Svenska IPT-föreningens 14:e nationella konferens, 22–23 september 2022 i Växjö

Svenska IPT-föreningens 14:e nationella konferens, 22–23 september 2022 i Växjö


Svenska IPT- föreningen IPTS (Interpersonell psykoterapi Sverige) hälsar alla välkomna att delta vid årets nationella konferens i Växjö 22–23 september 2022.

Även detta år genomför föreningen en s.k. ”lunch till lunch-konferens”. Första konferensen genomfördes i Östersund 2009 och har under årens planerats från Lund i Syd till Umeå i norr tillsammans med lokala IPT-nätverk eller universiteten i närområdet. Att samarbeta med psykologprogram/ psykoterapeututbildningar för att planera konferensen känns som ett naturligt sätt att sprida kunskap om metoden samt skapa mötesplats för nya och erfarna behandlare. För första gången genomför vi nu till vår stora glädje, konferensen i samarbete med Linneúniversitetet (LnU) i Växjö; se länk https://lnu.se/ipts2022

Konferensen riktar sig till alla andra som har ett intresse för IPT. Konferensen är gratisför alla IPT-föreningens medlemmar, LnUs psykologstudenter, LnUs personal samt andra som LnU väljer att bjuda in. För övriga kostar konferensen 250 kronor. Syftet med ”lunch till lunch”-möte är att även kunna ses på kvällen under mer spontana former. För de som önskar planerar vi en middag till självkostnadspris på kvällen.

Vi välkomnar alla att bidra på konferensen med att framföra presentationer kring Era erfarenheter av IPT utifrån ett kliniskt, teoretiskt eller vetenskapligt perspektiv. Se mer info om hur ni anmäler ert bidrag nedan.

Introduktionsföreläsning 22 september

Före konferensen hålls en öppen introduktionsföreläsning på förmiddagen 22 september om Vad Interpersonell psykoterapi är, så att den som önskar delta på konferensen men inte har förkunskaper om IPT ändå skall ha behållning av konferensen. I skrivande stund hoppas vi att Unni Bonnedal håller i föreläsningen. Unni är en av Sveriges mest etablerade lärare och handledare i IPT och mycket uppskattad föreläsare. Unni har nu bestämt sig att gå in i en ny roll och bli pensionär ”på riktigt” efter lång ”uttrappning”. Vi är väldigt glada att hon vill avsluta med att berätta för den nya generationens terapeuter om interpersonell psykoterapi. 

Plats

Både konferensen och introduktionsföreläsningen genomförs på Linneuniversitetet i sal Wicksell (K-huset) i Växjö.  

Preliminärt Konferensprogram

Torsdag 22 september:

11:45-12:45 Lunch och registrering

13:00 – 17:00 i Sal Wicksell (K-huset) LnU Växjö; IPTs årliga nationella Konferens under temat ”IPT i vår tid”. Innehållet kommer bla. beröra forskning, riktlinjer, men framför allt vill vi att många IPT- terapeuter i vårt lilla land delar med sig av kliniska erfarenheter i att utöva metoden i olika sammanhang i Sverige. Preliminära resultat kommer presenteras kring den behandlingsstudie som genomförts på BuP i Norrköping bland tonåringar som erhållit IPT-A, för att nämna något. 

Ca 18:00 – Gemensam middag för de som önskar. Kanske på Teleborgs slott https://teleborgsslott.com som ligger intill universitetet eller annan lämplig restaurang. 

Fredag 23 september 

9-12:45 Fortsättning nationell konferens

13:00 Avslutning med gemensam lunchbuffé´ vid Universitetsklubben.

Anmälan till konferensen

Antalet platser är begränsade – först till kvarn. Sista anmälningsdagen är dock 22-08-29. Anmälan till konferensen görs direkt till ordförande Malin Bäck relatera@me.com 

Meddela om du * vill delta vid middag på kvällen, *om du planerar komma redan på torsdagens introduktionsföreläsning på förmiddagen och *om du vill hålla en presentation (se instruktioner nedan). Ange även om du är medlem i IPTS. Anmälan är bindande. 

Att anmäla Din Presentation

Vi ser fram emot att du delar med dig av dina erfarenheter av IPT, oavsett om du är nybörjare eller erfaren sedan länge. Maila din anmälan om presentation till relatera@me.com innan 2022-06-20.

OLIKA FORMER AV PRESENTATIONER:

Muntlig presentation: Framför en muntlig presentation från din kliniska vardag eller pågående forskning med utrymme för frågor på slutet. Varje presentation planeras ta 20 minuter samt utrymme för frågor 5 minuter.

Mini Workshop: Presentation av kliniska erfarenheter, tillämplningar av IPT-manualen m.m. där åhörarna kan involveras mer i framförandet i form av övningar, diskussioner etc. Varje Work-shop omfattar 90 minuter.

Format vid anmälan av presentation: 

  • Presentatörer/föreläsare – namn, titel, arbetsplats Titel för presentationen
  • Vilken typ av presentation det avser (muntlig presentationeller Mini-Worshop)
  • Sammanfattning av presentationens innehåll (Max 300 ord)
  • Eventuell utrustning som behöver användas.

Varmt välkommen!

Styrelsen i IPTs