IPTS 14:e konferens – här är programmet

Program IPTS 14:e konferens i Växjö; 

”IPT som en verksam metod”

22 september – 23 september

LnU, Växjö Sal Wicksell, K-huset https://lnu.se/ipts2022

Nu har vi ett preliminärt program till IPTS 14:e nationella konferens. Anmälan görs till Malin Bäck relatera@me.com Platserna är begränsade. Konferensen är gratis för medlemmar och de som universitetet bjuder in. För övriga kostar det 200 kronor. Föreningen bjuder på fika på torsdag eftermiddag och fredag förmiddag. Meddela om du 1. Kommer på konferensen, 2. Kommer på introduktionsföreläsningen på torsdagen, 3. Om du vill vara med på middagen på torsdagskvällen, 4. Om du har specialkost.

Program:

Förmiddagen 22 september

”IPT – en introduktion” – Unni Bonnedal

12:00 -13:00 Inskrivning inför konferensen (fördela ansvar)


13:00 – 17:00 Konferensdag 1

13-13:30

Välkomnande

 • Lena Swalander, prefekt vid Linnéuniversitetet öppnar upp och hälsar välkomna
 • IPTSs ordförande Malin Bäck inleder konferensen som i år har fokus på IPT´s tillämparhet i praktiken. Vi vet idag att IPT är en metod med starkt vetenskapligt stöd men att mer uppmärksamhet behöver riktas på medierande faktorer – dvs vad som gör IPT till en verksam behandling på individnivå.

13:30 – 14:30

IPT för barn & unga

 • IPT-A  – Bup i Norrköping, en naturalistisk studie – Liselott Lindegren & Johanna Kullgard (Först kort intro om IPTA- i jämförelse med Unnis intro och sedan om studien. ( ca 40 min)
 • Relationer i fokus för ungdomar med depression och behandling i ett tidigt skede. Om Social Impact Lab, första linjen och IPT-A i grupp – Katarina Lindstedt Örebro (20 min)

Fika 14:30-15:00

15:00 – 15:45  

IPT i Gruppformat, fortsatta erfarenheter

(20+20+ 5 min för frågor)

 • En öppen transdiagnostisk gruppintervention i specialistpsykiatrin – tankar om att starta upp gruppbehandling och patienters nöjdhet. Peter Ankarberg, Region Värmland
 • IPT som gruppbehandling vid PTSD – blandade reflektioner från ett single case. Malin Bäck & Eric Jansson, Region Jönköping

15:45-15:50 – bensträckare

15:50– 17:00

Symposium: Att anpassa IPT utifrån patient och vårdnivå.

(korta presentationer på Max 10 min samt paneldiskussion)

15:50-16:40

 • Vikten av anpassning vid samsjuklighet och att göra IPT till en individualiserad metod. (10) Malin Bäck introducerar.
 • IPT inom studenthälsan (10) – Åsa Probert
 • Att förhålla sig till ett vårdavtal och hur det påverkar terapin (10)- Helene Rahm 
 • Att jobba med ledsna mammor inom MBHV. (10) – Jenny Norlander 
 • IPT inom Specialistpsykiatrin (10) – Anna Kullman

16:40 – 17:00 Paneldiskussion ledd av vice ordförande Hanna Hartleb


Middag på Teleborg slott för de som önskar delta till självkostnadspris.


8:30- 12:30 Konferensdag 2

8:30 Välkomsthälsning och summering av gårdagen – Malin Bäck

Vad medierar förändring i IPT? Kort genomgång av hypoteser kring verksamma mekanismer och generella strategier utifrån bla ARRS.  

Utrymme för bikupor

9:30-10 Fika

09:00 – 12:15 Verksamma strategier i IPT, några exempel (workshop)

 • Rollspel i IPT – Tina Arvidsdotter
 • Interpersonellt inventorie; Att ställa ”de rätta frågorna” – Karin Edholm
 • Kulturell anpassning i IPT – fortsatta samtal utifrån Kulturanalysintervjun – Åsa Probert

12:15-12:30 Ordförande och vice ordförande summerar.