Kommande kurser/konferenser

Kommande kurser/konferenser

Tillämpningar av IPT i Sverige – en metod på väg framåt”

Välkommen till årets interpersonella ”lunch till lunchmöte”

Svenska föreningen kring Interpersonell psykoterapi IPTS och Örebro Universitet hälsar Er välkomna att delta vid årets nationella IPT-konferens. Denna ”Lunch till lunch- Konferens” riktar sig till föreningens medlemmar, Örebros psykologstudenter och andra som har ett intresse för IPT. Vid frågor kontakta Hanna Hartleb hanhar65@gmail.comeller Malin Bäck relatera@me.com. Vid frågor direkt till Universitetet kontakta David Åkerlund David.Akerlund@oru.se

Plats: Örebro Universitet, Långhuset, hörsal L2

Torsdag 3 Oktober

Före konferensen hålls en öppen Introduktionsföreläsning om IPT med Malin Bäck, på Örebro universitet i Långhuset hörsal L2 mellan 9:15-11:30.

11:45-12:45 Lunch och registrering (utanför hörsalen)

13:00 – 17:00 i Långhuset, Hörsal L2;   IPTSs årliga nationella Konferens under temat ”Tillämpningar av IPT i Sverige – en metod på väg framåt”

Delar ur Programmet:

 • Tio år med IPT-föreningen i Sverige – Reflekterande summering av Styrelsen
 • Antistress – IPT som integrativ del vid rehabilitering mot stressrelaterad ohälsa – Tina Arvidsdotter
 • IPT i grupp för tonåringar – en pilotstudie kring manualen IPT-AG – Anna Kullman
 • Gruppbehandling utifrån IPT-A – Anna Kullman
 • Tillämpning av IPT vid Ätstörningsenheten i Örebro – Sanna Aila Gustafsson
 • Behandlingsresultat från pilotstudien  vid Bulimia nervosa  med IPT-BNm – Malin Bäck
 • Patienters upplevelser av att gå i IPT – en kvalitativ studie – Gunilla Eriksson och Sofia Hjulberg
 • Terapeuters upplevelser att lära sig och utöva IPT – Malin Bäck
 • Hur snabbt kan man lära sig IPT? Thomas Ström reflekterar kring sin tidigare forskning kring att lära sig IPT
 • Att arbeta med upplevd ensamhet utifrån nätlevererad IPT, om studien SOLUS, IPT-manualen IPT-L (loneliness) och fortsatta funderingar – Representant ur SOLUS

På kvällen planerar vi för en gemensam middag i lämplig lokal till självkostnadspris för dem som önskar dela.

Fredag 4 Oktober

9:15-12:00  Fortsättning nationell konferens Långhuset, hörsal L2

Anmälan till konferensen:

Antalet platser är begränsade – först till kvarn. Sista anmälningsdagen är dock 2019-09-20. Vi har i år valt att inte ta ut någon konferensavgift för IPT-föreningens medlemmar. För icke-medlemmar är konferensensavgiften 200 kronor och då blir man automatiskt medlem i föreningen under 2019. För universitetets studenter och personal är deltagandet avgiftsfritt.. För den som önskar kommer vi boka bord i lämplig lokal med mat och dryck under kvällen till självkostnadspris.

Anmälan till konferensen görs direkt till styrelsen via Malin Bäck relatera@me.com Meddela om du vill delta vid middag på kvällen, om du planerar komma redan på torsdagens infroduktionsföreläsning på förmiddagen och om du vill hålla en presentation (se instruktioner nedan). Anmälan är bindande. Som ickemedlem sker inbetalning via IPTSs Swish 1231227263 eller till IPTSs plusgirokonto i Nordea nr 56 74 57-7. Glöm inte

Varmt välkommen!

Styrelsen i IPTs

ISIPT – Budapest november 2019

Jag vill samtidigt passa på att säga att internationella IPT-sällskapet ISIPT anordnar den återkommande IPT-konferensen, denna gången i Budapest, Ungern, november.

The  8th biennial conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) will be held in Budapest, Hungary November 8-9, 2019.  Pre-conference workshops will be held November 6-7, 2019.  Request for submissions and information about registration to follow. (från ISIPTS hemsida)

Grundläggande utbildning (nivå A)

IPT – Interpersonell psykoterapi

4 heldagar; 13-16 Mars 2020

Plats; Frimurarehotellet i Linköping

Svenska IPT-föreningen IPTS, har glädjen att för andra året i rad, erbjuda en teoretisk grundutbildning i IPT, s.k. nivå A. ”Nivå A” innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring ackrediteringssregler i IPT, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli ackrediterad IPT-terapeut. För mer information kring ackrediteringskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida www.interpersonellpsykoterapi.se

Föreningen kommer samordna utbildningshandledning på B-nivå för de som önskar i samband med avslutad kurs.

Förkunskapskrav: Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en föreberedelseuppgift innan kursstart; en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar.

KURSMÅL & KURSINNEHÅLL

Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se www.interpersonellpsykoterapi.se

Innehåll ur kursen

 • Historik, forskning & teoretisk ansats/medicinsk modell
 • Hur man arbetar med inledningsfas, behandlingsfas och avslutningsfas
 • Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollförändring, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och 
Interpersonell sårbarhet/brist.
 • Tekniker inom IPT; emotionellt processande, kommunikationsanalys, klarifiering, rollspel etc.

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som föreläsning varvad med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Arbetsuppgifter kommer genomföras både före och mellan kursträffarna. 
Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.comeller tel: 070- 5490329

KURSLITTERATUR

Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2018) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press

Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK 

Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression”

Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.

KURSLEDARE

Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D), har gått sina IPT- utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London och isIPT-institute Iowa. Malin är ordförande i svenska IPT-föreningen IPTS och driver kvalitets och utvecklingsfrågor kring interpersonell psykoterapi. Kliniskt arbetar Malin inom specialistpsykiatrin i Värnamo sedan många år. Hon är även i egenskap av doktorand i klinisk psykologi via Linköpings universitet involverad i forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi. Hennes avhandling handlar om implementeringsarbetet av IPT i svensk ätstörningsvård. Mail:relatera@me.com eller tel: 070-5490329 Eventuellt kommer fler IPT-handledare från föreningen delta under kursen.

KOSTNAD

Kostnad 7500kr. Anmälan före 191231 ger 500kr rabatt. Kursdeltagaren står själv för kurslitteraturen. Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2020.

Kursen är förlagd på Scandic Frimurarehotellet i Linköping. Det finns möjlighet att boka boende för vistelsen på detta hotellet för de som önskar. Hotellet ligger centralt så man kan ta sig med kollektiva medel och det är lätt att äta lunch i närheten under kursdagarna. För dem som önskar går vi ut och äter tillsammans på kvällarna.

ANMÄLAN

Anmälan görs direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com Betalning sker via faktura, vilken skickas när du mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

Varmt välkommen!