Medlemsbrev 2018, no 1


Medlemsbrev 2018, no 1      (2018-04-10)

Då jag noterar att vi inta har allas aktuella mailadresser lägger jag upp detta även på föreningens hemsida med hopp om att det når alla berörda 🙂

medlemsbrev 2018 no 1

Bästa medlem i IPTS. För lite mer än en månad sedan hade föreningens nya styrelse sitt första möte, bestående av Christine Strand, Hanna Hartleb, Anna-Karin Åkerman, Erik Fagerberg, Karin Edholm och mig Malin Bäck. Vi tackar Unni Bonnedal för allt hennes engagemang i föreningens styrelse, då hon nu valt att börja förbereda sig för sitt liv som pensionär.

Medlemsavgiften är även detta året 200 kronor och jag vill uppmuntra er att välja att fortsätta vara medlemmar även fortsättningsvis genom att betala in denna avgift snarast antingen på  IPTs Swish 1231227263 eller till IPTs plusgirokonto i Nordea nr 56 74 57-7.Glöm ej ange ditt namn så vi vet vilken medlem det avser.

Vill du följa styrelsens arbete under året, så lägger vi upp protokollen under de dolda medlemssidorna på hemsidan. Om du glömt bort lösenordet, eller av misstag inte fått det, vänligen hör av er till styrelsen så får du det.

I slutet på 2017 hade föreningen 73 medlemmaroch vi hoppas kunna samla ännu fler i IPTS. Som framgår på föreningens hemsida är antalet ackrediterade IPT-terapeuter 180 stycken som registrerats på matrikeln. Sannolikt finns fler ackrediterade IPT-terapeuter än de som återfinns på hemsidans matrikel, vilket är en rutin vi ständigt ser över. Hjälp oss gärna med detta om ni ser att det saknas någon (som vill stå där).

 

Föreningen jobbar vidare med att sprida kunskap om IPT, att värna om kvalitet på IPT-terapier och IPT-utbildningar och att vara ett kontaktnät för IPT-terapeuter. Förra året deltog vi på olika sätt i arbetet kring de nationella riktlinjerna vid depression & ångest, bland annat med ett remissvar som finns att läsa här. http://interpersonellpsykoterapi.se/2017/04/01/838/

Nytt för i år är att vi planerar ta fram arbetsgrupper som lyder under styrelsen (se bilaga). Om du har intresse att delta i någon av dessa eller har andra ideér om hur du vill bidra i föreningsarbetet, är du välkommen att höra av dig. 🙂

Förslag avseende arbetsgrupper inom IPTS

 

Verksamhetsplan inför 2018:

  • Föreningen strävar efter ett enklare mer tillgängligt sätt att hantera hemsida, bokföring, medlemsregister och betalning av olika avgifter. Förhoppningsvis skall dessa tjänster kunna sammanlänkas och bli mer lättadministrerade.
  • Föreningen hoppas kunna anordna IPT-utbildningar i föreningens regi framåt.
  • 8-9 november 2018 anordnas 2018-års nationella konferens i Umeå i samarbete med Universitetet. En arbetsgrupp är framtagen för att jobba med att planera konferensen med Hanna Hartleb som arbetsledare och representant för styrelsen. Mer info kommer.

 

Styrelsen genom

 

Malin Bäck, ordförande

relatera@me.com