Kommande kurser/konferenser


Grundläggande utbildning (nivå A)

Grundläggande utbildning (nivå A) IPT – Interpersonell psykoterapi

4 heldagar; 22-25 augusti, samt uppföljning över Zoom 16 September (halvdag) 2022

Plats; Värnamo

IPT (Interpersonell psykoterapi) är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m.  IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen att processa känslor och att relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt. IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hens liv. När relationerna förbättras, minskar symtomen. I Socialstyrelsens riktlinjer kring depression rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

Svenska IPT-föreningen IPTS, har sedan flera år arrangerat egna utbildning i IPT. Kurserna som samtliga blivit fulltäckande har varit mycket uppskattade. Under pandemin genomfördes kurserna över Zoom, senast hösten 2021. Nu vill vi dock äntligen bjuda in till en kurs som sker på plats, där vi kan ses i samma lokal J. Vi ger då grundkursen i IPT, det vi kallar nivå A, vilket innebär att man förvärvar en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli certifierad IPT-terapeut. För mer information kring certifieringsskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida  www.interpersonellpsykoterapi.se

Vi anordnar samtidigt möjlighet för de som redan är IPT-terapeuter att delta vid kursdagarna som en ”refresher”. Detta upplägg prövades förra året och uppskattades mycket av både nybörjare och erfarna. 

Förkunskapskrav: Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en del föreberedelseuppgifter innan kursstart; bla. en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar.

KURSMÅL & KURSINNEHÅLL

Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se www.interpersonellpsykoterapi.se

Innehåll ur kursen

 • Introduktion till IPT, Generella IPT strategier, teori, historik och Intitialfas
 • Initialfas; diagnostik, inventering & fokusformulering
 • Behandlingsfas; Generella strategier & fokusområden
 • Avslutningsfas, summering & utvärdering
 • Genom gång av Behandlingsprotokoll, ARRS och annat som rustar för att kunna påbörja utbildningshandledning.

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som korta föreläsningspass varvade med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Förberedelseuppgifter kommer genomföras före kursstart, dels genom att ha tagit del av inspelat föreläsningsmaterial, dels genom att ha förberett en fingerad patient att öva på. Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.com eller tel: 070–5490329

KURSLITTERATUR

 • Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2017) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press
 • Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK . Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression” 
 • Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.

KURSLEDARE

Malin Bäck, leg. Psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D), har gått sina IPT- utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London och isIPT-institute Iowa. Malin är styrelseledamot i svenska IPT-föreningen IPTS, är webeditor för ISIPT och driver kvalitets och utvecklingsfrågor kring interpersonell psykoterapi. Kliniskt arbetar Malin inom specialistpsykiatrin i Värnamo sedan många år. Hon är även i egenskap av doktorand i klinisk psykologi via Linköpings universitet involverad i forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi. Hennes avhandling handlar om olika förändringsaspekter kring IPT. Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329

PLATS

För andra gången genomför förenignen kursen i Värnamo i Småland. Man tar sig lätt till Värnamo med tåg, buss eller bil. Kursen kommer genomföras centralt i Värnamo med gångavstånd från både Järnvägsstation och de centrala hotellen Designhotellet Scandic, Best Western samt flera små prisvärda pensionat.

KOSTNAD

Kostnad 9500kr exkl.moms. Anmälan före 220510 ger 500kr rabatt. Kursdeltagaren står själv för kurslitteraturen. Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2022. Kursen är förlagd i Värnamo. Lokal styrs av antalet deltagare, varför detta meddelas senare.

ANMÄLAN

Anmälan görs direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com Betalning sker via faktura, vilken skickas när Ni mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

Varmt välkommen!


Konferenser:

Svenska IPT-föreningens 14:e nationella konferens, 22–23 september 2022 i Växjö


Svenska IPT- föreningen IPTS (Interpersonell psykoterapi Sverige) hälsar alla välkomna att delta vid årets nationella konferens i Växjö 22–23 september 2022.

