Kommande kurser/konferenser


Missa inte hösten och vinterns utbud av kurser och konferenser kring IPT, inom och utanför föreningen. Under oktober, november och januari erbjuds inte mindre än tre konferenser; den 8 oktober erbjuds föreningens efterfrågade IPT-PTSD-konferens över Zoom. Inte mindre än 60 personer är anmälda.

9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy – Första veckan i november genomförs ISIPTS internationella konferens under 2-5 November. Konferensen som utgår från Florida, genomförs digitalt. Missa inte det unika tillfället att ta del av IPT-erfarenheter världen över. Se mer på följande länk. https://web.cvent.com/event/10ce4780-4e61-43f0-8c0d-6de20aa08ae0/websitePage:645d57e4-75eb-4769-b2c0-f201a0bfc6ce

IPTS 13:e Nationella konferens 27-28 Januari 2022 i Lund – Vi håller tummar och tänder att vi skall få ses IRL för den traditionella ”lunch till lunch-konferensen”. Konferensen värms sedvanligt upp med en introduktionsföreläsning kring IPT på förmiddagen 27/1 för de som Lunds Universitet önskar bjuda in. Därefter följer en späckad konferens med olika presentationer kring klinisk erfarenhet och forskning från olika IPT-terapeuter. Vill du presentera något? Hör då snarast av dig till Åsa Probert som är konferensansvarig asa.m.probert@gmail.com Konferensen är gratis för alla betalande medlemmar i IPT-föreningen. För andra kostar det 200 kronor. För er som önskar går vi ut och äter tillsammans på kvällen den 27:e.

Anmälan till IPT-konferensen 27-28/1 -22

Välkommen 🙂


Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp

Utbildningen inkluderar sex seminariedagar: 15/11, 26/11, 29/11 2021 och 14/1, 3/6 och 9/12 2022. Första dagen, den 15 november 2021, och den sista dagen, 9 december 2022, sker träffarna fysiskt i Ericastiftelsens lokaler på Odengatan 9 i Stockholm, övriga dagar träffas vi på webbplattform.

Kursen syftar till att ge teoretisk grundkunskap om IPT/IPT-A samt praktisk tillämpning och ger efter godkänd kurscertifiering på Aoch B-nivå i enlighet med den svenska IPT-föreningens regler. Det innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring certifiering/ackreditering i IPT, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT/IPT-A samt att kursdeltagaren efter två handledda och godkända terapiärenden blir certifierad IPT/IPT-A terapeut. De kursdeltagare som kommer att arbeta med tonåringar arbetar med IPT-A och de som arbetar med unga vuxna arbetar med IPT under utbildningen.

Kursens upplägg

Utbildningen ges som distansutbildning med ett fåtal sammankomster på Ericastiftelsen i Stockholm. Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier, digitala workshops i smågrupper och eget kliniskt arbete med distanshandledning i grupp. Kursen omfattar sex teoridagar, handledning 45–60 min/vecka i 40 veckor samt två skriftliga examinationsuppgifter. Utbildningen innehåller genomgång av hur metoden utvecklats, den teoretiska basen och en översikt av forskningsläget. Fördjupad genomgång ges av metodens delar vilka illustreras med filmvinjetter, övning sker genom rollspel.

Kurslärare och examinatorer

Kurslärare är Hanna Hartleb, socionom, leg psykoterapeut och Anna-Lena Edorsdotter, leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut. Examinator och kursansvarig är Jan-Olov Karlsson, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, Ericastiftelsen.

