Medlemsbrev 2018, no 3

 

Medlemsbrev 2018, no 3

2018-12-29

När jag skrev ett medlemsbrev senast till Svenska IPT-föreningens medlemmar, hoppades jag att ni haft en fin sommar. Nu sitter jag i decembermörkret i mellandagarna och har precis packat inför en stundande och välbehövlig fjällsemester med min närmsta lilla flock. Hösten har rusat fram och IPT-föreningen har bland annat genomfört vår tionde nationella konferens. I år var vi på Umeå Universitet och besöktes av både studenter och erfarna IPT-terapeuter från hela landet. Det finns en sammanfattning av konferensen på hemsidan, där finner du även uppladdade presentationer från respektive föreläsare. http://interpersonellpsykoterapi.se/2018/12/28/sammanfattning-av-10e-nationella-ipt-konferensen-umea-2018/

Nästa år fyller föreningen tio år. Det känns inte alls så länge sedan jag, Thomas Ström, Sigridur Gunnarsdottir, Annika Ekeblad, Johanna Kullgard och Niclas Kullgard konstituerade föreningens första möte vid Columbia University i New York mars 2009.

Det är därför extra roligt att kunna berätta att det kommer erbjudas flera olika sammankomster i föreningens regi under 2019;

 

ÅRSMÖTE

Välkommen att delta vid föreningens årsmöte tisdagen den 12 Mars klockan 19:30. Mötet genomförs via nätlänk som du hittar på styrelsens sida här på hemsidan. För frågor eller motioner, hör av er till någon av oss i styrelsen eller via relatera@me.com 

Vi ser gärna ett nytillskott i styrelsen så tveka inte att anmäla dig om du vill vara med.

 

Grundkurs i IPT, nivå A: FULLBOKAD!!!

9-10 och 23-34 mars 2019 genomför föreningen en 4-dagars grundkurs i IPT på Frimurarhotellet i Linköping. Kostnaden för dessa dagar är 7500kr. Kursansvarig är Malin Bäck. FULLBOKAD!!!

För mer information http://interpersonellpsykoterapi.se/2018/11/02/grundlaggande-utbildning-niva-a-ipt-interpersonell-psykoterapi/  eller maila relatera@me.com

 

Handledarutbildning, nivå D:

Under 8-12 April anordnar föreningen två IPT- kurser med Roslyn Law i Ericastiftelsens lokaler i Stockholm.

Kurs 1: IPT supervision training. En handledarkurs på två intensiva dagar för de som vill bli IPT- handledare (D-nivå) och för oss som vill fräscha upp våra kunskaper. Behörighet: C-nivå. Det kommer att krävas en hel del förberedelse inför kursen (och på kvällen) då hon bantar ner en femdagars kurs till 3 dagar.

Datum Måndag 8 – onsdag 10 April

Kostnad 7500 kronor

För anmälan och mer info vänligen hör av er till Anna -Karin anna-karin@tjustbehandlingsfamiljer.se

 

 

Fördjupning kring IPT för tonåringar IPT-A:

Kurs 2: IPT with adolescents in a family context. Målgrupp: IPT-terapeuter som redan har grundutbildningen (kursen ska vara en fördjupning för dem som arbetar med ungdomar och familjer.

Datum Torsdag 11 – Fredag 12 April

Kostnad 5000 kronor

För anmälan och mer info vänligen hör av er till Anna -Karin anna-karin@tjustbehandlingsfamiljer.se

 

 

Nationella konferensen 2019, Örebro Universitet:

”Lunch till lunch möte” vid Örebro Universitet 3 – 4 oktober. Den elfte nationella sammankomsten blir denna gång i samarbete med Örebro universitet. Mer info kommer framåt.

 

ISIPT – Budapest november 2019

Jag vill samtidigt passa på att säga att internationella IPT-sällskapet ISIPT anordnar den återkommande IPT-konferensen, denna gången i Budapest, Ungern, november.

 

The  8th biennial conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) will be held in Budapest, Hungary November 8-9, 2019.  Pre-conference workshops will be held November 6-7, 2019.  Request for submissions and information about registration to follow. (från ISIPTS hemsida)

 

Jag har i tidigare utskick berättat om styrelsens arbetsgrupper. Jag skriver kort om det arbetet som pågår utöver det jag redan nämnt. Vill du som medlem vara med och jobba för några av dessa frågor är du mer än välkommen.

 

Arbetsgruppen för Nationella IPT-konferensen:

Arbetsgruppen som leds av Hanna Hartleb och Karin Edholm var de drivande krafterna bakom årets IPT-konferens. Arbetsgruppen bestod av fler personer än dessa två och ett varmt tack riktas till er alla som bidrog till en så fin konferens! Inför kommande konferens som kommer vara i Örebro i oktober, kommer arbetsgruppen ta fram en checklista för att effektivisera logistiken inför kommande konferenser. Vid utvärderingar kan vi notera att det varit uppskattat med ”lunch till lunch konferens” och att kunna samarbeta med olika Universitet.

