Kommande kurser/konferenser

IPT-utbildningar 2021

Många hör av sig och undrar vilka utbildningsalternativ som finns i IPT i Sverige under 2021. Flera universitet har IPT som ett inbakat moment i psykolog eller psykoterapeutprogrammet. Det finns även regioner som har uppdragsutbildningar till sina anställda. IPT föreningen har vid tre tillfällen tidigare anordnat grundkurser i IPT och vid flera tillfällen handledarutbildningar. På grund av restriktioner vad gäller resor kopplat till pandemin har föreningen valt att avvakta med någon ny kurs fram till hösten 2021; 23 augusti till 26 augusti, se mer nedan. Fram till dess kan vi rekommendera två kurser i digitala format som bägge i sitt utförande och innehållsmässigt, uppfyller IPT-föreningens krav.

IPT för tonåringar (IPT-A), 15 hp

Datum Utbildningen inleds med fyra seminariedagar på webplattform; 7/5, 21/5, 28/5 och 4/6 2021.

Plats Digitalt, arrangerat av Ericastiftelsen

https://ericastiftelsen.se/utbildningar/interpersonal-psychotherapy-adolescent-ipt-a-15hp/?fbclid=IwAR1x2yeY3TMqxFGhcDmSHMRlR21M768E3PNXqR_Pv5KLQWmXAC4iKYnNvJQ

Ladda ned utbildningsplan (pdf).

Kursen syftar till teoretisk grundkunskap och praktisk tillämpning av IPT-A, vilket innebär att kursdeltagaren efter två godkända utbildningsärenden blir certifierad IPT-A terapeut. Kursen ges för leg psykologer, leg psykoterapeuter eller andra yrkesgrupper med minst grundläggande utbildning i psykoterapi och vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvård såsom BUP, Primärvård, Unga Vuxna- samt ungdomsmottagningar och liknande. Utbildningen ges digitalt via webplattform och inkluderar föreläsningar, digital workshop i smågrupper, eget kliniskt arbete med distanshandledning i grupp. Kursen omfattar 5 teoridagar, handledning 45-60 min/vecka i 40 veckor samt 2 skriftliga examinationsuppgifter.

Kursledare och examinatorer:
Anna-Lena Edorsdotter, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare, D-nivå – IPT-A.
Hanna Hartleb, socionom, leg. psykoterapeut, handledare, D nivå – IPT-A.

Utbildningen är ackrediterad som två kurser inom Psykologförbundets specialistutbildning.

Kostnad Kursen kostar 32.900 SEK (exkl. moms). Kurslitteratur och ev. kostnader för utrustning för handledning via webbplattform tillkommer.

Välkommen med din ansökan via länken ovan . Sista anmälningsdag är 7 mars 2021.


Distansutbildning IPT, nivå A

Datum & Plats När som helst över en digital plattform, arrangerad av Relatera, se länken nedan:Distansutbildning

För dig som vill kunna styra själv när du skall ta dig tid för studier och inte vill resa, kan vår webbaserade distanskurs i IPT kanske passa. Utbildningen som är uppdelad i sju delkurser är baserad på förinspelade videoföreläsningar med instuderingsuppgifter, som inskickas till kursledare mellan delkurserna. Tillgång till support och vägledning via mail finns under hela utbildningen. För den som önskar kan man delta i ett par seminarier över webben för utrymme att diskutera frågor och funderingar som dykt upp kring kursinnehållet och de övningar man förväntas göra. Kursen som avslutas med en kunskapskontroll, motsvarar den teoretiska grundkursen (nivå A) i IPT och som ger möjlighet till att bli certifierad/ackrediterad på nivå B efter två handledda ärenden.

Kursledare & Examinator Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D) Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329 

Kostnad Kursen kostar 8500kronor plus moms. I priset ingår fri tillgång till den digitala plattformen (gäller en person), behandlingsprotokoll samt fri tillgång till support av kursledare via mail. Möjlighet att delta vid webinarier kring kursinnehållet om man så önskar. Kurslitteratur ingår inte i priset.


Grundkurs i IPT, nivå A

Datum & Plats 4 heldagar; 23 augusti till 26 augusti 2021 i Värnamo

År 2019 anordnade Svenska IPT-föreningen IPTS, sin första egna utbildning i IPT och vi kan nu bjuda in till denna uppskattade utbildning för fjärde gången. ”Nivå A” innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring ackrediterings/certifieringssregler i IPT, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli ackrediterad/certifierade IPT-terapeut. För mer information kring ackrediterings/certifieringskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida www.interpersonellpsykoterapi.se

Föreningen kommer samordna utbildningshandledning på B-nivå (två handledda ärenden) för de som önskar i samband med avslutad kurs.

Förkunskapskrav: Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en föreberedelseuppgift innan kursstart; en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar.

