitiöst och vetgirigt garde här ur IPT-föreningen som ställde upp att testköra plattformen efter genomförd utbildning. Tretton erfarna terapeuter med utbildning och erfarenhet av IPT i olika mått, har genomfört 3-4 terapier var utifrån behandlingsplattformen INDIGO. Deras upplevelse av att jobba med IT-IPT har mätts på olika sätt före, under och efter behandlingen. Få internetstudier har genomförts med kliniker utanför akademin och klinikers upplevelse att jobba i IT-format är heller inte beforskat i stor utsträckning varför denna kunskapsinsamling blir vägledande framåt. Stort tack till alla inblandade och extra grattis till Olivia, Nils, Erik och Arvid till psykologexamen – grymmare och mer ambitiösa kandidater kan man inte handleda. <3 

Pågående projekt

I övrigt vet vi att man i Värmland planerar en pilotstudie kring IPT vid PTSD som gruppbehandling och att  BVC- psykologer i Östergötland väntar ut pandemin för att starta upp sina gruppbehandlingar med ledsna föräldrar utifrån IPT. 

Jag och Katarina Lindstedt har under en längre tid ägnat oss åt en kvalitativ samtalsanalytisk studie för att kunna belysa hur terapeut och patient ”skapar terapi av ett köksbordssamtal” Vi vill se hur interventionen ”länka mood-event” organiseras i IPT-samtalet, vem som bidrar till vad och vad vi kan lära oss om vad som är verksamt och inte. Vi har tittat på många terapier med många olika terapeuter och många olika patienter. Men vi är lågt ifrån klara. Dock kan vi nog våga oss på att säga typ så här; När du frågar hur patienten haft det sedan sist, var nyfiken på det patienten vill berätta om då, oavsett om det har med valt fokus att göra. Utgå från det patienten tror sig veta, var nyfiken, undrande, hjälp till att fylla på er gemensamma berättelse om patientens aktuella mående och de händelser som hör där till.  

Vet ni fler pågående IPT-projekt som pågår? Hör av er och berätta!

Slutligen – ha en fortsatt fin sommar. Jag ser fram emot att successivt kunna börja träffa er allihop – ”på riktigt”.

Och förresten – i måndags noterade jag att P1 hade den goda smaken att ännu en gång sända avsnittet om IPT som sändes första gången i augusti 2020. Jag lägger upp det här så du kan lyssna i hängmattan ,)

https://sverigesradio.se/avsnitt/koksbordsterapin-raddade-emil-r

Malin Bäck

Styrelseledamot i IPTS