INBJUDAN

till ett heldagsseminarium med

John Markowitz

Vi är glada att kunna bjuda in er till en fortbildningsdag med professor John Markowitz New York, känd forskare och kliniker inom IPT (interpersonell psykoterapi) och portalfigur för internationella IPT.

Tid: 14 april 2016 Kl 9:00-9:30 registrering kl 930-1600 seminarium

Plats: Asperösalen, Folkets Hus, Järntorget, Olof Palmes Plats 3, Göteborg

Innehåll: John Markowitz kommer att ge en kort historik om IPT, beskriva var IPT befinner sig idag och tala om dess framtida utveckling. Han kommer att göra en grundlig genomgång av IPT vid PTSD utifrån färska forskningsresultat och med tyngdpunkt på det kliniska handhavandet. Slutligen redogör han för IPT vid depression och samtidig ångest – svårigheter och möjligheter. Dagen avslutas med en frågestund.

Kostnad: 1000 kronor för medlemmar i IPTs, 1300 kronor för övriga. I priset ingår förmiddags- och eftermiddagsfika.

Anmälan: Anmälan görs genom att:

1) Betala in summan till IPTs plusgirokonto i Nordea nr 56 74 57-7 före den 8 mars 2016. Glöm inte skriva ”14 apr” samt ditt namn.

2) När du har betalat skicka ett mail till kassören christine.strandh@gmail.com. där det framgår vilken eller vilka personer inbetalningen avser inklusive alla deltagarnas mailadresser. Du får sedan bekräftelse via mail att betalningen är registrerad.

Önskas faktura ange mailadress till den som ska betala fakturan samt vem/vilka betalningen avser. Anmälan är bindande och kan inte återbetalas.

Svenska IPT genom Unni Bonnedal och Christine Strandh (kassör)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalen har begränsat antal platser , vilket gör att vi endast kan emot de som anmäler sig till mötet i förväg 

Program till 7:e Nationella Interpersonella Psykoterapi konferensen (IPT)  i Stockholm den  9 november 2015

 Plats : Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, Stockholm

Tid:  09:00-16:30

09:00             Kaffe/te

09:30             Mötet öppnas.                                   Thomas Ström

9:45               Mentalisering i IPT                           Niclas Kullgard

11.45             Lunch

13:15             IPT vid PTSD                                   Thomas Ström

13:45             Gruppbehandling med IPT            Malin Bäck

14:15             IPT för ungdomar IPT-A               Hanna Hartleb; Karin Edholm; Anna-Lena                                                                                     Edorsdotter

Ca 15.15        Kaffe/te

15:30             ”Frågetorg”
Anmälan till strom.thomas@gmail.com meddela om du önskar beställa fika

Inträde: 200 kr (medlem i IPTs 100 kr)

Inbetalning till 56 74 57 – 7. Glöm inte att ange vad betalningen avser samt ditt namn!

Välkomna!

 

Utbildning i IPT-handledning med Roslyn Law 11-13 september

Jag har precis kommit hem efter tre väldigt givande och intensiva dagar på handledarutbildning i Göteborg. Sällan har jag känt mig så inspirerad och liksom svävat in på rosa små IPT-moln som när jag kom till jobbet i måndags morse.  Vi var 12 IPT-terapeuter/handledare som deltog, IPT-föreningen via Unni Bonnedal som organiserade och Roslyn Law undervisade. Roslyn utbildar och handleder i IPT sedan mer än femton år tillbaka och är den person i Storbritannien som är mest kunnig på området och intensivt arbetar med att utveckla undervisning och handledning i metoden.

 

Själva utbildningen i helgen tog upp olika dimensioner av att utbilda och handleda; både mer generella aspekter som inlärningsstilar, att ge feedback och handledarpositionen och mer IPT-specifika aspekter. Huvudfokus var givetvis att handleda just i IPT och genom rollspel och gruppdiskussioner utifrån filmade terapisekvenser fick vi verkligen fördjupa oss i området och praktiskt öva. Vi gjorde till exempel rollspel där vi gav rational för olika IPT-interventioner, övade på att inta olika roller i handledarsituationen (terapeut, handledare och handledare till handledaren), gav feedback och såg filmsekvenser där vi fick diskutera vad terapeuter gjorde, vad det fick för resultat och vad som skulle kunna utvecklas.

Jag tycker det var väldigt lärorikt med diskussioner utifrån observatörsskattningar med hjälp av ”IPT Audio recording rating scale” då både syftet med olika interventioner blev tydligare liksom hur terapeuten kunde utveckla olika kompetenser. Något annat som jag tycker är hjälpsamt är hur man med olika konkreta frågor tydligare kan sätta fokus på terapeuten i stället för att hamna i en co-terapeutroll som exempel: vad var det som terapeuten försökte göra? Vad var bra IPT och vad skulle kunna bli bättre? Vilka tekniker skulle man kunna ta hjälp av för att komma vidare?