Kursmål & Innehåll Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se http://www.interpersonellpsykoterapi.se

 • Historik, forskning & teoretisk ansats/medicinsk modell
 • Hur man arbetar med inledningsfas, behandlingsfas och avslutningsfas
 • Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollförändring, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och Interpersonell sårbarhet/brist.
 • Tekniker inom IPT; emotionellt processande, kommunikationsanalys, klarifiering, rollspel etc.

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som föreläsning varvad med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Förberedelseuppgifter kommer genomföras före kursstart. Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.com eller tel: 070- 5490329

Kurslitteratur 

 • Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2017) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press
 • Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK . Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression” 

Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.

Kursledare Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D). Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329 Eventuellt kommer fler IPT-handledare från föreningen delta under kursen.

Kostnad 8500kr exkl.moms. Anmälan före 210503 ger 500kr rabatt. Kursdeltagaren står själv för kurslitteraturen. Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2021.

Plats – Liksom senaste gången, genomförs kursen i Värnamo i Småland. IPT-utbildningar har anordnats i Värnamo flera gånger tidigare, första gången 2011, då med Roslyn Law, UK och Malin Bäck som kursledare tillsammans. Man tar sig lätt till Värnamo med tåg, buss eller bil. Kursen kommer genomföras centralt i Värnamo med gångavstånd från både Järnvägsstation eller de centrala hotellen Designhotellet Scandic, Best Western samt flera små prisvärda pensionat. 

Anmälan görs direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com  Betalning sker via faktura, vilken skickas när Ni mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

Varmt välkommen!


Tidigare IPT-sammankomster 2020

Medlemmar har frågar efter möjligheten att skapa mötesplatser för teoretiska och kliniska diskussioner kring IPT. Det har rört sig om alltifrån att skapa lokala grupper för kollegehandledning tm.m. till Fördjupningskurser i IPT. 

Hör av er till Malin Bäck om ni har önskemål eller idéer så jobbar jag vidare på detta. relatera@me.com

I höst kommer vi dock anordna så kallade Webinarier på plattformen Zoom med olika teman. Träffen är till för både de som utbildar sig i IPT och de som bobbar ett tag för givande samtal. Är man medlem i föreningen så är deltagandet gratis. Alla är välkomna. Hör av er om ni är intresserade. relatera@me.com

Detta händer hösten 2020

Webinarie 30/9 klockan 17:15-18:30

Inledningsfasen – Att jobba med diagnos, sjukroll och interpersonell inventering för att ringa in nuvarande lidande i ett relationellt kontext. 

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com


Webinarie 14/10 klockan 17:15-18:30

Inledningsfasen – Att välja fokus och göra en fokusformulering som leder terapin till ett affektfokuserat relationellt arbetet.

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com


Workshop i Göteborg 2/11 – INSTÄLLT

Behandlingsmanualen IPT-BNm – så här gör vi i praktiken.

För mer information: https://relatera.net/2020/09/01/ipt-vid-atstorningstillstand-ipt-as-en-heldags-workshop/

För frågor och anmälan vänligen kontakta Martine Köck martine.kock@vgregion.se


INSTÄLLT PGA COVID19 – Nationell IPT-konferens i Lund (och på nätet) 12-13 November

Efter diskussion i Styrelsen i måndags kväll, var det tydligt att vi tyvärr måste ställa in IPT-konferensen i Lund i sitt planerade format.  Tanken att ha konferensen i Lund har fått skjutas upp 1 år. Prefekten vid Universitetet informerar att konferensen skulle strida mot de regionala rekommendationerna i Skåne. Vi har i stället bestämt att hålla en kort konferens på zoom fredag 13/11 kl 9.30-12.00 och program kommer att meddelas snart. Om du som anmält dig till att närvara vid konferensen önskar delta över zoom på fredagen, vänligen återkom så kommer vi skicka ut en länk till dig att närvara.  


Webinarie 9/12 klockan 17:15-18:30

Hur har du haft det sedan vi sågs sist? – att jobba i mellanfasen i IPT; om att få till ett fördjupande samtal utifrån fokusområde, symtomskattning och fortsatt länkande mellan mående-händelse (mood-event).

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com


Webinarie 21/12 klockan 17:15-18:30

Tillämpning av IPT vid andra tillstånd än depression – Gemensamma erfarenheter och blick på forskning.

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com


IPTs 12:e nationella konferens

Lund 

12–13 november. 

”Ett lunch- till lunch-möte”

Plats: Psykologiska inst. (Eden) på gamla universitetsområdet i Lund (kv. Paradis) 

Torsdag 12/11

”Förkonferens”

9.15 – 11.45

OBS! lokal: Sh128 (hörsalen Socialhögskolan), Allhelgona kyrkogata 8

”Interpersonell psykoterapi IPT – en introduktion” 

OBS! Föreläsning riktad till personal och studenter vid psykologiska institutionen, max. 25 pga. Covid-19 anpassning. Anna-Karin Åkerman. 


