Referat IPT-konferensen 13 November 2020

Referat från årets nationella IPT-konferens 13 November 2020 Pandemin gjorde att årets nationella konferens genomfördes i ett lite modifierat och nedkortat format över Zoom istället för Lund som vi planerat. Nedan kommer en kort summering av konferensens innehåll. Dessvärre fungerade inte inspelningen tillfredsställande varför vi inte kan lägga upp några inspelade föreläsningar. Programet IPT-året som…

Fortsätt läsa