Kommande kurser/konferenser

Nationell IPT-konferens i Lund 

Välkomna till IPTs 12:e nationella möte kring Interpersonell Psykoterapi på en ”lunch till lunch konferens” 12-13/11 i Lund.

Vi kommer att vara på Lunds universitet  och på grund av Coronapandemin tänker vi oss ett begränsat antal deltagare om 50 personer på plats. Vi kommer också försöka hitta en digital lösning som gör att fler kan delta hemifrån. 

– Efterfrågan på presentationer till konferensen!

Vi vill gärna ta del av hur Du/Ni arbetar med IPT på din arbetsplats och höra Dig/Er Berätta runt 20 min om arbetet. Levande fallbeskrivningar är inspirerande och spännande att ta del av. Eller har Du/Ni ett projekt att berätta om? Forskning? Uppsatsskrivande? Hör av er till oss! 

Föreningens syfte är bland annat att informera om IPT och att vara ett kontaktnät för IPT-terapeuter. Genom att dela med oss om hur vi arbetar, vad vi gör och hur vi gör det stöttar vi varandra och fungerar som inspiration. Ditt bidrag är viktigt!

Vi tar tacksamt emot idéer och synpunkter på innehåll till konferensen. 

Kostnad: Konferensen är gratis för alla medlemmar i IPTS. Vill man delta och inte är medlem kostar det 200kr, vilket motsvarar medlemsavgiften för 2020.

Anmälan: Som medlem går du in i medlemsregistret och registrerar dig, alternativt anmäler dig till kassör Malin Bäck på mail relatera@me.com

Vänliga hälsningar 

IPT´s Styrelse genom

Erik Fagerberg / erik.arne.fagerberg@gmail.com

Hanna Hartleb/ hanhar65@gmail.com  

Grundläggande utbildning (nivå A)

 
 

IPT – Interpersonell psykoterapi

 
 

4 heldagar;31 augusti till 3 september 2020

Plats; Värnamo

 
 

IPT (Interpersonell psykoterapi)är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m. IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen att processa känslor och att relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt. IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hens liv. När relationerna förbättras, minskar symtomen. I Socialstyrelsens riktlinjer kring depression rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

 
 

År 2019 anordnade Svenska IPT-föreningen IPTS, sin första egna utbildning i IPT. Kurserna som samtliga blivit fulltäckande har varit mycket uppskattade. Vi vill därför åter bjuda in till en ny grundkurs i IPT , s.k. nivå A. ”Nivå A” innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring ackrediteringssregler i IPT, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli ackrediterad IPT-terapeut. För mer information kring ackrediteringskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida www.interpersonellpsykoterapi.se

 
 

Föreningen kommer samordna utbildningshandledning på B-nivå för de som önskar i samband med avslutad kurs.

 
 

Kursplan: IPT, nivå A hösten 2020 (klicka här för att ladda ner PDF)

 
 

Förkunskapskrav: Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en föreberedelseuppgift innan kursstart; en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar.

 
 

KURSMÅL & KURSINNEHÅLL

 
 

Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se www.interpersonellpsykoterapi.se

Innehåll ur kursen

 
 • Historik, forskning & teoretisk ansats/medicinsk modell
 • Hur man arbetar med inledningsfas, behandlingsfas och avslutningsfas
 • Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollförändring, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och
 • Interpersonell sårbarhet/brist.
 • Tekniker inom IPT; emotionellt processande, kommunikationsanalys, klarifiering, rollspel etc.
 
 

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som föreläsning varvad med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Förberedelseuppgifter kommer genomföras före kursstart. Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.com eller tel: 070- 5490329

 
 
 

KURSLITTERATUR

 
 
 • Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2017) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press
 • Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK . Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression” 
 • Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.
 
 

KURSLEDARE

 
 
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är malin-765x1024.jpg
 
 
Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D), har gått sina IPT- utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London och isIPT-institute Iowa. Malin är ordförande i svenska IPT-föreningen IPTS och driver kvalitets och utvecklingsfrågor kring interpersonell psykoterapi. Kliniskt arbetar Malin inom specialistpsykiatrin i Värnamo sedan många år. Hon är även i egenskap av doktorand i klinisk psykologi via Linköpings universitet involverad i forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi. Hennes avhandling handlar om implementeringsarbetet av IPT i svensk ätstörningsvård. Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329 Eventuellt kommer fler IPT-handledare från föreningen delta under kursen.

