Nationell IPT-konferens i Örebro 3-4 oktober. Anmäl dig nu

Tillämpningar av IPT i Sverige – en metod på väg framåt”

Välkommen till årets interpersonella ”lunch till lunchmöte”

Svenska föreningen kring Interpersonell psykoterapi IPTS och Örebro Universitet hälsar Er välkomna att delta vid årets nationella IPT-konferens. Denna ”Lunch till lunch- Konferens” riktar sig till föreningens medlemmar, Örebros psykologstudenter och andra som har ett intresse för IPT. Vid frågor kontakta Hanna Hartleb hanhar65@gmail.comeller Malin Bäck relatera@me.com. Vid frågor direkt till Universitetet kontakta David Åkerlund David.Akerlund@oru.se

Plats: Örebro Universitet, Långhuset, hörsal L2

Torsdag 3 Oktober

Före konferensen hålls en öppen Introduktionsföreläsning om IPT med Malin Bäck, på Örebro universitet i Långhuset hörsal L2 mellan 9:15-11:30.

11:45-12:45 Lunch och registrering (utanför hörsalen)

13:00 – 17:00 i Långhuset, Hörsal L2;   IPTSs årliga nationella Konferens under temat ”Tillämpningar av IPT i Sverige – en metod på väg framåt”

Delar ur Programmet:

  • Tio år med IPT-föreningen i Sverige – Reflekterande summering av Styrelsen
  • Antistress – IPT som integrativ del vid rehabilitering mot stressrelaterad ohälsa – Tina Arvidsdotter
  • IPT i grupp för tonåringar – en pilotstudie kring manualen IPT-AG – Anna Kullman
  • Gruppbehandling utifrån IPT-A – Anna Kullman
  • Tillämpning av IPT vid Ätstörningsenheten i Örebro – Sanna Aila Gustafsson
  • Behandlingsresultat från pilotstudien  vid Bulimia nervosa  med IPT-BNm – Malin Bäck
  • Patienters upplevelser av att gå i IPT – en kvalitativ studie – Gunilla Eriksson och Sofia Hjulberg
  • Terapeuters upplevelser att lära sig och utöva IPT – Malin Bäck
  • Att arbeta med upplevd ensamhet utifrån nätlevererad IPT, om studien SOLUS, IPT-manualen IPT-L (loneliness) och fortsatta funderingar – Representant ur SOLUS

reservation för ändringar.

På kvällen planerar vi för en gemensam middag i lämplig lokal till självkostnadspris för dem som önskar dela.  

Fredag 4 Oktober

9:15-12:00  Fortsättning nationell konferens Långhuset, hörsal L2

Anmälan till konferensen:

Antalet platser är begränsade – först till kvarn. Sista anmälningsdagen är dock 2019-09-20. Vi har i år valt att inte ta ut någon konferensavgift för IPT-föreningens medlemmar. För icke-medlemmar är konferensensavgiften 200 kronor och då blir man automatiskt medlem i föreningen under 2019. För universitetets studenter och personal är deltagandet avgiftsfritt.. För den som önskar kommer vi boka bord i lämplig lokal med mat och dryck under kvällen till självkostnadspris.

Anmälan till konferensen görs direkt till styrelsen via Malin Bäck relatera@me.com Meddela om du vill delta vid middag på kvällen, om du planerar komma redan på torsdagens infroduktionsföreläsning på förmiddagen och om du vill hålla en presentation (se instruktioner nedan). Anmälan är bindande. Som ickemedlem sker inbetalning via IPTSs Swish 1231227263 eller till IPTSs plusgirokonto i Nordea nr 56 74 57-7. Glöm inte skriva ”konf19” samt ditt namn. 

Varmt välkommen!

Styrelsen i IPTs