Vi diskuterade också hur vi kan ta hjälp av varandra och hur vi kan göra i Sverige där det inte finns en sammanhållen handledarutbildning i IPT som exempelvis i Storbritannien. Denna fråga kommer även att diskuteras vidare på det nationella IPT-mötet i Stockholm den 9 november.

Så när jag summerar helgen med handledarutbildningens innehåll och hur den organiserades, Roslyns kunskap och pedagogiska talang, engagerande och lärorika diskussioner och dessutom fantastisk middag med skaldjur och champagne (Tusen tack Unni!) räcker superlativen inte till. Det är inte konstigt att humöret är på topp efter ett sådant evenemang helt enligt IPT-principen mood-event:).

/Johanna Kullgard

 

 

 

 

 

 

 6:e Internationella ISIPT konferensen

Den 6:e internationella ISIPT ( international  society IPT) konferensen ägde rum i London den 11-13 juni på UCL. Konferensens rubrik var IPT: Ahead of its time, finding its time. En passade rubrik på flera sätt  f f a genom att föreningen ISIPT nu har tagit ett nytt steg i sin organisationsutveckling. Det började dock med en viss dramatisk start när Myrna Weissman något försenad inleder  sitt anförande. Hon hade någon timma tidigare fallit och slagit sig så pass att hon var tvungen att uppsöka akutvården. Detta hindrade dock inte henne att framföra sina tankar kring IPT. Förutom en historisk tillbakablick på IPT framförde hon sina åsikter om föreningens framtid men avslutade med att överlämna föreningens framtid i styrelsens vård. Ur IPT synvinkel, ett historiskt ögonblick.

I övrigt var det många intressanta seminarier. Under pre Conference workshop beskrev John Markowitz :IPT och Trauma. 

jm9

Han beskriver en IPT anpassning till PTSD (IPT-PTSD) som är i princip som grundmodellen i IPT. Upplagt på en 14-veckor behandling . I de tidiga sessionerna uppmärksammar man ”numbing” att se på de vardagliga incidenterna som pat reagerar på, vad han känner och hur de påverkar hans relationer samt normalisera reaktionerna. Att känslor inte är farliga. Som John uttyckte det ”lev farligt testa relationer” Mellanfas som vanligt inom IPT och uppmärksamma och möta känslan för dagen. Att inte fokusera traumat, inga hemläxor. Det är oftast bäst att inte känna sig ensam i en kris samtidigt som social support minskar oron och att ”världen är en säker plats” trots allt

Slutsatsen var att IPT inte ger sämre resultat vid behandling för  PTSD jämfört med ”gold-standard treatment” (som är KBT och förlängd exponering). IPT hade (nonsignificantly) mindre  bortfall och högre effekt än prolonged exposure. I motsats till den utbredda kliniska föreställningen, PTSD behöver inte KBT exponering som traumapåminnelse. Dessutom, patienter med samtidig depression kan klara sig bättre med IPT än med prolonged exponering./Thomas Ström

london 2

Peter Fonagy presenterar material kring- och en beskrivning av hur en nationell satsning i Storbritanniens hälso- och sjukvård handlar om att barn och unga med psykisk ohälsa ska få tillgång till evidensbaserad psykologisk behandling.

WHO varnar att depression kommer att vara den vanligaste orsaken till ohälsa i hela världen 2020 och då passerat ryggont i länden som den vanligaste.

Därför är det av stort intresse att se vilka behandlingar som visar god effekt och evidens vid depression. Bara för att det inte finns lika många studier för en metod som en annan betyder inte det att den behöver vara mindre effektiv eller att den mest studerade måste vara mest effektiv.

Vid metastudier som gjorts ser man att IPT och IPT-A är effektivt vid flera tillstånd och metoden rekommenderas jämlikt med KBT vid medel- och svårdepression samt vid ätstörningar (anorexia och bulimia). IPT- A har bäst effektmått vilket innebär att metoden hjälper bättre än att inte göra något alls eller någon annan metod. IPT-A har också mindre dropouts än andra metoder. Det syns även i uppmätta nivåer av cortisol att man mår bättre efter föräldrasamtal i IPT-A än innan. Föräldrasamtal som är en del av de interventioner man gör i IPT-A

Man ser också i metastuider att IPT-A i grupp har goda effektmått och att en IPT-A terapeut har bättre effektmått än en skolkurator.

Peter Fonagy talar således för större spridning av IPT-A till fler ungdomar för att fler ska få del av en bra metod som gör skillnad./ Hanna Hartleb

London 4

 

Den svenska insatsen stod Annika Ekeblad  (Psykolog/psykoterapeut och IPT-handledare ) för som berättade om RCT-effektstudien som sker i Sundsvall om KBT och IPT. Hon har nu kommit till den sista delrapporten kring denna studie. Som är den första större studie om IPT och KBT i Sverige. Vi kommer att en noggrannare redovisning av Annika senare i år kanske på denna hemsida./Thomas Ström

Det Nationella IPT mötet

 Stockholm den 9 november. Håll dig underättad om plats och program här på IPTs hemsida efter sommaren

Lämna ett svar