Kostnad

Kursen genomförs på uppdrag av arbetsgivare. Landsting/regioner, kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kan anmäla medarbetare till kursen. Kursen kostar 44.500 kr exklusive moms. Kurslitteratur och ev. kostnader för utrustning för handledning via webbplattform tillkommer.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 15 oktober 2021. För anmälan och mer information gå till Ericastiftelsens hemsida: https://ericastiftelsen.se/utbildningar/interpersonal-psychotherapy-adolescent-ipt-a-15hp/?fbclid=IwAR3Ig1_EzFwU9So_MYeJPD0T29H2IggNxQYeVa5wxcBW3xZCHuc4tYToj2Q

Interpersonal Psychotherapy for Adolescents: A Clinician's Guide - 1

Distansutbildning IPT, nivå A

För dig som vill kunna styra själv när du skall ta dig tid för studier och inte vill resa, kan vår webbaserade distanskurs i IPT kanske passa. Utbildningen som är uppdelad i sju delkurser är baserad på förinspelade videoföreläsningar med instuderingsuppgifter, som inskickas till kursledare mellan delkurserna. Tillgång till support och vägledning via mail finns under hela utbildningen. För den som önskar kan man delta i ett par seminarier över webben för utrymme att diskutera frågor och funderingar som dykt upp kring kursinnehållet och de övningar man förväntas göra. Kursen som avslutas med en kunskapskontroll, motsvarar den teoretiska grundkursen (nivå A) i IPT och som ger möjlighet till att bli certifierad/ackrediterad på nivå B efter två handledda ärenden.

Datum & Plats När som helst över en digital plattform, arrangerad av Relatera, se länken nedan:Distansutbildning

Kursledare & Examinator Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D) Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329 

Kostnad Kursen kostar 8500kronor plus moms. I priset ingår fri tillgång till den digitala plattformen (gäller en person), behandlingsprotokoll samt fri tillgång till support av kursledare via mail. Möjlighet att delta vid webinarier kring kursinnehållet om man så önskar. Kurslitteratur ingår inte i priset.

– Tycker det har varit väldigt givande att gå kursen! Mycket positivt överraskad över hur bra det gått att plugga på distans och hur mycket jag fått ut av kursen (tror mycket beroende på att jag pluggat i egen takt). Är tacksam över att fått upp ögonen på IPT och känner mig både förväntansfull och nervös inför att gå vidare till B-nivå 🙂

– Det har verkligen varit givande att gå denna kurs. Det enda negativa är att den nu är slut :/. Jag tycker distansen har funkat prima!

– Hela utbildningen var mycket givande och hjälpsamt för att skapa grundläggande kunskaper i IPT. Det var väldigt bra att det var delat i olika delar, det hjälpte mig att gå in i detaljer och skapa en uppfattning av varje fas. Workshops gav möjligheten att diskutera med andra om IPT och skapa insikt av hur man tillämpa den metoden. Uppgifterna hjälpte mycket att reflektera över olika fasen och tekniker vilket förstärka känslan av säkerhet att jag har lärt mig om vad IPT handlar om. 

Tack för 2020 med ljus i mörkret & toner över din tröskel | Relatéra

Pågående:

Grundkurs i IPT, nivå A – online

Datum & Plats 5,5 dagar; 9-10 september, 23-24 september samt 7-8 oktober 2021, över Zoom.

År 2019 anordnade Svenska IPT-föreningen IPTS, sin första egna utbildning i IPT och vi kan nu bjuda in till denna uppskattade utbildning för fjärde gången. På grund av osäkerheten kring pandemin har vi denna gång omrdirigerat tidigare planerad kurs till att genomföras online via Zoom och med nya datum.

”Nivå A” innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring ackrediterings/certifieringssregler i IPT, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli ackrediterad/certifierade IPT-terapeut. För mer information kring ackrediterings/certifieringskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida www.interpersonellpsykoterapi.se

Föreningen kommer samordna utbildningshandledning på B-nivå (två handledda ärenden) för de som önskar i samband med avslutad kurs.

Förkunskapskrav: Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en föreberedelseuppgift innan kursstart; en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar.

Kursmål & Innehåll Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se http://www.interpersonellpsykoterapi.se

 • Historik, forskning & teoretisk ansats/medicinsk modell
 • Generella Strategier i IPT
 • Hur man arbetar med inledningsfas, behandlingsfas och avslutningsfas
 • Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollförändring, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och Interpersonell sårbarhet/brist.
 • Tekniker inom IPT; emotionellt processande, kommunikationsanalys, klarifiering, rollspel etc.
 • Olika tillämpningar av IPT. Sista dagen handlar bland annat om att arbeta med IPT vid PTSD. (Denna dag är till för samtliga medlemmar i IPT-föreningen).

