Föreningen IPTs

Styrelse 2022

Ordförande: Malin Bäck
Sekreterare: Karin Edholm
Kassör: Helene Rahm
Hanna Hartleb
Åsa Probert
Jenny Norlander
Anna Kullman
Liselott Lindegren
email: relatera@me.com

Om IPTS

Föreningen Interpersonell Psykoterapi Sverige, IPTS är en ideell förening som är öppen för alla med intresse för metoden. Primärt riktar den sig till utbildade IPT-terapeuter och IPT-studerande. Syftet med denna rikstäckande förening är;

  • Att informera om IPT
  • Att stödja och/eller arrangera IPT-utbildningar
  • Att värna om kvalitet på IPT-terapier
  • Att vara kontaktnät för IPT-terapeuter
  • Att certifiera IPT-terapeuter och ackreditera IPT-handledare

Föreningen har funnits sedan 2009 och startades på initiativ av Thomas Ström med kollegor då Sverige behövde en egen instans för certifiering av IPT-terapeuter då den internationella IPT-föreningen ISIPT på den tiden inte gjorde detta. Thomas skapade föreningens hemsida http://interpersonellpsykoterapi.se och verkade att föra samman IPT-terapeuter över hela landet. 

Svenska IPT-föreningen IPTS kom till den 28 Mars 2009 vid Columbia University, New York vid ISIPTs fjärde internationella möte. På bilden ses en förväntansfull första styrelse; Ordförande Thomas Ström, kassör Malin Bäck, sekreterare Annika Ekeblad och Sigridur Gunnarsdottir.

Årliga Nationella konferenser

Den första nationella IPT-konferensen hölls i oktober 2009 i Östersund då vi försiktigt delade med oss av kliniska erfarenheter och berättade om föreläsningar från den internationella konferensen samma år. Därefter har vi varje år genomfört en årlig nationell konferens och IPTS har nu genomfört 13 nationella konferenser. Syftet med den nationella konferensen har varit ett sätt att skapa en reell mötesplats för forskare och kliniker med intresse för IPT. Hittills har IPT-världen varit förhållandevis liten och de flesta kontakter har pga. avstånd skett över digitala plattformar, varför den årliga konferensen kommit att bli viktig för gemensamma reflektioner. Målet har varit att genomföra mötet i olika delar av landet vid olika tidpunkter. 

Då ett av föreningens mål är att informera om metoden IPT, har IPTS under flera års tid samarbetat med olika universitet där man bedriver psykologutbildning/ psykoterapeutprogram. Hittills har IPTS samarbetat med Universiteten i Linköping, Göteborg, Umeå, Lund och Örebro. Nästa träff är planerad vid Linneúniversitetet i Växjö 22 – 23 September 2022.

Föreningens återkommande ”Lunch till Lunch”- konferens har kommit att inledas med en introduktionsföreläsning om IPT under förmiddagen, så att alla som vill delta vid konferensen kan följa programmet trots begränsad erfarenhet av metoden. 

Nedan finns en länk till en introduktion vi använde oss av när vi pga pandemin fick sända över Zoom.

Under konferensen har programmet varvats med kliniska diskussioner, presentation av forskning och work-shops. Kvällen har inneburit gemensamt samkväm med utrymme för god mat och reflektion. Universiteten har genom sin generositet att öppna upp för IPT-konferens, skapat ett tillfälle att ge både studenter, anställda och samarbetspartners kunskap om en evidensbaserad behandlingsmetod som fortfarande inte nått ut överallt i landet. 

Tidigare konferenser

Nedan finns länkar av sammanfattningar av några tidigare konferenser:

http://interpersonellpsykoterapi.se/2022/01/28/summering-av-ipts13e-nationella-konferens/

http://interpersonellpsykoterapi.se/2021/10/09/lyckad-traumadag-en-kort-summering/

http://interpersonellpsykoterapi.se/2020/11/13/referat-ipt-konferensen-13-november-2020/

http://interpersonellpsykoterapi.se/2019/09/16/2019-ars-ipt-konferens-har-ar-programmet/

http://interpersonellpsykoterapi.se/2019/04/13/take-home-message-fran-ipt-utbildningar-med-roslyn-law-brilliant/

http://interpersonellpsykoterapi.se/2018/12/28/sammanfattning-av-10e-nationella-ipt-konferensen-umea-2018/http://interpersonellpsykoterapi.se/2017/12/18/ipt-i-var-tid-en-summering-av-nationella-konferensen-2017/