 

Administrationsgruppen

  • Vi har länge jobbat på att hitta ett smidigt sätt att hantera medlemsavgifter och anmälningar till olika event. Detta är fortfarande en olöst nöt att knäcka. Paypal kostar pengar för både föreningen och den betalande så det fungerar inte och swish kartlägger inte vilka som anmält sig på ett heltäckande sätt.  Vi jobbar vidare på detta. Ett stort tack till kassör Christine för allt slit hon gjort med inbetalningar, bokföring och allt annat!
  • Jag påminner redan nu att betala Medlemsavgiften för 2019, även detta året 200 kronor och kan betalas genom antingen  IPTs Swish 1231227263 eller till IPTs plusgirokonto i Nordea nr 56 74 57-7.Glöm ej ange ditt namn så vi vet vilken medlem det avser.
  • Hemsidan uppdateras i den mån vi hinner, både med infor från styrelsen och andra saker som rör IPT. Uppdateringar på föreningens hemsida som är offentlig, delas även till Facebook och Linked In.

 

Ackrediterings & handledningsgruppen

Styrelsen tog under sommaren fram ett förtydligande av ackrediteringsregler kring IPT. Dessa finns att läsas på hemsidan. http://interpersonellpsykoterapi.se/bli/Bland annat lyfts det tydligare fram att terapeuten själv kontinuerligt skall fylla på ett portfolio på de terapier man handletts i enligt de krav som gör att caset kan räknas in som utbildningsterapi för en höjd ackreditering (C eller D-nivå). I höstas startade föreningen en ackrediteringsgrupp som enbart arbetar med att bedöma de som ansöker om att prövas för ackreditering på D-nivå. Utöver föreningens ordförande, så besitts gruppen nu med Thomas Ström och Unni Bonnedal. Thomas och Unni har handlett och utbildat många av oss som jobbar med IPT i dag och jag tror personligen vi kan jobba fram något bra av att en specifik arbetsgrupp specificerar sig på detta. I samband med detta har gruppen även utformat ett förslag på innehåll vad gäller casesammanfattning på C och D-nivå runt varje terapi för att man objektivt skall kunna bedöma terapeutens kliniska arbete med IPT. Detta förslag kommer följas tillsvidare men skall även diskuteras i handledargruppen.

 

Personligen ser jag en brist i IPT-världens sätt att bedöma huru man är kompetent att bli handledare, då tyngdpunkten ligger i ens egna kliniska förmåga som terapeut. Idag lägger vi marginell vikt vid att kunna uppvisa att du har goda handledarfärdigheter. Detta är en fråga jag tänker att vi behöver jobba vidare med, bland annat i handledargruppen och tillsammans med Roslyn Law som ju kommer till Sverige i April för att hålla kurs för blivande och befintliga handledare. Flera av oss är utbildade av Roslyn i omgångar och jag hoppas vi på sikt kan jobba fram en bra modell, väl anpassad för oss i Sverige.

 

Utbildningsgruppen

Under hösten har arbetsgruppen tagit fram riktlinjer över lämpligt kursinnehåll och upplägg vid utbildningar i IPT som föreningen är involverad i. Detta för att förbättra samstämmighet och stärka kvalitén på utbildningarna. Ett stort tack till Anna-Karin Åkerman och Erik Fagerberg för detta.

 

Detta har även lett fram till att vi i mars 2019 bjuder in till en grundutbildning i IPT (nivå A) i Linköping. Intresset har varit mycket stort och det finns endast ett fåtal platser kvar.

På sikt jobbar föreningen i samarbete med Linköpings universitet att få till en IPT-utbildning som är poänggivande.

 

I April anordnas som tidigare nämnts både handledarutbildning och fördjupningskurs kring IPT med tonåringar.

 

Övrigt

IPT utövas i dag i hela Sverige på alla vårdnivåer och med olika patientgrupper. För att ta några exempel: I Skåne bedrivs gruppbehandling med tonåringar som ev kommer ingå i en kommande studie och i Västra Götaland arbetar man med IPT i ett antistressprojekt. För mer info se  https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/FoU-primarvard/fou-centrum2/startsida—fou-centrum/KvinnorsHalsa/

Riksät och Linköpings universitet, LiU, studerar effekten av IPT vid ätstörningar och doktorand Anton Käll vid LiU som forskar på ensamhet, planerar en internetbehandling med IPT vid upplevd ensamhet. Behandlingsmanualen kommer ingå i hans projekt SOLUS.

 

 

Tack för ett fantastiskt IPT-år – vi ses 2019!

 

 

Styrelsen genom

 

 

 

Malin Bäck, ordförande

relatera@me.com