Replik av John C. Markowitz ”Really Treating Anxiety in 2017”

Well, JAMA decided not to publish the letter that Barbara and I wrote in response to the CBT-slanted commentary there. I thought I would publish it here instead:   Really Treating Anxiety in 2017 John C. Markowitz, M.D. and Barbara Milrod, M.D.           To the Editor: In “Treating Anxiety in 2017,” Drs. Stein and Craske outline…

Fortsätt läsa

I väntan på Myrna och Johns nya IPT-manual; en översikt av samtliga IPT- böcker fram till 170808

Glädjande kommer Myrna Weissman och John Markowitz med en uppdaterad version av IPT-manualen, redan nästa år. Boken ”The Guide to Interpersonal Psychotherapy” är redan färdigställd men går att köpa först 2018. Vad finns det då för böcker kring IPT att tillgå just nu? Ja menar om jag nu vill ha någon lektyr av ”riktigt värde” 🙂 i…

Fortsätt läsa