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som föreläsning varvad med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Förberedelseuppgifter kommer genomföras före kursstart. Deltagaren erhåller en metodbank med litteratur, videoinspelade föreläsningar och diverse skattningsformulär att ta del av före, under och efter genomförd kurs Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.com eller tel: 070- 5490329

Kurslitteratur 

 • Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2017) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press
 • Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK . Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression” 

Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.

Kursledare Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D). Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329 Eventuellt kommer fler IPT-handledare från föreningen delta under kursen.

Kostnad 7000 kr exkl.moms. Anmälan före 210630 ger 500kr rabatt. Kursdeltagaren står själv för kurslitteraturen. Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2021.

Anmälan görs direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com  Betalning sker via faktura, vilken skickas när Ni mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

Varmt välkommen!


Konferenser

IPT som behandling vid trauma – 8 oktober (zoom)

På grund av oklarheterna kring restriktioner vad gäller sammankomster, väljer vi att skjuta på en gemensam nationell träff IRL (in real Life). Fredagen den 8 oktober vill vi ändå bjuda in till en halvdag där vi riktar fokus på att arbeta med IPT vid, PTSD, trauma och akuta kriser. Denna förmiddag kommer blandas med att gå igenom en forskningsöversikt, hur John C Markowitz tänker kring anpassningar i manualen vid traumatillstånd samt att flera av oss deltagare delar med oss av erfarenheter att jobba utifrån IPT med traumatiserade patienter i olika verksamheter. Denna dag är gratis för IPT-föreningens medlemmar. Om någon utanför föreningen önskar delta, kostar det 500kr. Önskemålet att ha en fördjupning kring IPT och trauma har återkommit, varför det känns roligt att kunna erbjuda detta. Vi välkomnar att du som deltagare delar med dig av egna erfarenheter inom ämnet, om du besitter detta. Nedan kan du anmäla dig till konferensen

Anmälan:

Vid ytterligare frågor kontakta Malin Bäck relatera@me.com

Tips om senast publicerat kring IPT och PTSD

I samband med denna inbjudan vill vi tipsa om en artikel Peter Ankarberg gjorde oss uppmärksamma på. Den kan laddas ner här: IPT-for-PTSD-och-depression-RCT-kenya-2021Ladda ner

”Interpersonal psychotherapy delivered by nonspecialists for depression and posttraumatic stress disorder among Kenyan HIV–positive women affected by gender- based violence: Randomized controlled trial” av Meffert mfl.

https://doi.org/10.1371/journal. pmed.1003468

Denna randomiserade kontrollerade studien kring HIV och depression, visade på en signifikant förbättring vad gäller dessa kvinnors mentala hälsa genom IPT, förmedlad av ”nonspecialists” verksamma inom HIV-kliniker som fått en IPT-utbildning i samband med denna studie.Tidigare IPT-sammankomster 2020

Medlemmar har frågar efter möjligheten att skapa mötesplatser för teoretiska och kliniska diskussioner kring IPT. Det har rört sig om alltifrån att skapa lokala grupper för kollegehandledning tm.m. till Fördjupningskurser i IPT. 

Hör av er till Malin Bäck om ni har önskemål eller idéer så jobbar jag vidare på detta. relatera@me.com

I hösten 2020 anordnades så kallade Webinarier på plattformen Zoom med olika teman. Träffen är till för både de som utbildar sig i IPT och de som bobbar ett tag för givande samtal. Är man medlem i föreningen så är deltagandet gratis. Alla är välkomna. Hör av er om ni är intresserade. relatera@me.com

Detta händer hösten 2020

Webinarie 30/9 klockan 17:15-18:30

Inledningsfasen – Att jobba med diagnos, sjukroll och interpersonell inventering för att ringa in nuvarande lidande i ett relationellt kontext. 

