INSTÄLLT – Programmet IPTS 2020, Lund

INSTÄLLT pga Covid19 –

Efter diskussion i Styrelsen i måndags kväll, var det tydligt att vi tyvärr måste ställa in IPT-konferensen i Lund i sitt planerade format.  Tanken att ha konferensen i Lund har fått skjutas upp 1 år. Prefekten vid Universitetet informerar att konferensen skulle strida mot de regionala rekommendationerna i Skåne. Vi har i stället bestämt att hålla en kort konferens på zoom fredag 13/11 kl 9.30-12.00 och program kommer att meddelas snart. Om du som anmält dig till att närvara vid konferensen önskar delta över zoom på fredagen, vänligen återkom så kommer vi skicka ut en länk till dig att närvara.  

IPTS´s 12:e nationella konferens som är i Lund, är fullsatt men det finns platser att delta över Zoom. Anmäl er till Malin Bäck relatera@me.com Här är i alla fall programmet.

IPTs 12:e nationella konferens

12–13 november i Lund 

”Ett lunch- till lunch-möte”

Plats: Psykologiska inst. (Eden) på gamla universitetsområdet i Lund (kv. Paradis) 

Torsdag 12/11

”Förkonferens”

9.15 – 11.45

OBS! lokal: Sh128 (hörsalen Socialhögskolan), Allhelgona kyrkogata 8

”Interpersonell psykoterapi IPT – en introduktion” 

OBS! Föreläsning riktad till personal och studenter vid psykologiska institutionen, max. 25 pga. Covid-19 anpassning. Föreläsare Anna-Karin Åkerman. 

Anna-Karin Åkerman, Linköping Leg.psykolog, leg. psykoterapeut Handledare och lärare i psykoterapi. IPT-handledare (nivå D) och styrelseledamot i IPTS. Doktorand i klinisk psykologi, IBL, Linköpings universitet AK är särskilt intresserad av IPT med ungdomar.

Konferensen öppnas

12.00-13.00       Lokal: Ed129, Allhelgona kyrkogata 14

Registrering av deltagare 

13.00 – 13.30

Ordförande i IPTS Hanna Hartleb och Erik Fagerberg inleder. Representant från psykologiska inst. välkomnar. 

13.30- 14.30

Åsa Probert, från Studenthälsan i Lund talar om att arbeta med patienter med olika kulturella bakgrunder. Diskussion. 

14.30 – 14.50 

Rapport från senaste isIPT-konferensen i Budapest. ”Train the trainer”. Hanna Hartleb och Malin Bäck.

Fika 

15.30 – 16.00

Att arbeta med IPT IPT-A på BuP. Hanna Hartleb och Pernilla Gladh.

16.00 – 17.00    

IPT i Skåne – Hur har det fungerat med vårdvalet? Är resultaten bättre nu när längre (16 samtal) ersätts? Fungerar IPT vid de olika diagnosgrupperna? Hur är det i andra landsting? Diskussion. 

19.00 -22.00

”Konferensmiddag”: Covid-anpassad catering och mingel i Socialhögskolans rymliga café-foajé. OBS, föranmälan! 

Fredag 13/11

Lokal: Ed129, Allhelgona kyrkogata 14

9.15 – 10.00 

Malin Bäck berättar om forskningsprojekt med IPT som pågått i Sverige de senaste åren, med huvudfokus på att beskriva läget i sin egen forskning om IPT i ätstörningsvården. 

Fika 

10.00-11.00

IPT vid bipolär sjukdom, psykossjukdomar, Aspergers syndrom mm.  Erik Fagerberg och Malin Bäck.  

11.00-12.00  

Anna Kullman talar om IPT med svåra patienter. Fallbeskrivningar och Diskussion.

12.00                            

Konferensen avslutas


Med anledning av Covid-19:

Hörsalen på Socialhögskolan har plats för 99 personer och lokalen på Eden har plats för 55. Deltagarantalet begränsas dock till 25 resp. 21 grund av universitetets aktuella riktlinjer och Covid-19 anpassning av lokalerna som vi inte kan påverka. 

Gemensam konferensmiddag anordnas som vi hoppas att alla vill komma på. Anmälan senast 3 veckor innan konferensen. 

Konferensen kommer att streamas över Zoom för att medlemmar i IPTs som anmäler sig till detta skall kunna följa presentationer och diskussioner.