2019- års IPT-konferens – Här är programmet!

”Tillämpningar av IPT i Sverige – en metod på väg framåt”

Välkommen till årets interpersonella ”lunch till lunchmöte”

Svenska föreningen kring Interpersonell psykoterapi, IPTS och Örebro Universitet hälsar Er välkomna att delta vid årets nationella IPT-konferens. Konferensen riktar sig till föreningens medlemmar, Örebros psykologstudenter och andra av universitetet inbjudna deltagare.

Vid frågor kontakta styrelsen i IPTS genom Malin Bäck mailto:relatera@me.com

Plats

Samtliga aktiviteter är förlagda vid Örebro Universitet Campus, Långhuset Hörsal L2

Hitta till Långhuset Hörsal L2

PROGRAM

Torsdag 3 oktober

Förkonferens

9.15 – 11.45

”Interpersonell psykoterapi IPT – en introduktion”med Malin Bäck

Före konferensen kommer en öppen introduktionsföreläsning om IPT hållas med Malin, en av de IPT- terapeuter/IPT-handledare som undervisat i metoden under många år, bland annat vid Linköpings, Lunds och Uppsala Universitet. Malin som även är doktorand i klinisk psykologi har IPT vid ätstörning som sitt avhandlingsområde.  Hon är även aktiv i IPT-föreningens styrelse. Föreläsningen är en översiktlig introduktion kring metoden och kräver inga förkunskaper.

12.00-13.00

Registrering av deltagare (var och en ordnar egen lunch)

Konferensen Öppnas

13.00 -13.30

David Åkerlund vid Örebro Universitet hälsar välkommen.

Tf. Ordförande i IPTS Hanna Hartleb inleder, introducerar dagarna och berättar kort om föreningens arbete under året som gått.

13.30 – 14.00

”Antistress – IPT som integrativ del vid rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa”– Tina Arvidsdotter; Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och utmattningssyndrom är den vanligaste diagnosen vid långtidssjukskrivning för stressrelaterad ohälsa. Det är till sin vårdcentral personer vänder sig för att få hjälp, men primärvården har idag svårigheter att erbjuda, behandla och rehabilitera dessa patienter. Genom ett forsknings- och innovationsarbete har ett 10-veckors AntiStress-program med integrativ rehabilitering utvecklats av Tina Arvidsdotter vid FoU primärvård Fyrbodal i Västra Götalandsregionen. Rehabiliteringen innehåller en kombination av IPT-samtal, både individuellt- och i grupp, medveten andning, akupunktur, qigong samt digital egenvård i form av en AntiStress app. Resultatet visar att denna form av hälsofrämjande rehabilitering ger verktyg och tekniker som förändrar livsstilen, påverkar självkänslan och underlättar den långa vägen tillbaka till hälsa, välbefinnande och arbete.

14 – 14:45

”IPT i grupp för tonåringar – en pilotstudie kring manualen IPT-AG”– Anna Kullman

Anna har genomfört en pilotstudie av en manual för IPT-AG, dvs. tonåringar i grupp. Den ursprungliga manualen för tonårsbehandling i grupp översattes och vidareutvecklades för att kunna användas inom BUP Skåne. 11 flickor i åldrarna 14-17 år som diagnosticerats med måttlig till svår depression behandlades med IPT-AG under 13 veckor. Anna kommer att presentera dels manualen, dels de resultat som framkom under pilotstudien.

14.45 – 15.15 

Paus/Fika

15.15-15.35

” IPT inom ätstörningsvården. När & för vilka?”– Sanna Aila Gustafsson berättar om olika tillämpningar av IPT som använts vid Ätstörningsenheten Eriksbergsgården i Örebro.

15:40 – 16:10

”Behandlingsresultat från pilotstudien vid Bulimia nervosa med IPT-BNm”– Malin Bäck presenterar resultat från en studie med 31 patienter med bulimia nervosa och depressiva symtom som erhållit behandling med IPT-BNm.

16.10 – 16.30

”Om pågående och genomförda IPT-projekt i Sverige”– en kort genomgång ex. LURIPP, SOLUS, IPT-BVC, KIPPS mm. 

16:30-17:00

Gruppdiskussioner och panelsamtal om kliniska tillämpningar i Sverige.

Konferensmiddag

Middagen på restaurang Kungsgatan 1 startar kl 19.00. Maten består av en 3-rätters middag med kött eller fisk för 450 kr eller vegetarisk på 350 kr. Dryck betalar man vid middagen. Anmälan till middagen på Kungsgatan1 görs genom att maila till Hanna Hartleb på hanhar65@gmail.comSkriv namn och ev. allergier samt om du önskar kött, fisk eller vegetarisk meny . Betala kostnaden för middagen till föreningens Swish 1231227263 eller plusgiro 567457-7. Glöm inte att skriva ditt namn och konf19 på anmälan och betalningen. Viktigt att du skriver ditt namn och eventuella önskemål om specialkost/allergier vid anmälan. 

PROGRAM

Fredag 4 oktober

9.15 – 9:25

Tio år med IPT-föreningen i Sverige – Reflekterande summering av Styrelsen

9:30 -9:55

”Hur snabbt kan man lära sig IPT”? – Thomas Ström reflekterar kring sin tidigare forskning kring att lära sig IPT, bl.a. utifrån hans artikel ” Therapist and observer rated adherence in initial training in Interpersonal Psychotherapy”.

9:55- 10:15

”Terapeuters upplevelser att lära sig och utöva IPT”– Malin Bäck delger resultat från en kvalitativ studie där hon intervjuat 8 erfarna IPT-terapeuter om deras upplevelser av att ta sig an IPT som en ny metod och hur den påverkats av tidigare erfarenheter.

10.15 – 10.45 

Paus/Fika

10.45 – 11.45

”Patienters upplevelser av att gå i IPT – en kvalitativ studie”– Gunilla Eriksson och Sofia Hjulberg presenterar resultat från sin studie där de intervjuat patietner som gått i IPT. Denna studie är unik av sitt slag då det inte finns något publicerat tidigare utifrån patientperspektivet.

11.45 – 12.00 Konferensen avslutas

Välkomna!

Styrelsen IPTS