Årsmöte IPTS 200326

Hej Alla medelemmar i IPT Sverige! Nu är det dags för Årsmöte via nedanstående länk. Varm välkomna att delta Torsdagen den 26/3 kl 19.30 https://relatera.adobeconnect.com/ipts/ Dagordning för årsmöte IPTs  2020 03 26 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av justerare 5. Fastställande av dagordning 6. Fastställande av röstlängd  7….

Fortsätt läsa

Grundläggande utbildning (nivå A)

Grundläggande utbildning (nivå A) IPT – Interpersonell psykoterapi 4 heldagar;
31 augusti till 3 september 2020 Plats; Värnamo IPT (Interpersonell psykoterapi)är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns…

Fortsätt läsa