Även detta år genomför föreningen en s.k. ”lunch till lunch-konferens”. Första konferensen genomfördes i Östersund 2009 och har under årens planerats från Lund i Syd till Umeå i norr tillsammans med lokala IPT-nätverk eller universiteten i närområdet. Att samarbeta med psykologprogram/ psykoterapeututbildningar för att planera konferensen känns som ett naturligt sätt att sprida kunskap om metoden samt skapa mötesplats för nya och erfarna behandlare. För första gången genomför vi nu till vår stora glädje, konferensen i samarbete med Linneúniversitetet (LnU) i Växjö; se länk https://lnu.se/ipts2022

Konferensen riktar sig till alla andra som har ett intresse för IPT. Konferensen är gratisför alla IPT-föreningens medlemmar, LnUs psykologstudenter, LnUs personal samt andra som LnU väljer att bjuda in. För övriga kostar konferensen 250 kronor. Syftet med ”lunch till lunch”-möte är att även kunna ses på kvällen under mer spontana former. För de som önskar planerar vi en middag till självkostnadspris på kvällen.

Vi välkomnar alla att bidra på konferensen med att framföra presentationer kring Era erfarenheter av IPT utifrån ett kliniskt, teoretiskt eller vetenskapligt perspektiv. Se mer info om hur ni anmäler ert bidrag nedan.

Introduktionsföreläsning 22 september

Före konferensen hålls en öppen introduktionsföreläsning på förmiddagen 22 september om Vad Interpersonell psykoterapi är, så att den som önskar delta på konferensen men inte har förkunskaper om IPT ändå skall ha behållning av konferensen. I skrivande stund hoppas vi att Unni Bonnedal håller i föreläsningen. Unni är en av Sveriges mest etablerade lärare och handledare i IPT och mycket uppskattad föreläsare. Unni har nu bestämt sig att gå in i en ny roll och bli pensionär ”på riktigt” efter lång ”uttrappning”. Vi är väldigt glada att hon vill avsluta med att berätta för den nya generationens terapeuter om interpersonell psykoterapi. 

Plats

Både konferensen och introduktionsföreläsningen genomförs på Linneuniversitetet i sal Wicksell (K-huset) i Växjö.  

Preliminärt Konferensprogram

Torsdag 22 september:

11:45-12:45 Lunch och registrering

13:00 – 17:00 i Sal Wicksell (K-huset) LnU Växjö; IPTs årliga nationella Konferens under temat ”IPT i vår tid”. Innehållet kommer bla. beröra forskning, riktlinjer, men framför allt vill vi att många IPT- terapeuter i vårt lilla land delar med sig av kliniska erfarenheter i att utöva metoden i olika sammanhang i Sverige. Preliminära resultat kommer presenteras kring den behandlingsstudie som genomförts på BuP i Norrköping bland tonåringar som erhållit IPT-A, för att nämna något. 

Ca 18:00 – Gemensam middag för de som önskar. Kanske på Teleborgs slott https://teleborgsslott.com som ligger intill universitetet eller annan lämplig restaurang. 

Fredag 23 september 

9-12:45 Fortsättning nationell konferens

13:00 Avslutning med gemensam lunchbuffé´ vid Universitetsklubben.

Anmälan till konferensen

Antalet platser är begränsade – först till kvarn. Sista anmälningsdagen är dock 22-08-29. Anmälan till konferensen görs direkt till ordförande Malin Bäck relatera@me.com 

Meddela om du * vill delta vid middag på kvällen, *om du planerar komma redan på torsdagens introduktionsföreläsning på förmiddagen och *om du vill hålla en presentation (se instruktioner nedan). Ange även om du är medlem i IPTS. Anmälan är bindande. 

Att anmäla Din Presentation

Vi ser fram emot att du delar med dig av dina erfarenheter av IPT, oavsett om du är nybörjare eller erfaren sedan länge. Maila din anmälan om presentation till relatera@me.com innan 2022-06-20.

OLIKA FORMER AV PRESENTATIONER:

Muntlig presentation: Framför en muntlig presentation från din kliniska vardag eller pågående forskning med utrymme för frågor på slutet. Varje presentation planeras ta 20 minuter samt utrymme för frågor 5 minuter.

