IPT föreläsning av John Markowitz

 

Under två dagar var John Markowitz  på Linköpings universitet och undervisade psykologstudenter samt Psykoterpeutprogrammet. Därtill inbjöds IPTs föreningens medlemmar till seminariet. Under dessa dagar diskuterades även IPT-forskning som bedrivs på Universitetet som handledning till föreningens IPT-handledare. Detta var ett arrangemang av Linköpings Universitet IBL, Rolf Holmqvist och i samarbete med IPTs föreningen, ordf Thomas Ström

Föreläsningen på fredagsförmiddagen den 24:e var en av rubrikerna ”How do we learn to do psychotherapy?” Han påpekade här nödvändigheten av praktisk träning som den kanske viktigaste komponenten till framgång. Många metoder har föregångare som Freud, Beck o s v  som  förmedlas av en beundrande handledare ,som i sin tur har ”översatt” metoden till eleven. Detta ger risk för ”drifting” från grundläggande idén och metoden över tid.

Att använda sig av manual har många fördelar enlig John.  En manual : Defines treatment, Prescribes and proscribes, Allows standardization of therapists, Allows standardization of therapists, Allows adherence measurement, …Hence, allows research och skall inte vara en kokbok, som många kritiker, som vanligtvis inte själva läst manualen,  ser  den som.

Det goda med en maual är:  Defines a coherent approach, Sharpens your thinking about psychotherapy, Allows consideration of mechanism, Prevents an eclectic approach, which may inadvertently with confuse patient and worsen outcome. Teaches a treatment approach that’s been validated, It’s good to provide a treatment that you know works.

Ett annat ämne som togs upp var “supportive Psychotherapy. IPT som metod står nära det som kallas för ”common factors” alltså de tekniker som alla terapier använder sig av och som inte anses tillhöra någon speciell teknik. Han nämnde vid ett tillfälle riskerna av att inlemma mycket i en teori, det som han tycker sig se i den ”tredje vågens KBT”. Mycket ifrån Common factor och andra terapimetoder som inte alls är kopplade till den sk grundteorin i KBT gör att begreppet försvåras och förlorar med tiden sin betydelse.

Stödjande terapi har visat sig i många undersökningar få goda resultat. Varför det? John anser att orsaken är:

Ñ Affective arousal (Response)

Ñ Feeling understood by therapist (Relationship)

Ñ Framework for understanding (Rationale)

Ñ  Expertise (Rigor)

Ñ  Therapeutic procedure (Ritual)

Ñ  Optimism for improvement (Realism)

Ñ  Success experiences (Remoralization)

Som man ser så är det han nämner det som man lägger tonvikten på i IPT.

Ett annat ämne som han kom in på är behandling av PTSD med IPT: En randomiserad studie som just nu är avslutad, kommer att ge besked om metoden är så framgångsrik som man i pilotstudien har visat. Förhoppningsvis kommer resultatet snart att redovisas.

Under lördagen var det möjligt för IPT-föreninges handledare att få handledning på handledning av John. 14 st av handledare och blivande handledare var samlade på förmiddagen där flera ärenden kunde avhandlas vilket var mycket uppskattat.

 

 

Lämna ett svar