Referat från IPTs´s 8:e Nationella möte kring Interpersonell Psykoterapi (IPT)

Måndagen den 31 oktober genomfördes den 8:e svenska IPT-konferensen i Stockholm. Styrelsen i IPTS vill tacka alla deltagare för en lyckad konferens. Ett 30-tal personer deltog. Vid utvärderingen som fylldes i av 18 personer fick dagen i sin helhet 3,8 i betyg av 5 möjliga.

”En fin mix av teori, praktik, forskning och kliniskt material. Som deltagare fick jag både lyssna passivt och öva aktivt. Fint att utbyta erfarenhet med kollegor från hela Sverige.”

Ur programmet

  • ”Hur kan vi fokusera mer på affekter i IPT?”- en ISTDP- terapeuts funderingar
  • ”Rapport från den senaste IPT- forskningen i Sverige- forskningsledaren själv berättar”.
  • ”Utblick i världen- hur arbetar man med IPT-A i Canada”?- resenärer berättar
  • Möjligheter till diskussion utifrån olika teman.

Dagen inleddes av Jacob Mechler, redaktör för www.psykodynamisk.nu, ISTDP-terapeut och nybliven IPT-terapeut. Han presenterade kontextet kring affektfokuserad psykoterapi och funderade kring hur denna kunskap kan vara användbar i IPT.

Därefter berättade nydisputerade Annika Ekeblad om sin doktorsavhandling, tillika Sveriges första RCT-studie som i klinisk verklighet jämför IPT och KBT.

 

Efter lunch berättade Hanna Hartleb om hennes och IPT-A kollegornas studiebesök till de kanadensiska  IPT-A terapeuterna i British Columbia med Ulla Lith Hobson i spetsen.

Resten av eftermiddagen innehöll två seminarier.

Malin Bäck IPT-handledare, höll i en workshop där vi tittade på ett par terapifilmer och prövade följsamhetsskattning både utifrån generella terapikompetenser och IPT-specifika kompetenser.

Malins presentation finns att ladda ner här

observatorsskattning-ipt

oversattning-observatorsskattningsskala-ipt-svenska-2016-sparad-automatiskt

Niclas Kullgard beskrev därefter mycket lägligt kring när det uppstår svårigheter i IPT-behandlingen, vad som finns skrivet kring detta samt med utrymme för diskussion

Missa inte heller den internationella IPT-konferensen i Juni 2017

Vi ses!

Lämna ett svar