IPTS nationella konferens 2018 – Preliminärt program!

Implementering/Spridning av IPT

–  erfarenheter och förhoppningar (eller – Ska det vara så svårt..)

 

Program:

Torsdag 8 november

 

Förkonferens: Vad är IPT?

Unni Bonnedal håller en introduktionsföreläsning om IPT före den nationella ”lunch till lunch-konferensen”

9.00 – 11.45 Före konferensen kommer en öppen introduktionsföreläsning om IPT hållas med Unni Bonnedal  Leg. psykolog/ Leg. psykoterapeut och Handledare IPT terapeut D-nivå. Unni är en av de IPT-terapeuter som undervisat i metoden under många år, bland annat vid Göteborgs Universitet. Unni har varit aktiv i IPT föreningens styrelse. Föreläsningen är en introduktion kring metoden och kräver inga förkunskaper.

 

 

 

 

12.00-13.00 Registrering av deltagare med lunchmacka och en dricka

 

Start av IPT´s årliga konferens under temat: “Implementering/Spridning av IPT – erfarenheter och förhoppningar”

13.00 -13.30

Konferensen öppnas:

Prefekten Mikael Henningsson vid Umeå Universitet hälsar välkommen

Ordförande IPT´S Malin Bäck inleder, introducerar dagarna och berättar kort om föreningens arbete under året som gått.

 

13.30 – 14.45

Föreläsning: Linda Sundberg

  • Varför är det så svårt med implementering av nya riktlinjer.

Linda är knuten som forskare vid Umeå Universitet till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och har forskat och skrivit om svårigheter med att implementera riktlinjer.

 

14.45 – 15.15 Paus/Fika

 

15.15-16.00 Föreläsning: Thomas Ström

  • Bakgrunden om IPT i Sverige och IPT-A i Umeå.
  • Varför ska IPT spridas? Vad gör metoden meningsfull att arbeta för/med? Vad har har varit viktigt för spridningen?

Thomas Ström är leg. psykolog/ leg. psykoterapeut och IPT terapeut D-nivå. Han har verkat som ordförande för IPT´s under flera år och var med och grundade föreningen.

 

16.00-16.45 (17.00) Panelsamtal om implementering/spridning av IPT

(eller – Ska det vara så svårt..)

 

Mingel startar 19.00 och sedan middag 19.30 på Folkets hus i Umeå

http://umeafolketshus.se/

 

Dag 2

9.00 – 9.55 Föreläsning: Jenny Norlander leg. psykolog/leg. psykoteraeut och Anna Falck leg. psykolog/leg. psykoteraeut berättar och ger kliniska exempel från sitt arbete inom Habiliteringen och Mödra- och barnhälsovården

Jenny Norlander berättar om IPT i modifierad form vid behandling av depression hos vuxna med högfungerande autism.

Anna Falck berättar om “Stjärnan” ett samverkansprojekt mellan Barnhälsovården och kommunen, en kombination av IPT och Theraplay, i behandling av föräldrar och spädbarn.

10.00 – 10.20  Föreläsning: Malin Bäck –  ”Att arbeta med IPT inom svensk ätstörningsvård – hur funkar det och för vilka patienter?”

  • Inom ramen för Malins avhandling; en implementeringsstudie kring IPT i svensk ätstörningsvård, genomförs bla en kvalitativ studie kring IPT-terapeuters upplevelser att ta sig an och utöva metoden IPT. Malin presenterar studien översiktligt och delar med sig av data och preliminära fynd avseende hinder och möjligheter att utöva IPT med denna målgrupp.

10.20 – 10.45 Paus/Fika

 

10.45 – 11.45 Föreläsning: Maud Jonsson om att arbeta affektfokuserat inom psykodynamisk psykoterapi. Föreläsningen följs av gemensamma reflektioner kring likheter och skillnader mellan affektfokuserad PDT och IPT.

Maud är socionom och leg psykoterapeut/handledare. Anställd på Rädda Barnen och Umeå Universitet

 

11.45 – 12.00 Konferensen avslutas

 

Kostnad:

– Medlem i IPTS 250 kronor (kostnad för fika och lunch)

– Icke medlem i IPTS 450 kronor

– Student vid Umeå universitet 250 kronor (kostnad för fika och lunch)

I priset ingår lunchmacka och fika under torsdag eftermiddag och fredag förmiddag.

Anmälan och betalning görs från och med 15 Juli 2018, via vår hemsida http://interpersonellpsykoterapi.se/ under fliken “Konferenser”    

Anmälan är bindande först efter inkommen betalning. Vid frågor om betalning vänligen hör av dit till kassör Christine Strand christine.strandh@gmail.com

Sista anmälningsdag 14/10 2018

 

Vid frågor angående konferensprogrammet vänligen hör av er till Hanna Hartleb hanhar65@gmail.com eller Karin Edholm karin.edholm@umu.se

 

Med vänliga hälsningar IPTS