2018 års IPT-konferens Umeå 8-9 november

Implementering/spridning av IPT-

erfarenheter och förhoppningar

 

Välkommen till årets interpersonella ”lunch till lunchmöte”

Svenska föreningen kring Interpersonell psykoterapi IPTS och Umeå Universitet hälsar Er välkomna att delta vid årets nationella IPT-konferens. Konferensen riktar sig till föreningens medlemmar, Umeås psykologstudenter och psykoterapeutstudenter samt alla andra som har ett intresse för IPT.  Vid frågor angående konferensprogrammet vänligen hör av er till Hanna Hartleb hanhar65@gmail.com eller Karin Edholm karin.edholm@umu.se

Eventbrite - IPTS årliga nationella IPT-konferens 8/11 - 9/11 2018

Plats

Umeå Universitet,Humanisthuset, Hörsal E
alla aktiviteter under konferensen är förlagda här

 

Program

Torsdag 8 november

Förkonferens

9.00 – 11.45

Vad är IPT? – en introduktion

Unni Bonnedal

Före konferensen kommer en öppen introduktionsföreläsning om IPT hållas med Unni,leg. psykolog/ leg. psykoterapeut och handledare samt IPT terapeut D-nivå. Unni är en av de IPT-terapeuter som undervisat i metoden under många år, bland annat vid Göteborgs Universitet. Unni har varit aktiv i IPT föreningens styrelse. Föreläsningen är en introduktion kring metoden och kräver inga förkunskaper.

 

12.00-13.00

Registrering av deltagare samt förtäring av lunchmacka och dricka.

 

Konferensen öppnas

 

13.00 -13.30

PrefektenMikael Henningssonvid Umeå Universitet hälsar välkommen.

Ordförande IPTS Malin Bäck inleder, introducerar dagarna och berättar kort omföreningens arbete under året som gått.

 

13.30 – 14.45

Varför är det så svårt med implementering av nya riktlinjer?

Linda Richter Sundberg

Linda är leg. psykolog, med.dr. i Folkhälsa samt forskare vid Umeå Universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Hon har forskat och skrivit om svårigheter med att implementera riktlinjer.

 

14.45 – 15.15

Paus/Fika

 

15.15-15.35

Att arbeta med IPT inom svensk ätstörningsvård – hur fungerar det och för vilka patienter?

Malin Bäck

Malin är ordförande i IPTS, leg. psykoterapeut, handledare och IPT terapeut D-nivå samt doktorand vid Linköpings Universitet.Inom ramen för Malins avhandling; en implementeringsstudie kring IPT i svensk ätstörningsvård, genomförs bl.a. en kvalitativ studie kring IPT-terapeuters upplevelser att ta sig an och utöva metoden IPT. Malin presenterar studien översiktligt och delar med sig av data och preliminära fynd avseende hinder och möjligheter att utöva IPT med denna målgrupp.

 

15:40 – 16:10

Bakgrunden om IPT i Sverige och IPT-A i Umeå

Varför ska IPT spridas? Vad gör metoden meningsfull att arbeta för/med? Vad har varit viktigt för spridningen?

Thomas Ström

Thomas är leg. psykolog/ leg. psykoterapeut och IPT terapeut D-nivå. Han har verkat som ordförande för IPTS under flera år och var med och grundade föreningen.

 

16.10 – 17.00

Panelsamtal om implementering/spridning av IPT (eller – Ska det vara så svårt..)

 

 

Konferensmiddag

19.00

Mingel. Middagen börjar 19:30 på Teatercaféet, Folkets hus i Umeå

http://umeafolketshus.se/

Anmälan till konferensmiddagen :Priset för tvårättersmiddagen är 350 kr. Kostnad för dryck, förutom välkomstdrinken, tillkommer.Anmälan till middagen på Folkets hus görs genom att maila till Karin Edholm på karin.edholm@umu.se Skriv namnoch ev. allergiersamt om du önskar vegetarisk mat.Betala kostnaden för middagen till föreningens Swish 1231227263 eller plusgiro 567457-7. Glöm inte att skriva ditt namnoch konf18på anmälan.

 

Fredag 9 november

 

9.00 – 10:15

IPT i modifierad form vid behandling av depression hos vuxna med högfungerande autism

Jenny Norlander

Jenny är leg. psykolog/leg. psykoterapeut. Hon berättar och ger kliniska exempel från sitt arbete inom Habiliteringen.

“Stjärnan” ett samverkansprojekt mellan Barnhälsovården och kommunen, en kombination av IPT och Theraplay, i behandling av föräldrar och spädbarn

Anna Falck

Anna är leg. psykolog/leg. psykoterapeut. Hon berättar och ger kliniska exempel från sitt arbete inom Mödra- och barnhälsovården

 

10.15 – 10.45

Paus/Fika

 

10.45 – 11.45

Att arbeta med affektfokus i IPT

Malin Bäck

Malin gör en presentation kring John Markowitz sätt att belysa det affektiva fokuset i IPT.

Malin är ordförande i IPTS, leg. psykoterapeut, handledare och IPT-terapeut D-nivå samt doktorand vid Linköpings Universitet.

 

11.45 – 12.00

Konferensen avslutas

 

 

Anmälan till konferensen

Anmälan till konferensen görs på IPTS hemsida  http://interpersonellpsykoterapi.se/eller via föreningens plusgiro 56 74 57-7. Konferensavgiften är 150 kr för studenter, 250 kr för medlemmar i IPTS och 450 kr för icke medlemmar i IPTS. (En extra administrationsavgift över Paypal tillkommer tyvärr.) Vid frågor om betalning vänligen hör av dit till kassör Christine Strand christine.strandh@gmail.com

Sista anmälningsdag söndag 14 oktober.

Betalningsunderlag finns att ladda ner här: IPT Umeå 8-9 november pdf

Personuppgifter som finns i anmälan förstörs direkt efter konferensens avslutande (GDPR).

Eventbrite - IPTS årliga nationella IPT-konferens 8/11 - 9/11 2018

 

Anmälan till konferensmiddagen

Priset för tvårättersmiddagen är 350 kr. Kostnad för dryck, förutom välkomstdrinken, tillkommer.Anmälan till middagen på Folkets hus görs genom att maila till Karin Edholm på karin.edholm@umu.se Skriv namnoch ev. allergiersamt om du önskar vegetarisk mat.Betala kostnaden för middagen till föreningens Swish 1231227263 eller plusgiro 567457-7. Glöm inte att skriva ditt namnoch konf18på anmälan. Vid frågor om betalning vänligen hör av dit till kassör Christine Strand christine.strandh@gmail.com

Med vänliga hälsningar IPTS