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com


Webinarie 14/10 klockan 17:15-18:30

Inledningsfasen – Att välja fokus och göra en fokusformulering som leder terapin till ett affektfokuserat relationellt arbetet.

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com


Workshop i Göteborg 2/11 – INSTÄLLT

Behandlingsmanualen IPT-BNm – så här gör vi i praktiken.

För mer information: https://relatera.net/2020/09/01/ipt-vid-atstorningstillstand-ipt-as-en-heldags-workshop/

För frågor och anmälan vänligen kontakta Martine Köck martine.kock@vgregion.se


INSTÄLLT PGA COVID19 – Nationell IPT-konferens i Lund (och på nätet) 12-13 November

Efter diskussion i Styrelsen i måndags kväll, var det tydligt att vi tyvärr måste ställa in IPT-konferensen i Lund i sitt planerade format.  Tanken att ha konferensen i Lund har fått skjutas upp 1 år. Prefekten vid Universitetet informerar att konferensen skulle strida mot de regionala rekommendationerna i Skåne. Vi har i stället bestämt att hålla en kort konferens på zoom fredag 13/11 kl 9.30-12.00 och program kommer att meddelas snart. Om du som anmält dig till att närvara vid konferensen önskar delta över zoom på fredagen, vänligen återkom så kommer vi skicka ut en länk till dig att närvara.  


Webinarie 9/12 klockan 17:15-18:30

Hur har du haft det sedan vi sågs sist? – att jobba i mellanfasen i IPT; om att få till ett fördjupande samtal utifrån fokusområde, symtomskattning och fortsatt länkande mellan mående-händelse (mood-event).

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com


Webinarie 21/12 klockan 17:15-18:30

Tillämpning av IPT vid andra tillstånd än depression – Gemensamma erfarenheter och blick på forskning.

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com


IPTs 12:e nationella konferens

Lund 

12–13 november. 

”Ett lunch- till lunch-möte”

Plats: Psykologiska inst. (Eden) på gamla universitetsområdet i Lund (kv. Paradis) 

Torsdag 12/11

”Förkonferens”

9.15 – 11.45

OBS! lokal: Sh128 (hörsalen Socialhögskolan), Allhelgona kyrkogata 8

”Interpersonell psykoterapi IPT – en introduktion” 

OBS! Föreläsning riktad till personal och studenter vid psykologiska institutionen, max. 25 pga. Covid-19 anpassning. Anna-Karin Åkerman. 


Konferensen öppnas

12.00-13.00       Lokal: Ed129, Allhelgona kyrkogata 14

Registrering av deltagare 

13.00 – 13.30

Ordförande i IPTS Hanna Hartleb och Erik Fagerberg inleder. Representant från psykologiska inst. välkomnar. 

13.30- 14.30

Åsa Probert, från Studenthälsan i Lund talar om att arbeta med patienter med olika kulturella bakgrunder. Diskussion. 

14.30 – 14.50 

Rapport från senaste isIPT-konferensen i Budapest. ”Train the trainer”. Hanna Hartleb och Malin Bäck.

Fika 

15.30 – 16.00

Att arbeta med IPT IPT-A på BuP. Hanna Hartleb och Pernilla Gladh.

16.00 – 17.00    

IPT i Skåne – Hur har det fungerat med vårdvalet? Är resultaten bättre nu när längre (16 samtal) ersätts? Fungerar IPT vid de olika diagnosgrupperna? Hur är det i andra landsting? Diskussion. 

19.00 -22.00

”Konferensmiddag”: Covid-anpassad catering och mingel i Socialhögskolans rymliga café-foajé. OBS, föranmälan! 

Fredag 13/11

Lokal: Ed129, Allhelgona kyrkogata 14

9.15 – 10.00 

Malin Bäck berättar om forskningsprojekt med IPT som pågått i Sverige de senaste åren, med huvudfokus på att beskriva läget i sin egen forskning om IPT i ätstörningsvården. 

