IPTS 12:e nationella konferens

FULLBOKAT – PLATSER FINNS ATT FÖLJA DIGITALT


IPTs 12:e nationella konferens i Lund

Preliminärt program

12-13 november. 

”ett lunch till lunch möte”

Plats: Psykologiska inst. (Eden) på gamla universitetsområdet i Lund (kv. Paradis) 

Torsdag 12/11

”Förkonferens”

9.15 – 11.45

lokal: Sh128 (hörsalen Socialhögskolan, Allhelgona kyrkogata 8

”Interpersonell psykoterapi IPT – en introduktion” 

OBS! Föreläsning riktad till personal och studenter vid psykologiska institutionen.

Konferensen öppnas

12.00-13.00       Lokal: Ed129, Allhelgona kyrkogata 14

Registrering av deltagare 

13.00 – 13.30     Lokal: Ed129, Allhelgona kyrkogata 14

Ordförande i IPTS Hanna Hartleb och Erik Fagerberg inleder. Representant från psykologiska inst. välkomnar. 

13.30 – 15.15    Lokal: Ed129, Allhelgona kyrkogata 14

Prel. Program: 

Anna Kullman talar om IPT med svåra patienter.

IPT och mentalisering

Åsa Probert talar om att arbeta med patienter med annan kulturell bakgrund som hon möter i Studenthälsan

Fika 

15.45 – 17.00    Lokal: Ed129, Allhelgona kyrkogata 14

IPT i Skåne – Hur har det fungerat med vårdvalet? Är resultaten bättre nu när längre (16 samtal) ersätts? Fungerar IPT vid de olika diagnosgrupperna? Hur är det i andra landsting? Diskussion. 

Fredag 13/11

Lokal: Ed129, Allhelgona kyrkogata 14

9.15 – 12.00

Bipolär sjukdom. Interpersonal and Social Rhythm Therapy – IPSRT.  Erik Fagerberg & Niclas Kullgard

Psykossjukdomar – Erik Fagerberg talar om handledning av IPT på psykosmottagningar

Svensk forskning kring IPT, en kort summering och uppdatering – Malin Bäck

Diskussion om den kliniska vardagen och IPT bortom den målgrupp som metoden utvecklades för.

12.00                            Konferensen avslutas

Med anledning av Covid-19:

Hörsalen på Socialhögskolan har plats för 99 personer och lokalen på Eden har plats för 55. Deltagarantalet begränsas dock av universitetets aktuella riktlinjer om max 50 personer och avstånd. 

Vi kommer att följa utvecklingen och bl.a. avgöra om det skall vara en gemensam konferensmiddag som det brukar vara. 

Konferensen kommer att streamas för att medlemmar i IPTs som anmäler sig till detta skall kunna följa det som sägs. 


Anmälan: Konferensen är gratis för alla medlemmar i IPT-föreningen. Andra intresserade är välkomna i mån av plats för en kostnad av 200kronor, motsvarande medlemsavgiften. Anmälan görs till Malin Bäck på relatera@me.com

Övriga frågor kring konferensen görs till Erik Fagerberg, ansvarig för konferensens arbetsgrupp. erikarnefagerberg@gmail.com