Konferensen öppnas

12.00-13.00       Lokal: Ed129, Allhelgona kyrkogata 14

Registrering av deltagare 

13.00 – 13.30

Ordförande i IPTS Hanna Hartleb och Erik Fagerberg inleder. Representant från psykologiska inst. välkomnar. 

13.30- 14.30

Åsa Probert, från Studenthälsan i Lund talar om att arbeta med patienter med olika kulturella bakgrunder. Diskussion. 

14.30 – 14.50 

Rapport från senaste isIPT-konferensen i Budapest. ”Train the trainer”. Hanna Hartleb och Malin Bäck.

Fika 

15.30 – 16.00

Att arbeta med IPT IPT-A på BuP. Hanna Hartleb och Pernilla Gladh.

16.00 – 17.00    

IPT i Skåne – Hur har det fungerat med vårdvalet? Är resultaten bättre nu när längre (16 samtal) ersätts? Fungerar IPT vid de olika diagnosgrupperna? Hur är det i andra landsting? Diskussion. 

19.00 -22.00

”Konferensmiddag”: Covid-anpassad catering och mingel i Socialhögskolans rymliga café-foajé. OBS, föranmälan! 

Fredag 13/11

Lokal: Ed129, Allhelgona kyrkogata 14

9.15 – 10.00 

Malin Bäck berättar om forskningsprojekt med IPT som pågått i Sverige de senaste åren, med huvudfokus på att beskriva läget i sin egen forskning om IPT i ätstörningsvården. 

Fika 

10.00-11.00

IPT vid bipolär sjukdom, psykossjukdomar, Aspergers syndrom mm.  Erik Fagerberg och Malin Bäck.  

11.00-12.00  

Anna Kullman talar om IPT med svåra patienter. Fallbeskrivningar och Diskussion.

12.00                            

Konferensen avslutas


Med anledning av Covid-19:

Hörsalen på Socialhögskolan har plats för 99 personer och lokalen på Eden har plats för 55. Deltagarantalet begränsas dock till 25 resp. 21 grund av universitetets aktuella riktlinjer och Covid-19 anpassning av lokalerna som vi inte kan påverka. 

Gemensam konferensmiddag anordnas som vi hoppas att alla vill komma på. Anmälan senast 3 veckor innan konferensen. 

Konferensen kommer att streamas över Zoom för att medlemmar i IPTs som anmäler sig till detta skall kunna följa presentationer och diskussioner.  

Tidigare kurser:

 

Grundläggande utbildning (nivå A)

 
 

IPT – Interpersonell psykoterapi

 
 

4 heldagar;31 augusti till 3 september 2020

Plats; Värnamo

 
 

IPT (Interpersonell psykoterapi)är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m. IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen att processa känslor och att relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt. IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hens liv. När relationerna förbättras, minskar symtomen. I Socialstyrelsens riktlinjer kring depression rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

 
 

År 2019 anordnade Svenska IPT-föreningen IPTS, sin första egna utbildning i IPT. Kurserna som samtliga blivit fulltäckande har varit mycket uppskattade. Vi vill därför åter bjuda in till en ny grundkurs i IPT , s.k. nivå A. ”Nivå A” innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring ackrediteringssregler i IPT, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli ackrediterad IPT-terapeut. För mer information kring ackrediteringskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida www.interpersonellpsykoterapi.se

 
 

Föreningen kommer samordna utbildningshandledning på B-nivå för de som önskar i samband med avslutad kurs.

 
 

Kursplan: IPT, nivå A hösten 2020 (klicka här för att ladda ner PDF)

 
 

Förkunskapskrav: Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en föreberedelseuppgift innan kursstart; en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar.

 
 

KURSMÅL & KURSINNEHÅLL

 
 

Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se www.interpersonellpsykoterapi.se

Innehåll ur kursen

 
 • Historik, forskning & teoretisk ansats/medicinsk modell
 • Hur man arbetar med inledningsfas, behandlingsfas och avslutningsfas
 • Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollförändring, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och
 • Interpersonell sårbarhet/brist.
 • Tekniker inom IPT; emotionellt processande, kommunikationsanalys, klarifiering, rollspel etc.
 
 

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som föreläsning varvad med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Förberedelseuppgifter kommer genomföras före kursstart. Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.com eller tel: 070- 5490329

 
 
 

KURSLITTERATUR

 
 
 • Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2017) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press
 • Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK . Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression” 
 • Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.
 