Fika 

10.00-11.00

IPT vid bipolär sjukdom, psykossjukdomar, Aspergers syndrom mm.  Erik Fagerberg och Malin Bäck.  

11.00-12.00  

Anna Kullman talar om IPT med svåra patienter. Fallbeskrivningar och Diskussion.

12.00                            

Konferensen avslutas


Med anledning av Covid-19:

Hörsalen på Socialhögskolan har plats för 99 personer och lokalen på Eden har plats för 55. Deltagarantalet begränsas dock till 25 resp. 21 grund av universitetets aktuella riktlinjer och Covid-19 anpassning av lokalerna som vi inte kan påverka. 

Gemensam konferensmiddag anordnas som vi hoppas att alla vill komma på. Anmälan senast 3 veckor innan konferensen. 

Konferensen kommer att streamas över Zoom för att medlemmar i IPTs som anmäler sig till detta skall kunna följa presentationer och diskussioner.  

Tidigare kurser:

 

Grundläggande utbildning (nivå A)

 
 

IPT – Interpersonell psykoterapi

 
 

4 heldagar;31 augusti till 3 september 2020

Plats; Värnamo

 
 

IPT (Interpersonell psykoterapi)är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m. IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen att processa känslor och att relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt. IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hens liv. När relationerna förbättras, minskar symtomen. I Socialstyrelsens riktlinjer kring depression rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

 
 

År 2019 anordnade Svenska IPT-föreningen IPTS, sin första egna utbildning i IPT. Kurserna som samtliga blivit fulltäckande har varit mycket uppskattade. Vi vill därför åter bjuda in till en ny grundkurs i IPT , s.k. nivå A. ”Nivå A” innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring ackrediteringssregler i IPT, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli ackrediterad IPT-terapeut. För mer information kring ackrediteringskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida www.interpersonellpsykoterapi.se

 
 

Föreningen kommer samordna utbildningshandledning på B-nivå för de som önskar i samband med avslutad kurs.

 
 

Kursplan: IPT, nivå A hösten 2020 (klicka här för att ladda ner PDF)

 
 

Förkunskapskrav: Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en föreberedelseuppgift innan kursstart; en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar.

 
 

KURSMÅL & KURSINNEHÅLL

 
 

Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se www.interpersonellpsykoterapi.se

Innehåll ur kursen

 
 • Historik, forskning & teoretisk ansats/medicinsk modell
 • Hur man arbetar med inledningsfas, behandlingsfas och avslutningsfas
 • Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollförändring, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och
 • Interpersonell sårbarhet/brist.
 • Tekniker inom IPT; emotionellt processande, kommunikationsanalys, klarifiering, rollspel etc.
 
 

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som föreläsning varvad med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Förberedelseuppgifter kommer genomföras före kursstart. Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.com eller tel: 070- 5490329

 
 
 

KURSLITTERATUR

 
 
 • Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2017) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press
 • Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK . Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression” 
 • Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.
 
 

KURSLEDARE

 
 
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är malin-765x1024.jpg
 
 
Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D), har gått sina IPT- utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London och isIPT-institute Iowa. Malin är ordförande i svenska IPT-föreningen IPTS och driver kvalitets och utvecklingsfrågor kring interpersonell psykoterapi. Kliniskt arbetar Malin inom specialistpsykiatrin i Värnamo sedan många år. Hon är även i egenskap av doktorand i klinisk psykologi via Linköpings universitet involverad i forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi. Hennes avhandling handlar om implementeringsarbetet av IPT i svensk ätstörningsvård. Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329 Eventuellt kommer fler IPT-handledare från föreningen delta under kursen.

”- Jag brinner för att sprida IPT på ett trovärdigt och användbart sätt och ansedda tt IPTS har en viktig funktion att fylla!” Malin bor i Värnamo i Småland, ett stenkast från Apladalen, gillar att varva forskning, kliniskt arbete inom psykiatrin med interpersonella möten med familj och andra ”viktighetspersoner”.

