Medlemsbrev 2018, no 2

Medlemsbrev 2018, no 2

Hoppas Din sommar varit full av både återhämtning och fina upplevelser. När nu hösten närmar sig vill styrelsen skicka ut ett medlemsbrev med lite uppdatering kring föreningsarbetet och IPT.

Som vi skrev i förra brevet har föreningen sakta påbörjat arbetet med ett par olika arbetsgrupper. Nedan följer en kort rapport från dessa:

 

Arbetsgruppen för Nationella IPT-konferensen:

8-9 november genomförs 2018 års nationella IPT-konferens i Umeå. Arbetsgruppen leds av Hanna Hartleb och Karin Edholm. För mer info och anmälan vänligen se mer på följande länk: http://interpersonellpsykoterapi.se/2018-ars-nationella-ipt-konferens-anmal-dig-nu/

Vi hoppas att så många som möjligt skall ha möjlighet att delta. Även i år samarbetar vi med ett Universitet som innebär att vi kan minimera kostnader och sprida kunskap om IPT till studenter och personal på ett fint och naturligt sätt.

Om du vill bidra med något inslag på konferensen finns fortfarande utrymme att anmäla sitt intresse. Hör i så fall av er till Hanna eller Karin.

 

Administrationsgruppen

  • Under våren skickade vi ut information om hur vi hanterar era personuppgifter som medlemar med anledning av de lagändringar som skett. Detta har tyvärr inneburit att vi fått ta bort vår matrikel från hemsidan som visat hur många som angett att de är ackrediterade IPT-terapeuter. Terapeutlistan som man aktivt bett att få stå med på har vi dock valt att ha kvar.
  • Vi skissar på att ha en betalfunktion på hemsidan för att lättare registrera sig som medlem och betala medlemsavgifter via paypal. Medlemsavgiften är som sagt även detta året 200 kronor och än så länge kan dettabetalas genom antingen  IPTs Swish 1231227263 eller till IPTs plusgirokonto i Nordea nr 56 74 57-7.Glöm ej ange ditt namn så vi vet vilken medlem det avser. (Om någon vet någon som missat betala).
  • Hemsidan uppdateras i den mån vi hinner. Om du exempelvis villfölja styrelsens arbete, så lägger vi upp protokollen under de dolda medlemssidorna på hemsidan. Om du glömt bort lösenordet, eller av misstag inte fått det, vänligen hör av er till styrelsen så får du det.

 

Vi letar efter en eller flera personer som kan tänka sig att engagera sig i att ansvara för arbetet med hemsidan. Vi vill överhuvudtaget göra medlemmarna delaktiga så att alla känner sig välkomna att bidra på olika sätt.

 

Ackrediterings & handledningsgruppen

Under våren och sommaren har styrelsen tagit fram ett förtydligande av ackrediteringsregler kring IPT. Dessa finns att läsas på hemsidan. http://interpersonellpsykoterapi.se/bli/Bland annat lyfts det tydligare fram att man kontinuerligt skall fylla på ett portfolio på de terapier man handletts i enligt de krav som gör att caset kan räknas in som utbildningsterapi för en höjd ackreditering (C eller D-nivå). Efter att reglerna stärkts kring att spara dokumentation och register blir ansvaret mycket tyngre på den enskilde terapeuten att detta underhålls då handledaren inte kan spara minnesanteckningar kring handledning över tid. Arbetsgruppen har även lyft ett förslag att utveckla samstämmigheten i handledningsgruppen på sikt och hur vägen till handledare kan optimeras. Det fungerar väl i dag men i takt med att vi blir allt fler behöver formerna formaliseras. Vi vill även erbjuda fler mötesplatser för handledarna att vara en hjälp för varandra.

 

Utbildningsgruppen

Föreningen har en ambition att kunna erbjuda en IPT-utbildning på A-nivå under vintern 2019. Mer info kommer framåt. För mer frågor hör gärna av er till Malin Bäck på relatera@me.com

Styrelsen har även gett arbetsgruppen i uppgift att se över vilka likheter och skillnader som finns i innehållet av de utbildningar som erbjuds på A-nivå i dag bland våra lärare i IPT. Syftet är att ta fram en mall över lämpligt innehåll och upplägg för att förbättra samstämmighet och stärka kvalitén på utbildningarna. Arbetsgruppen leds av Anna-Karin Åkerman och Erik Fagerberg.

 

Senaste publikationerna om IPT

Som många vet kom Myrna Weissman och John Markowitz ut med en ny bok om IPT i vintras. I den finns en sammanställning på i princip allt som är publicerat om IPT fram till 2016. Härom veckan skickade John ut en komplettering av detta på en lista om den senaste publicerade forskningen. Vi har laggt upp den på hemsidan. http://interpersonellpsykoterapi.se/2018/08/23/senaste-publikationerna-kring-ipt-2016-2018/Hoppas ni kan ta er tid och läsa det ni finner intressant. Angående böcker om IPT så har vi sedan tidigare gjort en sammanställning av böcker som vi känner till. http://interpersonellpsykoterapi.se/bocker/

 

 

Ha en fin höst och hoppas vi ses i Umeå!

 

 

 

Styrelsen genom

 

 

 

Malin Bäck, ordförande

relatera@me.com