 

KURSLEDARE

 
 
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är malin-765x1024.jpg
 
 
Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D), har gått sina IPT- utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London och isIPT-institute Iowa. Malin är ordförande i svenska IPT-föreningen IPTS och driver kvalitets och utvecklingsfrågor kring interpersonell psykoterapi. Kliniskt arbetar Malin inom specialistpsykiatrin i Värnamo sedan många år. Hon är även i egenskap av doktorand i klinisk psykologi via Linköpings universitet involverad i forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi. Hennes avhandling handlar om implementeringsarbetet av IPT i svensk ätstörningsvård. Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329 Eventuellt kommer fler IPT-handledare från föreningen delta under kursen.

”- Jag brinner för att sprida IPT på ett trovärdigt och användbart sätt och ansedda tt IPTS har en viktig funktion att fylla!” Malin bor i Värnamo i Småland, ett stenkast från Apladalen, gillar att varva forskning, kliniskt arbete inom psykiatrin med interpersonella möten med familj och andra ”viktighetspersoner”.

 
 
 

PLATS

 
 

Denna gång genomförs kursen i Värnamo i Småland. Senast det anordnades en IPT-utbildning i Värnamo var 2011 och detta utvärderades som ett mycket lyckat kursmål. Roslyn Law, UK och Malin Bäck var då kursledare tillsammans. Man tar sig lätt till Värnamo med tåg, buss eller bil. Kursen kommer genomföras centralt i Värnamo med gångavstånd från både Järnvägsstation eller de centrala hotellen Designhotellet Scandic, Best Western samt flera små prisvärda pensionat.

 
 

KOSTNAD

 
 

Kostnad 8500kr exkl.moms. Anmälan före 200531 ger 500kr rabatt. Kursdeltagaren står själv för kurslitteraturen. Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2020.

 
 

Kursen är förlagd i Värnamo. Lokal styrs av antalet deltagare, varför detta meddelas senare.

 
 

ANMÄLAN

 
 

Anmälan görs direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com  Betalning sker via faktura, vilken skickas när Ni mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

 
 
 

IPT – Interpersonell psykoterapi

4 heldagar; 13-16 Mars 2020

Plats; Frimurarehotellet i Linköping

OBS!!! DENNA KURS ÄR FULLBOKAD – Då fler anmält intresse för att gå kursen som ej fått plats, är nya preliminära datum för ytterligare en kurs v.36 måndagen 31 augusti till 3 september. För mer info kontakta Malin Bäck relatera@me.com

Svenska IPT-föreningen IPTS, har glädjen att för andra året i rad, erbjuda en teoretisk grundutbildning i IPT, s.k. nivå A. ”Nivå A” innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring ackrediteringssregler i IPT, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli ackrediterad IPT-terapeut. För mer information kring ackrediteringskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida www.interpersonellpsykoterapi.se

Föreningen kommer samordna utbildningshandledning på B-nivå för de som önskar i samband med avslutad kurs.

Förkunskapskrav: Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en föreberedelseuppgift innan kursstart; en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar.

KURSMÅL & KURSINNEHÅLL

Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se www.interpersonellpsykoterapi.se

Innehåll ur kursen

 • Historik, forskning & teoretisk ansats/medicinsk modell
 • Hur man arbetar med inledningsfas, behandlingsfas och avslutningsfas
 • Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollförändring, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och 
Interpersonell sårbarhet/brist.
 • Tekniker inom IPT; emotionellt processande, kommunikationsanalys, klarifiering, rollspel etc.

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som föreläsning varvad med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Arbetsuppgifter kommer genomföras både före och mellan kursträffarna. 
Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.comeller tel: 070- 5490329

KURSLITTERATUR

Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2018) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press

Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK 

Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression”

Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.

KURSLEDARE

Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D), har gått sina IPT- utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London och isIPT-institute Iowa. Malin är ordförande i svenska IPT-föreningen IPTS och driver kvalitets och utvecklingsfrågor kring interpersonell psykoterapi. Kliniskt arbetar Malin inom specialistpsykiatrin i Värnamo sedan många år. Hon är även i egenskap av doktorand i klinisk psykologi via Linköpings universitet involverad i forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi. Hennes avhandling handlar om implementeringsarbetet av IPT i svensk ätstörningsvård. Mail:relatera@me.com eller tel: 070-5490329 Eventuellt kommer fler IPT-handledare från föreningen delta under kursen.

KOSTNAD

Kostnad 7500kr. Anmälan före 191231 ger 500kr rabatt. Kursdeltagaren står själv för kurslitteraturen. Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2020.

Kursen är förlagd på Scandic Frimurarehotellet i Linköping. Det finns möjlighet att boka boende för vistelsen på detta hotellet för de som önskar. Hotellet ligger centralt så man kan ta sig med kollektiva medel och det är lätt att äta lunch i närheten under kursdagarna. För dem som önskar går vi ut och äter tillsammans på kvällarna.

ANMÄLAN

Anmälan görs direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com Betalning sker via faktura, vilken skickas när du mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

Varmt välkommen!