Mini Workshop: Presentation av kliniska erfarenheter, tillämplningar av IPT-manualen m.m. där åhörarna kan involveras mer i framförandet i form av övningar, diskussioner etc. Varje Work-shop omfattar 90 minuter.

Format vid anmälan av presentation: 

 • Presentatörer/föreläsare – namn, titel, arbetsplats Titel för presentationen
 • Vilken typ av presentation det avser (muntlig presentationeller Mini-Worshop)
 • Sammanfattning av presentationens innehåll (Max 300 ord)
 • Eventuell utrustning som behöver användas.

Varmt välkommen!

Styrelsen i IPTs

Tidigare kurser & Konferenser:

IPTS 13:e Nationella konferens 27 Januari 2022 ”i Lund” – över Zoom

Dessvärre måste vi även denna gång förlägga konferensen digitalt över Zoom . Det innebär även att vi gör om programmet till en heldag torsdagen den 27 januari mellan 9:00-15:00. Introduktionsföreläsningen utgår men alla som önskar kan få tillgång till en till detta ändamål inspelade introduktionsföreläsning som kommer laddas upp på delbar länk.

Hör av dig till Åsa Probert som är konferensansvarig asa.m.probert@gmail.com om du önskar delta vid konferensen, så kommer du få en länk utsänd till dig innan eventet börjar. Konferensen är gratis för alla betalande medlemmar i IPT-föreningen. För andra kostar det 200 kronor.

Program för IPT-konferensen i ”Lund” 27 januari 9.00-15.00

8.30-9.00       Incheckning på zoom

9.00-9.15       Ordförande Hanna Hartleb hälsar alla välkommna, presenterar konferensprogrammet samt året som

gått

9.15-10.15      Erfarenheter av att jobba med IPT ur ett kulturellt perspektiv – Åsa Probert, Lunds universitet,

Studenthälsan

10.15-10.30    Fikapaus

10.30-12.00    Interpersonell psykoterapi med tonåringar (IPT-A) – en överblick samt erfarenheter av att jobba

med IPT på BUP – Hanna Hartleb och Anna-Lena Edorsdotter, Umeå Universitet 

12.00-13.00    Lunch

13.00-14.00    ”Hur har du haft det sedan vi sågs sist? Preliminära resultat från en samtalsanalys; hur patient och

terapeut tillsammans skapar terapi genom att sammanlänka mående och händelse”. – Malin Bäck &

Katarina Lindstedt, Linköpings och Örebro Universitet 

14.00-14.15    Fika

14.15-14.45    Erfarenheter av att studera internetbehandling med IPT (IPT-IT) -Malin Bäck, Linköpings Universitet

14.45-15.00    Avslutande ord, planer inför kommande event m.m.

Kurser:


Distansutbildning IPT, nivå A

För dig som vill kunna styra själv när du skall ta dig tid för studier och inte vill resa, kan vår webbaserade distanskurs i IPT kanske passa. Utbildningen som är uppdelad i sju delkurser är baserad på förinspelade videoföreläsningar med instuderingsuppgifter, som inskickas till kursledare mellan delkurserna. Tillgång till support och vägledning via mail finns under hela utbildningen. För den som önskar kan man delta i ett par seminarier över webben för utrymme att diskutera frågor och funderingar som dykt upp kring kursinnehållet och de övningar man förväntas göra. Kursen som avslutas med en kunskapskontroll, motsvarar den teoretiska grundkursen (nivå A) i IPT och som ger möjlighet till att bli certifierad/ackrediterad på nivå B efter två handledda ärenden.

Datum & Plats När som helst över en digital plattform, arrangerad av Relatera, se länken nedan:Distansutbildning

Kursledare & Examinator Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D) Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329 

Kostnad Kursen kostar 8500kronor plus moms. I priset ingår fri tillgång till den digitala plattformen (gäller en person), behandlingsprotokoll samt fri tillgång till support av kursledare via mail. Möjlighet att delta vid webinarier kring kursinnehållet om man så önskar. Kurslitteratur ingår inte i priset.

