Föreningen IPTs

Styrelse

Ordförande: Hanna Hartleb
Sekreterare: Karin Edholm
Kassör: Malin Bäck
Anna-Lena Edorsdotter
Anna-Karin Åkerman
Åsa Probert
Martine Köck
Jenny Norlander

email: relatera@me.com

Svenska IPT-föreningen IPTS kom till den 28 Mars 2009 vid Columbia University, New York vid ISIPTs fjärde internationella möte. På bilden ses en förväntansfull första styrelse; Ordförande Thomas Ström, kassör Malin Bäck, sekreterare Annika Ekeblad och Sigridur Gunnarsdottir.