Nationell IPT-konferens i UMEÅ 8-9/11

SAVE THE DATE!!!!

Årets Nationella IPT konferens kommer att gå av stapeln i Umeå på Umeå Universitets Campus. Konferensdagar är torsdag – fredag 8-9/11 2018 på en lunch till lunch konferens med gemensam middag på torsdagskvällen.

Huvudtema för konferensen : Implementering av IPT – erfarenheter och förhoppningar ( eller – Ska det vara så svårt..)

Vi tänker oss också IPT och arbete med affekter som ett annat spår

Om det är någon av medlemmarna som skulle kunna tänka sig att berätta kort om arbetet med implementering av IPT inom sin organisation eller har idéer kring det så återkoppla till oss som är konferenskommitté på mail:

Karin Edholm

karin.edholm@umu.se

Anna-Lena Edorsdotter

anna-lena.edorsdotter@hotmail.com

Hanna Hartleb

hanhar65@gmail.com

Information med detaljer om program och anmälan kommer i augusti – Välkomna!!!