Interpersonal Psychotherapy (IPT) in Sweden – a brief presentation

Prof. Myrna Weissman, en av grundarna till Interpersonell psykoterapi, håller på att sammanställa IPTs spridning världen över. Nedan finns ett försök att ställa samman hur det kommit att se ut här i Sverige med utgångspunkt från IPT-föreningen, utbildningar, klinisk spridning och svensk forskning kring IPT. Myrna Weissman och John Markowitz hälsar och menar att det…

Fortsätt läsa

Grundläggande utbildning (nivå A) IPT – Interpersonell psykoterapi

Grundläggande utbildning (nivå A) IPT – Interpersonell psykoterapi 4 heldagar; 9-10 Mars & 23-24 Mars 2019 Plats; Linköping IPT (Interpersonell psykoterapi) är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl….

Fortsätt läsa

IPT och mentalisering med Roslyn Law och Peter Fonagy.

Nedan följer en fin reseskildring och konferenssamanfattning av Niclas Kullgard. IPT och mentalisering med Roslyn Law och Peter Fonagy. Jag och elva andra intresserade terapeuter från olika delar av världen samlades för workshopen ”Mentalization skills in IPT” på Anna Freud center i London. Själva miljön med det gamla tegelhuset i en fantastisk trädgård och Freuds bostadlängre upp på gatan ger mig känslan av vara med i ett sammanhang där nyfikenhet och gemensamt intresse för mänskligt samspelande och psykoterapi har funnits länge….

Fortsätt läsa

IPT-kurs, nivå A, vt-19 i Linköping ”SAVE THE DATE…”

IPT-kurs, nivå A, vt-19 i Linköping –  SAVE THE DATE… IPT-föreningen har glädjen att bjuda in till en grundläggande IPT-utbildning (nivå A – se mer under fliken om att bli terapeut ang. ackrediteringsnivåer). Datum för denna 4-dagars kurs är v.10 9-10 mars samt v.12 23-24 mars. Utbildningsort är Linköping och kursansvarig är Malin Bäck. Kostnad…

Fortsätt läsa

Medlemsbrev 2018, no 2

Medlemsbrev 2018, no 2 Hoppas Din sommar varit full av både återhämtning och fina upplevelser. När nu hösten närmar sig vill styrelsen skicka ut ett medlemsbrev med lite uppdatering kring föreningsarbetet och IPT. Som vi skrev i förra brevet har föreningen sakta påbörjat arbetet med ett par olika arbetsgrupper. Nedan följer en kort rapport från…

Fortsätt läsa

Senaste publikationerna kring IPT (2016-2018)

Senaste publikationerna kring IPT (2016-2018) Tack vare John Markowitz har den internationella hemsidan uppdaterats med information om den IPT-forskning som publicerats under åren 2016 – 2018. Länken till hemsidan finns nedan och listan över senaste publikationer finner du även i detta inlägg. Vi kan tillägga att det pågår många studier kring IPT världen över och…

Fortsätt läsa

2018 års IPT-konferens Umeå 8-9 november

Implementering/spridning av IPT- erfarenheter och förhoppningar   Välkommen till årets interpersonella ”lunch till lunchmöte” Svenska föreningen kring Interpersonell psykoterapi IPTS och Umeå Universitet hälsar Er välkomna att delta vid årets nationella IPT-konferens. Konferensen riktar sig till föreningens medlemmar, Umeås psykologstudenter och psykoterapeutstudenter samt alla andra som har ett intresse för IPT.  Vid frågor angående konferensprogrammet…

Fortsätt läsa

Nationell IPT-konferens i UMEÅ 8-9/11

SAVE THE DATE!!!! Årets Nationella IPT konferens kommer att gå av stapeln i Umeå på Umeå Universitets Campus. Konferensdagar är torsdag – fredag 8-9/11 2018 på en lunch till lunch konferens med gemensam middag på torsdagskvällen. Huvudtema för konferensen : Implementering av IPT – erfarenheter och förhoppningar ( eller – Ska det vara så svårt..)…

Fortsätt läsa

Kallelse IPTS´S ÅRSMÖTE  180208 klockan 19:00

Kallelse IPTS´S ÅRSMÖTE Alla IPTS´s medlemmar hälsas välkomna till årsmöte När: Torsdagen den 8 februari klockan 19:00 Plats: Nätbaserat möte  via weblänken http://relatera.adobeconnect.com/ipts/    Årsmötesdagordning (Förslag)   Årsmötets öppnande. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. Fastställande av dagordning för mötet. Fråga om mötets behöriga utlysande. Val av ordförande för mötet. Val av sekreterare för…

Fortsätt läsa