IPT-utbildningar 2021

Många hör av sig och undrar vilka utbildningsalternativ som finns i IPT i Sverige under 2021. Flera universitet har IPT som ett inbakat moment i psykolog eller psykoterapeutprogrammet. Det finns även regioner som har uppdragsutbildningar till sina anställda. IPT föreningen har vid tre tillfällen tidigare anordnat grundkurser i IPT och vid flera tillfällen handledarutbildningar. På grund av restriktioner vad gäller resor kopplat till pandemin har föreningen valt att avvakta med någon ny kurs fram till hösten 2021; 23 augusti till 26 augusti, se mer nedan. Fram till dess kan vi rekommendera två kurser i digitala format som bägge i sitt utförande och innehållsmässigt, uppfyller IPT-föreningens krav.

IPT för tonåringar (IPT-A), 15 hp

Datum Utbildningen inleds med fyra seminariedagar på webplattform; 7/5, 21/5, 28/5 och 4/6 2021.

Plats Digitalt, arrangerat av Ericastiftelsen

https://ericastiftelsen.se/utbildningar/interpersonal-psychotherapy-adolescent-ipt-a-15hp/?fbclid=IwAR1x2yeY3TMqxFGhcDmSHMRlR21M768E3PNXqR_Pv5KLQWmXAC4iKYnNvJQ

Ladda ned utbildningsplan (pdf).

Kursen syftar till teoretisk grundkunskap och praktisk tillämpning av IPT-A, vilket innebär att kursdeltagaren efter två godkända utbildningsärenden blir certifierad IPT-A terapeut. Kursen ges för leg psykologer, leg psykoterapeuter eller andra yrkesgrupper med minst grundläggande utbildning i psykoterapi och vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvård såsom BUP, Primärvård, Unga Vuxna- samt ungdomsmottagningar och liknande. Utbildningen ges digitalt via webplattform och inkluderar föreläsningar, digital workshop i smågrupper, eget kliniskt arbete med distanshandledning i grupp. Kursen omfattar 5 teoridagar, handledning 45-60 min/vecka i 40 veckor samt 2 skriftliga examinationsuppgifter.

Kursledare och examinatorer:
Anna-Lena Edorsdotter, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare, D-nivå – IPT-A.
Hanna Hartleb, socionom, leg. psykoterapeut, handledare, D nivå – IPT-A.

Utbildningen är ackrediterad som två kurser inom Psykologförbundets specialistutbildning.

Kostnad Kursen kostar 32.900 SEK (exkl. moms). Kurslitteratur och ev. kostnader för utrustning för handledning via webbplattform tillkommer.

Välkommen med din ansökan via länken ovan . Sista anmälningsdag är 7 mars 2021.


Distansutbildning IPT, nivå A

Datum & Plats När som helst över en digital plattform, arrangerad av Relatera, se länken nedan:

För dig som vill kunna styra själv när du skall ta dig tid för studier och inte vill resa, kan vår webbaserade distanskurs i IPT kanske passa. Utbildningen som är uppdelad i sju delkurser är baserad på förinspelade videoföreläsningar med instuderingsuppgifter, som inskickas till kursledare mellan delkurserna. Tillgång till support och vägledning via mail finns under hela utbildningen. För den som önskar kan man delta i ett par seminarier över webben för utrymme att diskutera frågor och funderingar som dykt upp kring kursinnehållet och de övningar man förväntas göra. Kursen som avslutas med en kunskapskontroll, motsvarar den teoretiska grundkursen (nivå A) i IPT och som ger möjlighet till att bli certifierad/ackrediterad på nivå B efter två handledda ärenden.

Kursledare & Examinator Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D) Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329 

Kostnad Kursen kostar 8500kronor plus moms. I priset ingår fri tillgång till den digitala plattformen (gäller en person), behandlingsprotokoll samt fri tillgång till support av kursledare via mail. Möjlighet att delta vid webinarier kring kursinnehållet om man så önskar. Kurslitteratur ingår inte i priset.


Grundkurs i IPT, nivå A

Datum & Plats 4 heldagar; 23 augusti till 26 augusti 2021 i Värnamo

År 2019 anordnade Svenska IPT-föreningen IPTS, sin första egna utbildning i IPT och vi kan nu bjuda in till denna uppskattade utbildning för fjärde gången. ”Nivå A” innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring ackrediterings/certifieringssregler i IPT, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli ackrediterad/certifierade IPT-terapeut. För mer information kring ackrediterings/certifieringskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida www.interpersonellpsykoterapi.se

Föreningen kommer samordna utbildningshandledning på B-nivå (två handledda ärenden) för de som önskar i samband med avslutad kurs.

Förkunskapskrav: Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en föreberedelseuppgift innan kursstart; en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar.

Kursmål & Innehåll Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se http://www.interpersonellpsykoterapi.se

  • Historik, forskning & teoretisk ansats/medicinsk modell
  • Hur man arbetar med inledningsfas, behandlingsfas och avslutningsfas
  • Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollförändring, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och Interpersonell sårbarhet/brist.
  • Tekniker inom IPT; emotionellt processande, kommunikationsanalys, klarifiering, rollspel etc.

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som föreläsning varvad med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Förberedelseuppgifter kommer genomföras före kursstart. Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.com eller tel: 070- 5490329

Kurslitteratur

  • Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2017) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press
  • Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK . Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression” 

Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.

Kursledare Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D). Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329 Eventuellt kommer fler IPT-handledare från föreningen delta under kursen.

Kostnad 8500kr exkl.moms. Anmälan före 210503 ger 500kr rabatt. Kursdeltagaren står själv för kurslitteraturen. Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2021.

Plats – Liksom senaste gången, genomförs kursen i Värnamo i Småland. IPT-utbildningar har anordnats i Värnamo flera gånger tidigare, första gången 2011, då med Roslyn Law, UK och Malin Bäck som kursledare tillsammans. Man tar sig lätt till Värnamo med tåg, buss eller bil. Kursen kommer genomföras centralt i Värnamo med gångavstånd från både Järnvägsstation eller de centrala hotellen Designhotellet Scandic, Best Western samt flera små prisvärda pensionat.

Anmälan görs direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com  Betalning sker via faktura, vilken skickas när Ni mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

Varmt välkommen!