Kallelse IPTS´S ÅRSMÖTE  180208 klockan 19:00

Kallelse

IPTS´S ÅRSMÖTE

Alla IPTS´s medlemmar hälsas välkomna till årsmöte

När: Torsdagen den 8 februari klockan 19:00

Plats: Nätbaserat möte  via weblänken http://relatera.adobeconnect.com/ipts/ 

 

Årsmötesdagordning (Förslag)

 

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fastställande av dagordning för mötet.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Val av ordförande för mötet.
 6. Val av sekreterare för mötet.
 7. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens förvaltningsberättelse
 • Revisorns berättelse
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 2. Behandling av förslag till budget för 2018.
 3. Behandling av inkomna motioner.
 4. Behandling av styrelsens förslag.
 5. Fastställande av medlemsavgiften.

 

 1. Val av 2 ledamöter för en tid av två år.
 2. Val av en revisor för en tid av 1 år.
 3. Val av ordförande och X ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
 4. Övrigt
 5. Mötets avslutande.

För frågor angående mötet; inlämnande av motioner, förslag på tillsättande av ledamöter m.m. eller frågor kring det tekniska kring nätbaserade möten, vänligen hör av Dig till ordförande Malin Bäck relatera@me.com