Terapeuter du kan kontakta

Handledare D-nivå

Thomas Ström  

leg. psykolog, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare,

specialist i klinisk psykologi

IPT handledare, D-nivå, Östersund

Kontakt: strom.thomas@gmail.com

tel: 070-6 291 281

Annika Ekeblad

fil.dr. i psykologi, leg psykolog,

leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
IPT handledare D-nivå, Sundsvall
Kontakt: annika.ekeblad@telia.com

Sigridur Gunnarsdottir, 

Klinisk sosionom/adjukt
Godkjent veileder/IPT handleder nivå -D, Trondheim
Kontakt: sigridur.gunnarsdottir@hotmail.com

Niclas Kullgard

leg.psykolog leg. psykoterapeut,

IPT handledare, D- nivå, Norrköping

Kontakt: niclas.kullgard@gmail.com

Malin Bäck

Aukt. socionom leg.psykoterapeut
IPT-handledare , D-nivå, Värnamo

Doktorand i klinisk psykologi, IBL, Linköpings Universitet
Kontakt: relatera@me.com

kontaktinfo: www.relatera.net 

tel: 070-5490329

Karin Hammarstrand

leg Psykolog, IPT-terapeut,

IPT handledare, D-nivå ,Göteborg

Kontakt:  karin@verksampsykologi.com

 

Anna-Karin Åkerman 

leg psykolog, leg psykoterapeut

IPT-handledare , D-nivå, Linköping

Kontakt: anna-karin@tjustbehandlingsfamiljer.se

Börje Lech 

fil.dr i psykologi

leg psykolog, leg psykoterapeut

IPT-handledare , D-nivå, Linköping

kontakinfo: www.psykologsamtal.eu

Lisbeth Andersson

Leg psykolog Leg psykoterapeut,

Specialist i klinisk psykologi, Neuropsykolog

IPT-handledare, D-nivå, Kungsbacka

Kontakt: lisbeth.andersson@kpsm.se

Unni Bonnedal

leg psykolog, leg psykoterapeut,

IPT-handledare , D-nivå, Göteborg

kontakt: unni.bonnedal@gmail.com

Martine Köck 

leg. psykolog, leg psykoterapeut

IPT-handledare, D-nivå, Göteborg

Specialist i klinisk behandling och psykoterapi

kontakt: psykolog.martine.kock@gmail.com

Hanna Hartleb

socionom, leg. Barn- och ungdomspsykoterapeut,

IPT-A handledare, D-nivå, Stockholm

Kontakt: hanhar65@gmail.com

Erik Fagerberg

aukt. socionom, leg Psykoterapeut

IPT-handledare, D-nivå, Malmö

Kontakt:  erikarnefagerberg@gmail.com

Ann-Christine Ekberg

leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

IPT-handledare, D-nivå, Linlöping

Kontakt: anki.ekberg@telia.com

Anna- Lena Edorsdotter

leg.psykolog, leg. psykoterapeut

IPT- handledare, D-nivå, Hudiksvall

Kontakt: anna-lena.edorsdotter@hotmail.com

tel: 070-2321026

Karin Edholm

Leg psykolog/psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi

Handledare och lärare i psykoterapi

Handledare D-nivå i IPT, Umeå

karin.edholm@umu.se

Tina Arvidsdotter PhD

IPT-terapeut nivå D, Vänersborg

tina.arvidsdotter@vgregion.se

www.vgregion.se/antistress

IPT-terapeut   C-nivå

Marianne  Hessel

socionom, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare

IPT-terapeut

Lund, Göteborg

kontakt: marianne.hessel@comhem.se

Maggie Mauritzson

Socionom, Leg.psykoterapeut

IPT-terapeut C-nivå, Malmö

kontakt: maggie_mauritzson@telia.com.

 Per Persson

leg psykoterapeut, Socionom

IPT terapeut ,Linköping

Kontakt: pertep@telia.co

Ulla Ader

leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

IPT-terapeut nivå C, Umeå

Specialist i Klinisk barn-och ungdomspsykologi

Kontakt: ullaader@gmail.com

Helene Jendle

Leg Psykoterapeut

IPT-terapeut nivå C, Lund

helene.jan1959@hotmail.com

Helene Rahm

Aukt. socionom leg.psykoterapeut
IPT-terapeut , C-nivå,
Kontakt: helene.rahm@hila.se

kontaktinfo: www.hila.se

 

IPT-terapeut Basutbilning B-nivå

Christina von Schéele 

leg psykolog, leg. psykoterapeut
IPT-terapeut, B-nivå, Jönköping
Kontakt: psykologcvs@telia.com

Lotta Forsberg

leg psykolog

IPT-terapeut, B-nivå, Malmö

Kontakt: lotta@gnossa.se

Louise Forsgren

Socionom fil mag. leg psykoterapeut

IPT-terapeut B-nivå, Stockholm

kontakt: louise.forsgren@psykoterapikonsulterna.se

Anders Wikström
Leg. Psykolog/leg. psykoterapeut. Handledare i psykoterapi.
IPT-terapeut, B-nivå, Varberg
Kontakt: anderswikstrom@telia.com

Suzanne Gieser
fil dr, leg psykoterapeut
IPT-terapeut B-nivå, Stockholm
kontakt: sg@gieser.se

Anna Forsberg

Socialpedagog/leg.psykoterapeut

Handledare och lärare i psykoterapi, Norrköping

www.psykoterapigruppen.se

Ann-Sophie Lindqvist Bagge  

Leg. psykolog‪ | Specialist i klinisk psykologi | Filosofie Doktor, Göteborg

kontakt: ann-sophie@olofssonlindqvist.se

mobil: 070-66 11 850

Marianne Haraldsson

Aukt. socionom leg. Psykoterapeut

IPT-terapeut, B-nivå, Halmstad

www.psykoterapeuthalmstad.se

Jakob Mechler
Leg. Psykolog
IPT-terapeut, B-nivå, Stockholm
Kontakt: info@jmpsykologi.se

http://jmpsykologi.se 

Lotten Romanus

leg psykolog

IPT-terapeut, B-nivå, Malmö

Kontakt: karilotten@yahoo.com

Charlotte Järnvall 

Socionom, Leg.Hälso-och sjukvårdskurator.

IPT-terapeut B-nivå, Norrköping.

Kontakt: charlotte@nordquistjarnvall.se

Helena Alvin

Sociaonom, Leg. Hälsa & sjukhuskurator

IPT-terapeut B-nivå, Nässjö

helena.alvin70@gmail.com