IPT-konferenser & Kurser 2021

Konferenser

Nedan följer den planering kring konferenser och kurser IPT-föreningen är involverad i den närmsta tiden.

IPT som behandling vid trauma – 8 oktober (zoom)

På grund av oklarheterna kring restriktioner vad gäller sammankomster, väljer vi att skjuta på en gemensam nationell träff IRL (in real Life). Fredagen den 8 oktober vill vi ändå bjuda in till en halvdag där vi riktar fokus på att arbeta med IPT vid, PTSD, trauma och akuta kriser. Denna förmiddag kommer blandas med att gå igenom en forskningsöversikt, hur John C Markowitz tänker kring anpassningar i manualen vid traumatillstånd samt att flera av oss deltagare delar med oss av erfarenheter att jobba utifrån IPT med traumatiserade patienter i olika verksamheter. Denna dag är gratis för IPT-föreningens medlemmar. Om någon utanför föreningen önskar delta, kostar det 500kr. Önskemålet att ha en fördjupning kring IPT och trauma har återkommit, varför det känns roligt att kunna erbjuda detta. Vi välkomnar att du som deltagare delar med dig av egna erfarenheter inom ämnet, om du besitter detta. Nedan kan du anmäla dig till konferensen

Anmälan:

Vid ytterligare frågor kontakta Malin Bäck relatera@me.com

Tips om senast publicerat kring IPT och PTSD

I samband med denna inbjudan vill vi tipsa om en artikel Peter Ankarberg gjorde oss uppmärksamma på. Den kan laddas ner här:

”Interpersonal psychotherapy delivered by nonspecialists for depression and posttraumatic stress disorder among Kenyan HIV–positive women affected by gender- based violence: Randomized controlled trial” av Meffert mfl.

https://doi.org/10.1371/journal. pmed.1003468

Denna randomiserade kontrollerade studien kring HIV och depression, visade på en signifikant förbättring vad gäller dessa kvinnors mentala hälsa genom IPT, förmedlad av ”nonspecialists” verksamma inom HIV-kliniker som fått en IPT-utbildning i samband med denna studie.


9:e Internationella IPT- konferensen – 2 november till 5 november (zoom)

För nionde gången anordnar det internationella IPT-sällskapet en konferens. Även om konferensen utgår från Florida, sker allt över zoom. För mer info finns att läsa på ISIPS´s hemsida: interpersonalpsychotherapy.org

se mer www.interpersonalpsychotherapy.org

Svenska IPT-konferensen

Med hopp om att kunna ses på plats, har vi preliminärt bokat in datumen 27-28 Januari 2022 för att kunna genomföra vår nationella konferens i Lund. Mer information kommer.


Kurser

Vi har redan tidigare aviserat en 4-dagas kurs i IPT i föreningens regi den 23-26 augusti (se separat flik) För mer information hör av er till Malin Bäck. Är du intresserad att föreningen anordnar en kurs helt över zoom eller önskar du gå en distanskurs i eget tempo? Hör av dig till oss så guidar vi dig 🙂 relatera@me.com