 

”- Jag brinner för att sprida IPT på ett trovärdigt och användbart sätt och ansedda tt IPTS har en viktig funktion att fylla!” Malin bor i Värnamo i Småland, ett stenkast från Apladalen, gillar att varva forskning, kliniskt arbete inom psykiatrin med interpersonella möten med familj och andra ”viktighetspersoner”.

 
 
 

PLATS

 
 

Denna gång genomförs kursen i Värnamo i Småland. Senast det anordnades en IPT-utbildning i Värnamo var 2011 och detta utvärderades som ett mycket lyckat kursmål. Roslyn Law, UK och Malin Bäck var då kursledare tillsammans. Man tar sig lätt till Värnamo med tåg, buss eller bil. Kursen kommer genomföras centralt i Värnamo med gångavstånd från både Järnvägsstation eller de centrala hotellen Designhotellet Scandic, Best Western samt flera små prisvärda pensionat.

 
 

KOSTNAD

 
 

Kostnad 8500kr exkl.moms. Anmälan före 200531 ger 500kr rabatt. Kursdeltagaren står själv för kurslitteraturen. Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2020.

 
 

Kursen är förlagd i Värnamo. Lokal styrs av antalet deltagare, varför detta meddelas senare.

 
 

ANMÄLAN

 
 

Anmälan görs direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com  Betalning sker via faktura, vilken skickas när Ni mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

 
 
 

Grundläggande utbildning (nivå A)

IPT – Interpersonell psykoterapi

4 heldagar; 13-16 Mars 2020

Plats; Frimurarehotellet i Linköping

OBS!!! DENNA KURS ÄR FULLBOKAD – Då fler anmält intresse för att gå kursen som ej fått plats, är nya preliminära datum för ytterligare en kurs v.36 måndagen 31 augusti till 3 september. För mer info kontakta Malin Bäck relatera@me.com

Svenska IPT-föreningen IPTS, har glädjen att för andra året i rad, erbjuda en teoretisk grundutbildning i IPT, s.k. nivå A. ”Nivå A” innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring ackrediteringssregler i IPT, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli ackrediterad IPT-terapeut. För mer information kring ackrediteringskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida www.interpersonellpsykoterapi.se

Föreningen kommer samordna utbildningshandledning på B-nivå för de som önskar i samband med avslutad kurs.

Förkunskapskrav: Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en föreberedelseuppgift innan kursstart; en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar.

KURSMÅL & KURSINNEHÅLL

Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se www.interpersonellpsykoterapi.se

Innehåll ur kursen

 • Historik, forskning & teoretisk ansats/medicinsk modell
 • Hur man arbetar med inledningsfas, behandlingsfas och avslutningsfas
 • Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollförändring, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och 
Interpersonell sårbarhet/brist.
 • Tekniker inom IPT; emotionellt processande, kommunikationsanalys, klarifiering, rollspel etc.

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som föreläsning varvad med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Arbetsuppgifter kommer genomföras både före och mellan kursträffarna. 
Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.comeller tel: 070- 5490329

KURSLITTERATUR

Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2018) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press

Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK 

Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression”

Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.

KURSLEDARE

Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D), har gått sina IPT- utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London och isIPT-institute Iowa. Malin är ordförande i svenska IPT-föreningen IPTS och driver kvalitets och utvecklingsfrågor kring interpersonell psykoterapi. Kliniskt arbetar Malin inom specialistpsykiatrin i Värnamo sedan många år. Hon är även i egenskap av doktorand i klinisk psykologi via Linköpings universitet involverad i forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi. Hennes avhandling handlar om implementeringsarbetet av IPT i svensk ätstörningsvård. Mail:relatera@me.com eller tel: 070-5490329 Eventuellt kommer fler IPT-handledare från föreningen delta under kursen.

KOSTNAD

Kostnad 7500kr. Anmälan före 191231 ger 500kr rabatt. Kursdeltagaren står själv för kurslitteraturen. Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2020.

Kursen är förlagd på Scandic Frimurarehotellet i Linköping. Det finns möjlighet att boka boende för vistelsen på detta hotellet för de som önskar. Hotellet ligger centralt så man kan ta sig med kollektiva medel och det är lätt att äta lunch i närheten under kursdagarna. För dem som önskar går vi ut och äter tillsammans på kvällarna.

ANMÄLAN

Anmälan görs direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com Betalning sker via faktura, vilken skickas när du mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

Varmt välkommen!