– Tycker det har varit väldigt givande att gå kursen! Mycket positivt överraskad över hur bra det gått att plugga på distans och hur mycket jag fått ut av kursen (tror mycket beroende på att jag pluggat i egen takt). Är tacksam över att fått upp ögonen på IPT och känner mig både förväntansfull och nervös inför att gå vidare till B-nivå 🙂

– Det har verkligen varit givande att gå denna kurs. Det enda negativa är att den nu är slut :/. Jag tycker distansen har funkat prima!

– Hela utbildningen var mycket givande och hjälpsamt för att skapa grundläggande kunskaper i IPT. Det var väldigt bra att det var delat i olika delar, det hjälpte mig att gå in i detaljer och skapa en uppfattning av varje fas. Workshops gav möjligheten att diskutera med andra om IPT och skapa insikt av hur man tillämpa den metoden. Uppgifterna hjälpte mycket att reflektera över olika fasen och tekniker vilket förstärka känslan av säkerhet att jag har lärt mig om vad IPT handlar om. 


Tidigare IPT-sammankomster 2020 & 2021

Grundkurs i IPT, nivå A – online

Datum & Plats 5,5 dagar; 9-10 september, 23-24 september samt 7-8 oktober 2021, över Zoom.

År 2019 anordnade Svenska IPT-föreningen IPTS, sin första egna utbildning i IPT och vi kan nu bjuda in till denna uppskattade utbildning för fjärde gången. På grund av osäkerheten kring pandemin har vi denna gång omrdirigerat tidigare planerad kurs till att genomföras online via Zoom och med nya datum.

”Nivå A” innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring ackrediterings/certifieringssregler i IPT, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli ackrediterad/certifierade IPT-terapeut. För mer information kring ackrediterings/certifieringskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida www.interpersonellpsykoterapi.se

Föreningen kommer samordna utbildningshandledning på B-nivå (två handledda ärenden) för de som önskar i samband med avslutad kurs.

Förkunskapskrav: Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en föreberedelseuppgift innan kursstart; en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar.

Kursmål & Innehåll Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se http://www.interpersonellpsykoterapi.se

 • Historik, forskning & teoretisk ansats/medicinsk modell
 • Generella Strategier i IPT
 • Hur man arbetar med inledningsfas, behandlingsfas och avslutningsfas
 • Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollförändring, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och Interpersonell sårbarhet/brist.
 • Tekniker inom IPT; emotionellt processande, kommunikationsanalys, klarifiering, rollspel etc.
 • Olika tillämpningar av IPT. Sista dagen handlar bland annat om att arbeta med IPT vid PTSD. (Denna dag är till för samtliga medlemmar i IPT-föreningen).

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som föreläsning varvad med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Förberedelseuppgifter kommer genomföras före kursstart. Deltagaren erhåller en metodbank med litteratur, videoinspelade föreläsningar och diverse skattningsformulär att ta del av före, under och efter genomförd kurs Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.com eller tel: 070- 5490329

Kurslitteratur 

 • Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2017) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press
 • Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK . Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression” 

Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.

Kursledare Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D). Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329 Eventuellt kommer fler IPT-handledare från föreningen delta under kursen.

Kostnad 7000 kr exkl.moms. Anmälan före 210630 ger 500kr rabatt. Kursdeltagaren står själv för kurslitteraturen. Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2021.

Anmälan görs direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com  Betalning sker via faktura, vilken skickas när Ni mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

Varmt välkommen!


IPT som behandling vid trauma – 8 oktober (zoom)

På grund av oklarheterna kring restriktioner vad gäller sammankomster, väljer vi att skjuta på en gemensam nationell träff IRL (in real Life). Fredagen den 8 oktober vill vi ändå bjuda in till en halvdag där vi riktar fokus på att arbeta med IPT vid, PTSD, trauma och akuta kriser. Denna förmiddag kommer blandas med att gå igenom en forskningsöversikt, hur John C Markowitz tänker kring anpassningar i manualen vid traumatillstånd samt att flera av oss deltagare delar med oss av erfarenheter att jobba utifrån IPT med traumatiserade patienter i olika verksamheter. Denna dag är gratis för IPT-föreningens medlemmar. Om någon utanför föreningen önskar delta, kostar det 500kr. Önskemålet att ha en fördjupning kring IPT och trauma har återkommit, varför det känns roligt att kunna erbjuda detta. Vi välkomnar att du som deltagare delar med dig av egna erfarenheter inom ämnet, om du besitter detta. Nedan kan du anmäla dig till konferensen