 
 
 

PLATS

 
 

Denna gång genomförs kursen i Värnamo i Småland. Senast det anordnades en IPT-utbildning i Värnamo var 2011 och detta utvärderades som ett mycket lyckat kursmål. Roslyn Law, UK och Malin Bäck var då kursledare tillsammans. Man tar sig lätt till Värnamo med tåg, buss eller bil. Kursen kommer genomföras centralt i Värnamo med gångavstånd från både Järnvägsstation eller de centrala hotellen Designhotellet Scandic, Best Western samt flera små prisvärda pensionat.

 
 

KOSTNAD

 
 

Kostnad 8500kr exkl.moms. Anmälan före 200531 ger 500kr rabatt. Kursdeltagaren står själv för kurslitteraturen. Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2020.

 
 

Kursen är förlagd i Värnamo. Lokal styrs av antalet deltagare, varför detta meddelas senare.

 
 

ANMÄLAN

 
 

Anmälan görs direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com  Betalning sker via faktura, vilken skickas när Ni mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

 
 
 

IPT – Interpersonell psykoterapi

4 heldagar; 13-16 Mars 2020

Plats; Frimurarehotellet i Linköping

OBS!!! DENNA KURS ÄR FULLBOKAD – Då fler anmält intresse för att gå kursen som ej fått plats, är nya preliminära datum för ytterligare en kurs v.36 måndagen 31 augusti till 3 september. För mer info kontakta Malin Bäck relatera@me.com

Svenska IPT-föreningen IPTS, har glädjen att för andra året i rad, erbjuda en teoretisk grundutbildning i IPT, s.k. nivå A. ”Nivå A” innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring ackrediteringssregler i IPT, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli ackrediterad IPT-terapeut. För mer information kring ackrediteringskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida www.interpersonellpsykoterapi.se

Föreningen kommer samordna utbildningshandledning på B-nivå för de som önskar i samband med avslutad kurs.

Förkunskapskrav: Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en föreberedelseuppgift innan kursstart; en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar.

KURSMÅL & KURSINNEHÅLL

Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se www.interpersonellpsykoterapi.se

Innehåll ur kursen

 • Historik, forskning & teoretisk ansats/medicinsk modell
 • Hur man arbetar med inledningsfas, behandlingsfas och avslutningsfas
 • Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollförändring, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och 
Interpersonell sårbarhet/brist.
 • Tekniker inom IPT; emotionellt processande, kommunikationsanalys, klarifiering, rollspel etc.

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som föreläsning varvad med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Arbetsuppgifter kommer genomföras både före och mellan kursträffarna. 
Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.comeller tel: 070- 5490329

KURSLITTERATUR

Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2018) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press

Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK 

Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression”

Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.

KURSLEDARE

Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D), har gått sina IPT- utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London och isIPT-institute Iowa. Malin är ordförande i svenska IPT-föreningen IPTS och driver kvalitets och utvecklingsfrågor kring interpersonell psykoterapi. Kliniskt arbetar Malin inom specialistpsykiatrin i Värnamo sedan många år. Hon är även i egenskap av doktorand i klinisk psykologi via Linköpings universitet involverad i forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi. Hennes avhandling handlar om implementeringsarbetet av IPT i svensk ätstörningsvård. Mail:relatera@me.com eller tel: 070-5490329 Eventuellt kommer fler IPT-handledare från föreningen delta under kursen.

KOSTNAD

Kostnad 7500kr. Anmälan före 191231 ger 500kr rabatt. Kursdeltagaren står själv för kurslitteraturen. Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2020.

Kursen är förlagd på Scandic Frimurarehotellet i Linköping. Det finns möjlighet att boka boende för vistelsen på detta hotellet för de som önskar. Hotellet ligger centralt så man kan ta sig med kollektiva medel och det är lätt att äta lunch i närheten under kursdagarna. För dem som önskar går vi ut och äter tillsammans på kvällarna.

ANMÄLAN

Anmälan görs direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com Betalning sker via faktura, vilken skickas när du mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

Varmt välkommen!