Medlemsbrev september 2020

Medlemsbrev september 2020

Välkommen tillbaka alla IPT-are till vardagen efter denna svenska sommar. Både semestrar och vardagar är ju fortfarande påverkade av pandemin men för de flesta av oss känns det ändå som en är tillbaka till en slags vardag igen… 

I IPT-föreningen pågår planering av Nationella konferensen i november. Om allt går enligt planerna kommer den dels genomföras med max 50 deltagare live i Lund, dels digitalt. Vi återkommer med uppdateringar hela tiden.

Föreningen har sedan dess födelse 2009, en vana att ses över nätet pga. att styrelsen suttit spridd över delar av Sverige och Norge. Vi har använt Marrateck, Adobe Connect Pro och Zoom som plattformer. Sedan pandemin har även den internationella IPT-föreningen anordnat träffar övre Zoom och själv var jag med på ett mycket givande möte kring nätundervisning med 23 nationaliteter representerade i våras. Spännande! Ur ett klimatperspektiv kan vi hoppas att detta upplägg inte helt upphör. Samtidigt är det fint att ses IRL också.

”Ses på riktigt” gjorde vi under veckan när IPT-föreningen höll sin tredje kurs på A-nivå, denna gången i Värnamo. Kursen var mycket lyckad med 10 terapeuter som samtliga har intresse att fördjupa sina kunskaper i IPT.

Styrelsen har beslutat att alla som går grundkurs i IPT på A-nivå som uppfyller kraven för denna enligt föreningens rekommendationer, oavsett kursarrangör, automatiskt skall bli medlemmar i föreningen under det året de går kursen. Vet ni någon som utbildat sig till IPT-terapeut där vi missar detta så hjälp oss att göra rätt. ”Alla skall med…”

Sverige visar framsteg i IPT

Svenskar har bara i år varit med och bidragit till kunskap kring IPT. Bland annat har Rolf Holmquist m.fl. Publicerat en artikel kring IPT och mentalisering: 

Markowitz JC, Milrod B, Luyten P, Holmqvist R. Mentalizing in Interpersonal Psychotherapy. Am J Psychother. 2019;72(4):95-100. doi:10.1176/appi.psychotherapy.20190021

Anton Käll, Malin Bäck, Gerhard Andersson mfl.  Har genomfört en internetstudie kring ensamhet, SOLUS, där man jämför IPT och KBT vid upplevd ensamhet som nu håller på att skrivas för publikation. https://www.iterapi.se/sites/solus/

Själv fick jag, Sanna Aila Gustafsson med flera äntligen vår studie kring IPT vid Bulimia Nervosa publicerad i Juli månad i Journal of Eating Disorders´ Special Issue ” Eating Disorders, Emotions and Mood Disorders”:

Bäck, M., Falkenström, F., Gustafsson, S.A. et al. Reduction in depressive symptoms predicts improvement in eating disorder symptoms in interpersonal psychotherapy: results from a naturalistic study. J Eat Disord 8, 33 (2020). https://doi.org/10.1186/s40337-020-00308-1

Förövrigt bubblar det av engagemang i den svenska IPT-världen  I Örebro jobbar dels Ätstörningskliniken med IPT på flera olika sätt vilket nu även sprider sig till allmän Bup som utbildar individualterapeuter i IPT och startar gruppbehandling i IPT. Gruppbehandling bland unga och deprimerade mammor är förresten i uppstart eller pågående på flera ställen i landet och det är jätteroligt. I höst planeras dessutom en studie kring internetförmedlad IPT vid depression vid Linköpings universitet. En annan kvalitativ studie som är på gång handlar om HUR vi pratar i IPT. Om det pan vi skriva om en annan gång.

IPT har som flera av er säkert hört, uppmärksammats i media. I Ekot sa man 24 augusti att denna evidensbaserade metod erbjuds alltför lite inom svensk vård

Och senare samma dag kunde man lyssna till journalist Thomas Heldmarks program ”Körksbordsterapin räddade Emil” i vetenskapsradions ”På Djupet”. 

Programmen har gett stor och positiv respons på många sätt. Det är roligt 

Planerade IPT-sammankomster 2020

Medlemmar har frågar efter möjligheten att skapa mötesplatser för teoretiska och kliniska diskussioner kring IPT. Det har rört sig om alltifrån att skapa lokala grupper för kollegehandledning tm.m. till Fördjupningskurser i IPT. 

Hör av er till mig om ni har önskemål eller idéer så jobbar jag vidare på detta. relatera@me.com

I höst kommer vi dock anordna så kallade Webinarier på plattformen Zoom med olika teman. Träffen är till för både de som utbildar sig i IPT och de som bobbar ett tag för givande samtal. Är man medlem i föreningen så är deltagandet gratis. Alla är välkomna. Hör av er om ni är intresserade. relatera@me.com

Detta händer hösten 2020

Webinarie 30/9 klockan 17:15-18:30

Inledningsfasen – Att jobba med diagnos, sjukroll och interpersonell inventering för att ringa in nuvarande lidande i ett relationellt kontext. 

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com


Webinarie 14/10 klockan 17:15-18:30

Inledningsfasen – Att välja fokus och göra en fokusformulering som leder terapin till ett affektfokuserat relationellt arbetet.

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com


Workshop i Göteborg 2/11

Behandlingsmanualen IPT-BNm – så här gör vi i praktiken.

För mer information: https://relatera.net/2020/09/01/ipt-vid-atstorningstillstand-ipt-as-en-heldags-workshop/

För frågor och anmälan vänligen kontakta Martine Köck martine.kock@vgregion.se


Nationell IPT-konferens i Lund (och på nätet) 12-13 November

(se separat program)

För frågor kontakta Erik Fagerberg och för anmälan  kontakta Malin Bäck

Webinarie 9/12 klockan 17:15-18:30


Hur har du haft det sedan vi sågs sist? – att jobba i mellanfasen i IPT; om att få till ett fördjupande samtal utifrån fokusområde, symtomskattning och fortsatt länkande mellan mående-händelse (mood-event).

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com


Webinarie 21/12 klockan 17:15-18:30

Tillämpning av IPT vid andra tillstånd än depression – Gemensamma erfarenheter och blick på forskning.

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com