Vid ytterligare frågor kontakta Malin Bäck relatera@me.com

Tips om senast publicerat kring IPT och PTSD

I samband med denna inbjudan vill vi tipsa om en artikel Peter Ankarberg gjorde oss uppmärksamma på. Den kan laddas ner här: IPT-for-PTSD-och-depression-RCT-kenya-2021Ladda ner

”Interpersonal psychotherapy delivered by nonspecialists for depression and posttraumatic stress disorder among Kenyan HIV–positive women affected by gender- based violence: Randomized controlled trial” av Meffert mfl.

https://doi.org/10.1371/journal. pmed.1003468

Denna randomiserade kontrollerade studien kring HIV och depression, visade på en signifikant förbättring vad gäller dessa kvinnors mentala hälsa genom IPT, förmedlad av ”nonspecialists” verksamma inom HIV-kliniker som fått en IPT-utbildning i samband med denna studie.


Detta händer hösten 2020

Medlemmar har frågar efter möjligheten att skapa mötesplatser för teoretiska och kliniska diskussioner kring IPT. Det har rört sig om alltifrån att skapa lokala grupper för kollegehandledning tm.m. till Fördjupningskurser i IPT. 

Hör av er till Malin Bäck om ni har önskemål eller idéer så jobbar jag vidare på detta. relatera@me.com

I hösten 2020 anordnades så kallade Webinarier på plattformen Zoom med olika teman. Träffen är till för både de som utbildar sig i IPT och de som bobbar ett tag för givande samtal. Är man medlem i föreningen så är deltagandet gratis. Alla är välkomna. Hör av er om ni är intresserade. relatera@me.com

Webinarie 30/9 klockan 17:15-18:30

Inledningsfasen – Att jobba med diagnos, sjukroll och interpersonell inventering för att ringa in nuvarande lidande i ett relationellt kontext. 

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com


Webinarie 14/10 klockan 17:15-18:30

Inledningsfasen – Att välja fokus och göra en fokusformulering som leder terapin till ett affektfokuserat relationellt arbetet.

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com


Workshop i Göteborg 2/11 – INSTÄLLT

Behandlingsmanualen IPT-BNm – så här gör vi i praktiken.

För mer information: https://relatera.net/2020/09/01/ipt-vid-atstorningstillstand-ipt-as-en-heldags-workshop/

För frågor och anmälan vänligen kontakta Martine Köck martine.kock@vgregion.se


INSTÄLLT PGA COVID19 – Nationell IPT-konferens i Lund (och på nätet) 12-13 November

Efter diskussion i Styrelsen i måndags kväll, var det tydligt att vi tyvärr måste ställa in IPT-konferensen i Lund i sitt planerade format.  Tanken att ha konferensen i Lund har fått skjutas upp 1 år. Prefekten vid Universitetet informerar att konferensen skulle strida mot de regionala rekommendationerna i Skåne. Vi har i stället bestämt att hålla en kort konferens på zoom fredag 13/11 kl 9.30-12.00 och program kommer att meddelas snart. Om du som anmält dig till att närvara vid konferensen önskar delta över zoom på fredagen, vänligen återkom så kommer vi skicka ut en länk till dig att närvara.  


Webinarie 9/12 klockan 17:15-18:30

Hur har du haft det sedan vi sågs sist? – att jobba i mellanfasen i IPT; om att få till ett fördjupande samtal utifrån fokusområde, symtomskattning och fortsatt länkande mellan mående-händelse (mood-event).

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com


Webinarie 21/12 klockan 17:15-18:30

Tillämpning av IPT vid andra tillstånd än depression – Gemensamma erfarenheter och blick på forskning.

Träffen inleds med en kort föreläsning för att sedan diskutera olika frågor och erfarenheter.

Anmälan görs till Malin Bäck. relatera@me.com