4:e nationella IPT konferensen i Sundsvall den 12 oktober 

Thomas Ström menade att  psykoterapi kräver handling och tilltro till teorier och processer medan  forskning kräver observation och skepticism. IPT försöker att kombinera och balansera dessa två ståndpunkter och så även de nationella möten som vi har haft. Sedan rapportera Thomas resultatet från en forskning kring IPT som han har utfört tillsammans med Rolf Holmqvist….

Fortsätt läsa